Profile cover photo
Profile photo
HackBlagoevgrad
5 followers -
The First IT Forum in Blagoevgrad.
The First IT Forum in Blagoevgrad.

5 followers
About
Posts

Post has attachment
Благодарим много за медийната подкрепа от DEV.BG!

DEV.BG е портал за всички, които се интересуват от разработката и поддръжката на софтуер.
Тяхната цел е да обединяват и развиват IT обществото в България. Осъществяват я чрез достъпа, който предоставят до платформи за обмяна на опит, информация, обучения, семинари и потребителски групи за най–нашумелите технологии.

http://dev.bg/
---------------------------------------------------------------------------------------
Today we are saying “Thank you” to our media partners – DEV.BG!

DEV.BG is a web portal for everyone who is interested in software development and support.
Their goal is to unite and expand the IT community in Bulgaria. They achieve this by providing access to numerous platforms for experience and information exchange, training, seminars, and customers group for the most popular technologies.

http://dev.bg/
Add a comment...

Post has attachment
We are happy to announce our next gold #sponsor for #HackBlagoevgrad2016 – Infragistics Bulgaria. Thank you for supporting us and trusting in our project!
A worldwide leader in user experience, Infragistics helps developers build amazing applications. More than a million developers trust Infragistics for enterprise-ready user interface toolsets that deliver high-performance applications for Web, Windows and mobile applications. The company also provides design tools for rapid, interactive prototyping. Fortune 500 companies increasingly rely on Infragistics apps, including SharePlus, the universal mobile interface for SharePoint, and ReportPlus, the first self-service dashboard and reporting app, to enhance productivity of business users on the go. Along with leading-edge software, Infragistics offers expert user experience services and award-winning support. For additional information, visit www.infragistics.com, or in Japan, visit http://jp.infragistics.com/.
----------------------------------------------------------------------------
Щастливи сме да обявим следващия ни златен #спонсор на #HackBlagoevgrad2016 – Infragistics Bulgaria. Благодарим ви за подкрепата и доверието в нашия проект!
Световен лидер в потребителското преживяване, Infragistics помага на софтуерните разработчици да създават качествени и впечатляващи приложения. Повече от един милион разработчици се доверяват на инструментите за разработка на Infragistics и създават софтуер с висока производителност за уеб, десктоп и мобилни приложения. Компанията също така предоставя инструменти за дизайн/проектиране за бързо, интерактивно създаване на прототипи. Все повече Fortune 500 компании разчитат на приложенията на Infragistics, включително SharePlus, универсален мобилен интерфейс за SharePoint и ReportPlus, мобилно приложение за мониторинг и отчети, за да повишат производителността на мобилните бизнес потребители. В допълнение към модерните софтуерни решения, Infragistics предлага висококачествена техническа поддръжка. За допълнителна информация, посетете www.infragistics.com.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
We are pleased to have Centroida as a gold sponsor for #HackBlagoevgrad2016. Thank you for the trust in us!
Centroida is a newly founded company by AUBG alumni specialized in creating software products for managing residential property. Centroida is also behind the development of AUBG's new registration system that will be released next year.
http://centroida.co/
-------------------------------------------------------
За нас е удоволствие да имаме Centroida като златен спонсор на #HackBlagoevgrad2016. Благодарим ви за доверието!
Centroida е новосъздадена компания от АУБ алумни, които са специализирали в създаването на софтуер продукти за управление на жилищна собственост. Centroida също така разработва новата регистрационна система на АУБ, която ще бъде пусната в действие от следващата година.
http://centroida.co/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
За нас е удоволствие да обявим следващия ни златен #спонсор на #HackBlagoevgrad2016 – JobTiger. Благодарим ви за подкрепата!
JobTiger е утвърдена HR агенция с 15 години опит и международно ноу-хау. През годините компанията има над 26 000 клиента и контакт с повече от 325 000 кандидати за работа. През годините екипа на #JobTiger фокусира усилията си, за да развие дейността си в посока изграждане комплексни услуги, които може да предложи на своите клиенти и партньори. Освен пълния набор от услуги по подбор, екипът на JobTiger организира и национални Дни на кариерата, които се утвърдиха, като най-мащабните кариерни форуми в България. През последните години в портфолиото от услуги бе добавен и пълен набор от Employer Branding активности, с които специалистите на JobTiger помагат на клиентите на компанията да изградят и утвърдят работодателската си марка сред пазара на труда.
-----------------------------------------------------------------------------------------
It is our pleasure to announce our next gold #sponsor for #HackBlagoevgrad2016 – JobTiger. Thank you for supporting us!
JobTiger is a well-known HR agency with 15 years of experience in the international know-how. Over the years it has over 26 000 clients and has been in contact with over 325 000 candidates searching for a workplace. Throughout the years the team has focused their efforts so that they can develop their skill and ability to offer better to clients and partners. Aside from the recruitment expertise that are offered, the JobTiger team organizes “National Career Days” that established itself as the largest career forum in Bulgaria. During the last couple of years the portfolio has grown with additions such as Employer Branding activities, which help companies build and develop their own unique brand in the job market.
Add a comment...

