Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. PIU ✿ Annu Zamborskú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 16. júna 2013 vo veku 90 rokov a v 68. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj je, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 18. júna 2013 (utorok) o 10.30 hod. vo kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku.
Viac z jej života: http://www.satmarky.sk/pg/nekrology/
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
... sestra M. Pia odišla do Otcovho domu
12 Photos - View album
Shared publiclyView activity