Z príležitosti stého výročia zjavení Panny Márie vo Fatime členovia Rodiny Nepoškvrnenej a približne 40 sestier Satmárok 3. júna 2017 putovali do Zakopaného. Tu spoločne navštívili dve veľké sanktuária:

Sanktuárium Panny Márie Fatimskej, kde si mohli vypočuť prednášku p. Wieslava Krzyszycha, saletína o význame mariánskych zjavení a modlitbe, spoločne sa pomodliť sv. ruženec a sláviť sv. omšu.

Sanktuárium Panny Márie zázračnej medaily, ktoré spravujú pátri vincentíni, ktorí ich oboznámili s už storočnou históriou vincentínov v Zakopanom a o bohatej symbolike tohto sanktuária. Samotné zjavenia P. Márie sv. Kataríne Labouré a šírenie jej úcty prostredníctvom Zázračnej medaily pútnikom priblížil o. Pavol Kavec, CM.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
13. 6. 2017
17 Photos - View album
Shared publiclyView activity