Post has attachment
We are thrilled to announce our next silver #sponsor – Microsoft! #HackBlagoevgrad2016
We believe that no one would really ask who Microsoft are, but still we want to tell you that Microsoft was established 1975 and since then is the worldwide leader in software, services, and solutions for business companies. One of their most important products is Azure - the cloud platform for a business's digital transformation, providing app innovation, data and intelligence, with a platform that is open and flexible, and trusted by a majority of Fortune 500 companies. Moreover, Microsoft is mostly known with their operating systems, Office solutions, and their tools for developers – Visual Studio, .NET Framework, SQL Server, etc. Microsoft’s products can be found everywhere – from a business office in a company where Microsoft Office, Microsoft Windows 10, and Microsoft Dynamics are widely used, to one’s home where Skype and Xbox are the primary means of communication and entertainment.
Thank you for your trust and support!
---------------------------------------------------------------------------------
Щастливи сме да обявим следващия ни сребърен спонсор - Microsoft! #HackBlagoevgrad2016
Убедени сме, че никой няма да попита кои са Microsoft, но все пак нека ви разкажем малко за тях. Microsoft е създаден през 1975 и от тогава е водещият лидер в софтуера, поддръжката и бизнес решенията. Един от най-важните им продукти е Azure – платформа облак за дигитална трансформация на бизнеса, която предлага иновации в приложенията, данните и интелигентността, със своята достъпна и гъвкава платформа, която се ползва от Fortune 500 компаниите. Microsoft е добре познат със своите операционни системи, Office приложения и решения за разработчици - Visual Studio, .NET Framework, SQL Server и т.н. Продуктите на Microsoft могат да бъдат намерени навсякъде около нас – от офиса, където Microsoft Office, Microsoft Windows 10 и Microsoft Dynamics са широко използвани, до дома, където Skype и Xbox са основните средства за комуникация и забавление.
Благодарим Ви за подкрепата и доверието в нашия проект!
Add a comment...

Post has attachment
It is time for us to announce our next gold #sponsor for #HackBlagoevgrad2016 - Proxiad Bulgaria. Thank you for your support and trust in our project!
Proxiad Bulgaria is a software development company specialized in providing IT Services and creating complex web-based business solutions. With its stable and dedicated teams, Proxiad Bulgaria offers a wide range of services covering the entire software lifecycle, using the latest technologies: J2EE, MS.NET, PHP, Mobile Technologies, N-tiers Architecture, and Business Intelligence.
Founded in 2005, nowadays Proxiad Bulgaria employs 200+ software specialists and offers a Silicon Valley startup office culture, with spontaneous inhouse sport tournaments, poker tournaments, team-building events around Bulgaria, company sponsored football team and own Fun Committee which main aim is to take care about all fun and social activities of our team.
Due to its strong and steady growth, Proxiad Bulgaria continuously offers Java and .NET internship programs in Sofia and Plovdiv. They are suitable for people already having a minimum of academic programming knowledge. After 3 to 6 months of paid training period, you'll be offered to continue on permanent full-time job as professional Java/.NET Developer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Време е да обявим следващия ни златен #спонсор на #HackBlagoevgrad2016 - Proxiad Bulgaria. Благодарим ви за подкрепата и вярата в нашия проект!
Proxiad Bulgaria e компания, занимаваща се с разработка на софтуер, която специализира в IT услугите и цялостните уеб-базирани бизнес решения. Със своите отговорни и отдадени на работата си екипи Proxiad Bulgaria предлага широк спектър от услуги, които обхващат целия процес по разработката на софтуер и използват най-новите технологии: J2EE, MS.NET, PHP, мобилни технологии, N-tiers архитектури, и бизнес интелигентност.
Основана през 2005 г., днес Proxiad Bulgaria е работодател на повече от 200 софтуерни специалисти и предлага офис култура, съобразена с тази на стартъп компаниите от Силициевата долина, със спонтанни вътрешни спортни турнири, турнири по покер, тиймбилдинги из България, спонсориран от компанията футболен отбор и собствен Комитет по Забавленията, чиято основна роля е да се грижи за развлеченията на екипа.
Благодарение на своя стабилен и постоянен растеж, Proxiad Bulgaria предлага стажантски програми на Java и .NET в София и Пловдив. Те са подходящи за хора, които имат поне основни академични познания по програмиране. След платения период на обучение от 3 до 6 месеца ще ви бъде предложено да продължите да работите за компанията като професионален Java/.NET програмист на пълно работно време.
Add a comment...

