Profile

Cover photo
ต่อต้าน หวยล๊อก
Lived in สมุทรปราการ
78 followers|5,814 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Have him in circles
78 people
Nedthikan Chaiwattanawet's profile photo
หน่อย อารีย์'s profile photo
รุ่งกานต์ พิณโย's profile photo
กัญญ์ชญาพัชญ์ เสือน้อย's profile photo
FAIL timeout's profile photo
Nom Nim's profile photo
นันทวัน พิมเสน's profile photo
นงค์ลักษ์ สันธิ (หนึ่ง)'s profile photo
Chutima Tepchai's profile photo

ต่อต้าน hasn't shared anything with you.

People are more likely to share with you if you add them to your circles.

People
Have him in circles
78 people
Nedthikan Chaiwattanawet's profile photo
หน่อย อารีย์'s profile photo
รุ่งกานต์ พิณโย's profile photo
กัญญ์ชญาพัชญ์ เสือน้อย's profile photo
FAIL timeout's profile photo
Nom Nim's profile photo
นันทวัน พิมเสน's profile photo
นงค์ลักษ์ สันธิ (หนึ่ง)'s profile photo
Chutima Tepchai's profile photo
Work
Occupation
เจ้ามือ
Basic Information
Gender
Male
Looking for
Networking
Story
Introduction
เว๊บบอร์ดนี้ เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มเจ้ามือซึ่งอยู่ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยโดยการรวมตัวนั้นมีเพื่อจุดมุ่งหมายดังนี้

1. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละงวด อันเกิดจาก การออกตัวเลขที่ผิดธรรมชาติ และ สงผลกระทบใหญ่หลวงต่อวงการเจ้ามือของเรา จึงเป็นที่มาของชื่อบอร์ดว่า " 411-11 "

2. เพื่อสนับสนุนรูปแบบการทำงานของเจ้ามือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการแบ่งประสบการณ์ และข้อมูลตามแต่พื้นที่ๆสมาชิกแต่ละคนมีข้อสงสัย

3. เพื่อรวมกลุ่มกันเผื่อกรณีฉุกเฉินในอนาคตอันไม่สามารถคาดเดาได้ อันส่งผลอันใหญ่หลวงต่อกลุ่ม
Bragging rights
เว๊บบอร์ดนี้มีความปลอดภัยเพราะ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องใช้อีเมล์ ไม่โดนตรวจ IP
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
สมุทรปราการ