Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. DOROTEU ✿ Veroniku Elenu Šimalčíkovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 11. januára 2014 vo veku 88 rokov a v 66. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj je, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 14. januára 2014 (utorok) o 11.00 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.
Viac z jej života: http://www.satmarky.sk/pg/nekrology/
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
... sestra M. Dorotea odišla do Otcovho domu
13 Photos - View album
Shared publiclyView activity