Zdjęcie profilowe na okładkę
Zdjęcie profilowe
Kancelaria Adwokacka Edyta Żygas
4 obserwatorów
4 obserwatorów
O mnie
Wpisy

Wpis zawiera załącznik
Kontakty z organami administracyjnymi różnego szczebla nie zawsze są proste. Występowanie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizację określonego przedsięwzięcia może przecież skończyć się odmową lub decyzją, która nie odpowiada do końca oczekiwaniom wnioskodawcy. Wówczas konieczne może okazać się złożenie odwołania czy nawet skargi. W takich sytuacjach skorzystać warto z porady prawnej. Adwokat może zająć się sformułowaniem potrzebnych pism, jak również występować w Państwa imieniu jako pełnomocnik. https://zygasadwokatkrakow.pl/prawo-administracyjne
Zdjęcie
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Zachowek to swego rodzaju forma roszczenia spadkobiercy, który z jakiegoś powodu nie został ujęty w testamencie lub jego udział w spadku został znacząco zminimalizowany. Osoba, która z takim żądaniem występuje może jednak otrzymać swój udział jedynie w formie pieniężnej. Wypłata zachowku nie może zostać zastąpiona żadnym składnikiem majątku (np. samochodem czy lokalem mieszkaniowym spadkodawcy). Należy także pamiętać o przedawnieniu, którego termin w obecnym stanie prawnym upływa po 5 latach. W Kancelarii Adwokackiej można uzyskać więcej informacji na temat takiej procedury. https://zygasadwokatkrakow.pl/prawo-spadkowe
Zdjęcie
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Kancelaria Adwokacka udziela także pomocy w sprawach karnych. W tym przypadku obsługę prawną wybrać może nie tylko oskarżony czy obwiniony, ale też osoba pokrzywdzona. Sprawy o takim charakterze toczą się przed sądem, a na określonych etapach postępowania adwokat zajmuje się pilnowaniem wszelkiego rodzaju formalności oraz występowaniem w imieniu swojego mocodawcy. https://zygasadwokatkrakow.pl/prawo-karne
Zdjęcie
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Osoby fizyczne lub prawne mogą założyć spółkę. To rodzaj działalności gospodarczej opierającej się na ustalonym statucie lub umowie. W polskim prawie wymienia się kilka rodzajów spółek. W przypadku rozróżniania ich według podstaw utworzenia, do czynienia mamy z podmiotami osobowymi i kapitałowymi. W zależności od rodzaju planowanej działalności wybrać należy typ czy formę najlepiej odpowiadającą jej przyszłemu funkcjonowaniu. W doborze, założeniu czy sformułowaniu dokumentacji takiego przedsiębiorstwa pomóc może adwokat. https://zygasadwokatkrakow.pl/prawo-gospodarcze
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Dla wielu osób ślub kościelny jest bardzo ważny. Jednak czasami życie weryfikuje nasze wybory i dochodzi do rozwodu. Czy jednak możliwe jest uzyskanie także stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego? Według prawa kanonicznego, aby takie orzeczenie uzyskać, należy wskazać ważne przesłanki, w tym chociażby przeszkody zrywające. Na konsultacje oraz doradztwo prawne w tym zakresie możecie Państwo liczyć także w Kancelarii Adwokackiej. http://zygasadwokatkrakow.pl/prawo-koscielne
Zdjęcie
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Długi mają niestety tendencję do narastania w zastraszającym tempie. Często, pomimo szczerych chęci, zapanowanie nad nimi i rozpoczęcie skutecznej spłaty okazuje się wręcz niemożliwe. Dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej polskie prawo przewidziało jednak specjalne rozwiązanie, jakim jest upadłość konsumencka. Skorzystanie z niej pozwala rozpocząć procedurę oddłużeniową, wymaga jednak podjęcia konkretnych działań i spełnienia określonych warunków. W takim przypadku warto więc skorzystać z doradztwa prawnego w Kancelarii Adwokackiej. http://zygasadwokatkrakow.pl/upadlosc-konsumencka
Zdjęcie
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
W przypadku alimentów występować można nie tylko o ich podwyższenie, ale również obniżenie. Wnioskuje o to zwykle rodzic je opłacający, chociaż ma do tego prawo również strona przyjmująca. Jakimi jednak argumentami można się wówczas kierować? Najczęściej wskazywanymi powodami takiego wniosku są: pogorszenie się możliwości finansowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów lub też poprawa sytuacji materialnej drugiej strony. Przed podjęciem jakichkolwiek działań warto jednak skontaktować się z Kancelarią Adwokacką, gdzie uzyskacie Państwo pomoc prawną w tym zakresie. http://zygasadwokatkrakow.pl/prawo-rodzinne
Zdjęcie
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Jak upewnić się, czy dana umowa wraz z poszczególnymi zapisami jest korzystna dla każdej ze stron? Oddając ją do opiniowania adwokatowi! Sprawdzi on dokładnie każdy element takiego dokumentu i wyda obiektywną ocenę dotyczącą zarówno zgodności umowy z przepisami, jak również z oczekiwaniami osób mających ją podpisać. W razie konieczności prawnik może także wziąć udział w negocjacjach dotyczących poszczególnych podpunktów czy całej treści takiej dokumentacji. http://zygasadwokatkrakow.pl/prawo-cywilne
Zdjęcie
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Pracodawca nie wypłacił Państwu zaległego wynagrodzenia? A może wręczył wypowiedzenie niezgodnie z przepisami czy zapisem w umowie? Każdy pracownik ma prawo domagać się swoich praw. W Kancelarii Adwokackiej Klient uzyska poradę prawną pozwalającą na odzyskanie należnych świadczeń czy przywrócenie do pracy. Dodatkowe informacje dotyczące tego zagadnienia znaleźć można także na stronie internetowej: http://zygasadwokatkrakow.pl/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych.
Zdjęcie
Dodaj komentarz...

Wpis zawiera załącznik
Każda spółka powinna posiadać i oczywiście korzystać z regulaminu zarządu. Taki dokument pozwala przede wszystkim unormować zasady panujące między osobami będącymi członkami firmy. Odpowiednio sformułowany umożliwi rozstrzyganie spornych kwestii, ale też wprowadzi podział kompetencji w przypadku prowadzenia spraw administracyjnych, finansowych czy produkcyjnych. Tego rodzaju regulaminy może przygotować dla Państwa adwokat. http://zygasadwokatkrakow.pl/oferta
Zdjęcie
Dodaj komentarz...
Poczekaj na wczytanie kolejnych wpisów