Profile cover photo
Profile photo
MKC Legal Radcy Prawni Paweł Majewski Ewa Kosowska-Czapla Prawnik niemiecki
2 followers
2 followers
About
MKC Legal Radcy Prawni Paweł Majewski Ewa Kosowska-Czapla Prawnik niemiecki's posts

Post has attachment
Przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą zawiera na co dzień szereg umów. Ich przedmiotem jest nabywanie dóbr oraz zbywanie efektów własnej działalności, także zapewnienie kapitału, czy ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności w drodze nabywania ubezpieczeń, czy gwarancji. Często w umowach przedłożonych przez kontrahentów mogą być ukryte ryzyka, które zidentyfikować może wykwalifikowany prawnik. Prawnicy z naszej Kancelarii sporządzają wydają opinie i udzielają porad prawnych dotyczących projektów umów przedstawionych przez klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: https://www.mkclegal.pl/zakres-uslug/prawo-handlowe.
Photo

Post has attachment
Naszym głównym celem jest odzyskanie całej należności jak najszybciej oraz utrzymanie Państwa dobrych relacji z kontrahentem. Nasze sprawdzone podejście do odzyskiwania przeterminowanych płatności za faktury, we wszystkich rodzajach rozmiarów biznesu, opiera się na wielu latach doświadczenia naszych specjalistów w tym zakresie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: https://www.mkclegal.pl/zakres-uslug/windykacja.
Photo

Post has attachment
Nasza kancelaria zapewnia pełny zakres profesjonalnej obsługi prawnej i podatkowej, zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób fizycznych. Naszą zasadą jest, aby raczej zapobiegać problemom, niż tylko je rozwiązywać. Dlatego niezależnie od praktyki procesowej, koncentrujemy się na bieżącym doradztwie na każdym etapie transakcji oraz projektów realizowanych przez naszych Klientów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: http://www.mkclegal.pl/zakres-uslug/prawo-upadlosciowe.
Photo

Post has attachment
Nasza Kancelaria to gwarancja rzetelnej pomocy oraz najwyższego standardu usług doradztwa. Dysponujemy przekrojowym doświadczeniem w reprezentowaniu dłużników w postępowaniach upadłościowych. Służymy wsparciem począwszy od szczegółowej analizy sytuacji ekonomicznej, przez skrupulatny wybór optymalnej ścieżki postępowania, przygotowanie przedsiębiorstwa i zarządu do postępowania poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, aż po czynności w toku postępowania upadłościowego, oraz negocjacje z wierzycielami w ramach upadłości układowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: http://www.mkclegal.pl/zakres-uslug/prawo-upadlosciowe.
Photo

Post has attachment
Współpracujemy z osobami, które odpowiadają za zapewnienie reklamy przedsiębiorstwa, zajmują się strategią ochrony dóbr intelektualnych, zarządzaniem potencjałem intelektualnym, budowaniem pozycji i wizerunku firmy na rynku – wszystkich tych działań, które powiązane są z szeroko rozumianą własnością intelektualną. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: http://www.mkclegal.pl/zakres-uslug/prawo-wlasnosci-intelektualnej.
Photo

Post has attachment
Procedurę odzyskiwania długów można podzielić na kilka etapów. Pierwszy etap stanowić będzie próba polubownego, przedsądowego odzyskania długu. W tym celu należy poinformować dłużnika o tym jakie zobowiązania posiada względem nas. Taka praktyka nazywana jest windykacją na odległość. Poinformowania dłużnika o należności, jej wysokości, żądanym terminie i sposobie spłaty, a także wszelkich konsekwencjach związanych z brakiem zapłaty dokonuje się na piśmie – wezwaniu do zapłaty. Wezwanie takie może w przyszłości służyć także w postępowaniu sądowym jako dowód próby polubownego załatwienia sporu dlatego wezwanie zawsze należy wysłać listem poleconym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną: www.mkclegal.pl.
Photo

Post has attachment
Jedną z alternatywnych możliwości polubownego rozwiązywania sporów jest zawarcie ugody z dłużnikiem. Poza oczywiście zawarciem ugody sądowej, możliwe jest także zawarcie ugody pozasądowej – czyli standardowej umowy (porozumienia), w której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa. Warunki, jakie strony ustalą w każdym z porozumień, mogą być takie same, jednakże skutki polubownego załatwienia sprawy będą zgoła odmienne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną: www.mkclegal.pl.
Photo

Post has attachment
Każde stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą jest podmiotem gospodarczym (przedsiębiorcą) i może zostać ogłoszona jego upadłość. Może również zostać ogłoszona upadłość oddziału stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, jeżeli prowadziło ono działalność gospodarczą. Nasza kancelaria prowadzi m.in. konsultacje na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Więcej informacji na stronie: www.mkclegal.pl.
Photo

Post has attachment
Na co dzień spotykamy się z wieloma aspektami prawnymi. Prawo towarzyszy nam praktycznie w każdej dziedzinie życia, regulując wiele spraw dnia codziennego. Czasem jednak pojawiają się problemy natury prawnej, z którymi niezwłocznie musimy sobie poradzić. Nasza kancelaria powstała w celu świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej firmom i przedsiębiorstwom oraz osobom prywatnym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną: www.mkclegal.pl.
Photo

Post has attachment
Nieraz jedyną opcją dla nierentownej inwestycji jest ogłoszenie upadłości firmy, której wyniki finansowe zmuszają do tego rodzaju rozwiązania. W celu zapewnienia najlepszej obsługi współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, biurami księgowymi, doradcami podatkowymi, notariuszami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną: www.mkclegal.pl.
Photo
Wait while more posts are being loaded