Post has attachment
We have the pleasure to present you our next silver #sponsor for #HackBlagoevgrad2016 - Cores Networks.
Cores Networks is a company for telecommunications and information solutions. The company has the most advanced high-speed fiber optic network for data transmission. The thirst to innovate and the continuing investments in new technologies led to the construction of high-speed environment. Based on multiple optical links, the network enables data transmission over long distances without delay and risk of loss. All this allows CoresNet to provide customers with distinctive service quality and reliability, satisfying the highest requirements of large corporate clients, companies from small and medium businesses and households. The company sees its future in offering a complete service through technology for simultaneous data, voice and video. More information about them you could find here: http://www.coresnet.bg (only in Bulgarian). You can also check out their initiatives on their Facebook page:
https://www.facebook.com/coresnetworks/
----------------------------------------------------------------------------
С най-голямо удоволствие, Ви представяме следващия сребърен #спонсор на #HackBlagoevgrad2016 - Cores Networks.
Корес НЕТУЪРКС е фирма за телекомуникационни и информационни решения. Фирмата разполага с най-съвременната високоскоростна оптична мрежа за пренос на данни. Жаждата за иновиране и постоянните инвестиции в нови технологии са довели до изграждане на високоскоростна среда. Базирана на множество оптично свързани звена, мрежата позволява пренос на данни на големи разстояния, без забавяне и опасност от загуба. Всичко това позволява на Корес НЕТ да предоставя на клиентите си услуги с отличително високо качество и надеждност,задоволявайки и най-високите изисквания на потребителите - големи корпоративни клиенти, фирми от малък и среден бизнес и домакинства. Фирмата вижда своето бъдеще в предлагането на комплексна услуга чрез технологията за едновременен пренос на данни, звук и видео.
Повече за тях, можете да научите тук: http://www.coresnet.bg/ или на фейсбук страницата им: https://www.facebook.com/coresnetworks/
Add a comment...

Post has attachment
Today we are saying a big “Thank you” to our next gold sponsor of #HackBlagoevgrad2016 - VMware Bulgaria – the largest R&D site for VMware in Europe. Be a part of the future of innovation in software engineering, software development, customer services, technical publications.
Discover VMware Bulgaria!
https://www.youtube.com/watch?v=hWjLfptacX4
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Днес благодарим на още един златен спонсор на #HackBlagoevgrad2016 - VMware Bulgaria – най-големият R&D офис на VMware в Европа. Разберете как можете да станете част от бъдещето на иновациите с работа в областта на софтуерното инженерство, софтуерните разработки, работата с клиенти, техническите публикации.
Открийте VMware Bulgaria:
https://www.youtube.com/watch?v=hWjLfptacX4
Add a comment...

Post has attachment
We are happy to announce our next silver #sponsor – Olimex! Thank you for the support!
Olimex is a leading provider for development tools and programmers for embedded market.
The company is recognized as an approved Third Party Hardware Developer of microcontrollers by Texas Instruments Inc., Maxim Integrated, Atmel Inc., NXP Inc., ST Microelectronics Inc., IAR Systems AB, and much more.
Olimex’s mission is to prove that it is possible to develop high technology in Bulgaria and to be an equal partner to the largest global companies in that field.
The company is a pioneer in Bulgaria when it comes to open technologies implementing its projects with open software and open hardware. More than half of the company’s projects are open source, showing that open technologies don’t impede the business, but quite the opposite, they bring added value to the end customer.
------------------------------------------------------------------------------
Щастливи сме да обявим следващия ни сребърен #спонсор – Olimex ! Благодарим ви за подкрепата!
Олимекс е световен лидер на пазара на развойните средства за
програмиране на микроконтролери.
Фирмата е тристранен партньор на най-големите фирми производители на микроконтролери като: Texas Instruments Inc., Microchip Inc, ST Microelectronics Inc, NXP (Philips) Semiconductor, Maxim-Dallas Inc, OKI Semiconductor Inc., IAR Systems AB и много други.
Мисията на Олимекс е да покаже, че е възможно да се развиват високи технологии в България и да бъдат търсен и равностоен партньор на най-големите световни фирми в областта.
Фирмата е пионер в България сред отворените технологии реализирайки проекти с отворен софтуер и хардуер, повече от половината продукти на фирмата са с отворен код, демонстрирайки по този начин, че отворените технологии не само не пречат на бизнеса, а напротив внасят допълнителна
стойност за крайният потребител.
Add a comment...

Post has attachment
We are very grateful to our friends from SiteGround Web Hosting, for their #support! They have prepared funky socks, stickers, and many other interesting gifts for the participants of #HackBlagoevgrad!
The company is based in Bulgaria and is a competitive player in the American web hosting market. The main reason for their success are their employees – this is why SiteGround invests a lot in their well-being and cares about their development. If you want to join the team, view the open positions here:
------------------------------------------------------------------------------
Благодарим за подкрепата на нашите приятели от SiteGround Web Hosting, които са приготвили фънки чорапки, стикери и други интересни подаръци за посетителите на HackBlagoevgrad! Компанията е базирана в България и е успешно конкурираща се на американския пазар. В основата на успеха им са служителите - затова компанията ежедневно инвестира в това те да са щастливи и да развиват потенциала си. Ако желаете да се присъедините към екипа на SiteGround разгледайте техните отворени позиции:
Join Our Team in Bulgaria
Join Our Team in Bulgaria
jobs.siteground.bg
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded