Profile cover photo
Profile photo
kitpooh 22 พรรณไม้
รักษ์ธรรมชาติ ดอกไม้ต้นไม้
รักษ์ธรรมชาติ ดอกไม้ต้นไม้
About
kitpooh 22 พรรณไม้'s posts

Post has attachment
ชื่อ สร้อยสายเพชร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clerodendrum wallichii Merr.
ชื่อสามัญ Nodding Clerodendron
ชื่ออื่น ระย้าแก้ว, สร้อยระย้า, สร้อยสายเพชร, สังวาลย์พระอินทร์, ตุ้มหูพระอินทร์
วงศ์ LABIATAE
การขยายพันธุ์ : เพาะจากต้นที่แตกออกมาจากรากของต้นเดิม, ปักชำ, เพาะเมล็ด

ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบรูปไข่ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบดอกออกเป็นช่อตามยอด หรือที่ปลายกิ่ง ก้านดอกยาวประมาณ 25 ซม.ก้านดอกเล็กเรียวคล้ายเส้นด้าย กลีบรองดอกรูประฆัง สีแดง กลีบดอกมีสีขาวปลายแยก 5 กลีบ ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงหน้าหนาว ประมาณเดือน ธันวาคม - มกราคม ระยะการบานของดอกนานเป็นเดือน ช่อดอกจะบานและยาวออกมาเรื่อยๆ จนยาวเป็นเมตรจนกว่าจะบานหมด
#สร้อยสายเพชร #ระย้าแก้ว #สร้อยระย้า #สังวาลย์พระอินทร์ #ตุ้มหูพระอินทร์ #ดอกไม้ #flowers #MyHomeKitpooh 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
สร้อยสายเพชร
99 Photos - View album

Post has attachment
ชื่อ ศรีตรัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jacaranda filicifolia D.Don
ชื่อสามัญ Green ebony, Jacaranda
ชื่ออื่น แคฝอย
วงศ์ BIGNONIACEAE

ลักษณะทั่วไป
ศรีตรัง เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 4-10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอมขาว แตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษ ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงตรงข้าม ใบย่อย 12-21 คู่ เรียงตรงกันข้าม ใบมีขนาดเล็ก กว้าง 0.5-0.7 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ใบรูปขอบขนาน ผลัดใบ เรือนยอดโปร่ง ดอก สีม่วงอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นข่อแบบช่อกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 5-9 เซนติเมตร กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีม่วงเข้ม ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง1.5-2.5 เซนติเมตร เกสรดอกมีสีเหลืองอมสีส้ม จะมีดอกมากในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม ผลเดี่ยวเมื่อแก่แล้วแตกออก เป็น 2 ซีก เป็นฝักแบนกว้าง เมล็ดมีปีก

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด

ศรีตรังมีอยู่ 2 ชนิด ด้วยกันคือ
1. ชนิดที่มีช่อดอกเกิดที่ปลายยอด มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Jacaranda minosifolia D.Don
2. ชนิดที่มีช่อดอกเกิดที่ซอกใบตามกิ่งและปลายยอด มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Jacaranda filicifolia D.Don ชนิดที่นิยมปลูกกันโดยทั่วไปในประเทศไทยได้แก่ชนิดที่ 2 (Jacaranda filicifolia D.Don)

ต้นศรีตรังเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตรัง
ดอกศรีตรังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง

#ศรีตรัง #แคฝอย #ดอกไม้ #ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ศรีตรัง
15 Photos - View album

Post has attachment
ชื่อ คริสติน่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium australe ( J.C. Wendl. Ex Link ) B.Hyland
ชื่อสามัญ Australian Rose Apple, Brush Cherry, Creek Lily pilly, Creek
วงศ์ MYRTACEAE
การขยายพันธุ์ : ปักชำ, ตอนกิ่ง

ลักษณะทั่วไป 
ไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 2-5 เมตร ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม ใบอ่อนสีแดงเป็นมัน ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกที่ปลายยอด ดอกสีขาว ออกดอกในเดือนมกราคมถึงมีนาคม เกสรตัวผู้จำนวนมาก

#คริสติน่า #AustralianRoseApple #ดอกไม้ #flowers
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
คริสติน่า
18 Photos - View album

Post has attachment
ชื่อ อโศกขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Manitoa germmipara Scheff
ชื่อสามัญ White Handkerchief
วงศ์ LEGUMINOSAE- CAESALPINIODEAE
การขยายพันธุ์ : ตอนกิ่ง, เพาะเมล็ด

ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ยืนต้น ต้นสูงเต็มที่เฉลี่ยระหว่าง 4-5 เมตร มี 1 -3 คู่ รูปขอบขนาน 2 ข้าง ใบย่อยไม่เท่ากัน ใบอ่อนจะเป็นพู่ยาวห้อยลงเป็นระย้าสีชมพูขาว เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวตามลำดับ ใบย่อยยาว 9-17 ซม. ดอกออกที่ปลายกิ่ง หรือกิ่งข้าง มีใบประดับหุ้มหลายชั้น กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอกไม่เท่ากันเล็กมาก สีขาว ผลเป็นฝักยาว ภายในมีเมล็ด 1-2 เมล็ด

#อโศกขาว#ดอกไม้ #WhiteHandkerchief #Flowers #MyHomeKitpooh
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
อโศกขาว
15 Photos - View album

Post has attachment
ชื่อ โสกสะปัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brownea grandiceps Jacq.
ชื่อสามัญ Rose of Venezuela
ชื่ออื่นๆ อโศกสปัน
วงศ์ Leguminosae - Caesalpinioideae
ขยายพันธุ์ :  ด้วยการตอนกิ่ง , เพาะเมล็ด

ลักษณะท้่วไป
ไม้ต้นขนาดขนาดกลางสูงได้ถึง 20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมทึบ ใบดก กิ่งห้อยย้อย กิ่งอ่อนมีขน เปลือกสีน้ำตาลอมเทา ใบประกอบแบบขนนก ออกสลับ ใบอ่อนมีสีแดงอมน้ำตาลอ่อน ใบย่อย 7-11 คู่ รูปรีหรือขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ ปลายใบเรียวแหลมเป็นหางยาว โคนใบสอบมนหรือมนเบี้ยว ดอกสีแดงออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกกลมแน่นที่ปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยคว่ำลง ดอกย่อยจำนวนมาก โคนกลีบดอกย่อยเชื่อมติดกันเป็นหลอด ออกดอกประมาณเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์

#อโศกสปัน #โสกสะปัน #ดอกไม้ #RoseOfVenezuela #Flowers #MyHomeKitpooh
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
โสกสะปัน , อโศกสปัน
18 Photos - View album

Post has attachment
ชื่อ อโศกเหลือง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Saraca thaipingensis Cantley ex Prain
ชื่ออื่น ศรียะลา อโศกใหญ่ โสกเหลือง
วงศ์ CAESALPINIOIDEAE
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ยืนต้นสูง 10-12 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมต่ำแน่นทึบ เปลือกนอกเรียบสีเทาอมน้ำตาล ดอกออกรวมเป็นช่อ แตกแขนงเป็นพุ่มกลมตามปลายกิ่ง และลำต้น ช่อดอกกว้าง 15-40 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกประมาณเดือน ม.ค.-เม.ย. ผลเป็นฝักแบนยาวขนาดใหญ่ ผิวสีแดงปนน้ำตาล
‪#‎อโศกเหลือง‬ ‪#‎ศรียะลา‬ ‪#‎อโศกใหญ่‬ ‪#‎โสกเหลือง‬ ‪#ดอกไม้ #Flower
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
อโศกเหลือง
15 Photos - View album

Post has attachment
ชื่อ อโศกเขา
ชื่อวิทยาศาตร์ Saraca declinata ( Jack) Miq.
วงศ์ CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะทั่วไป
ไม้ยืนต้น บริเวณส่วนปลายยอดกิ่งจะห้อยย้อยลู่ลง ใบเดี่ยวออกเป็นช่อเรียงสลับกัน ช่อหนึ่งๆ มีใบย่อยติดตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ 
ช่อละ 2-3 คู่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเข้าหรือบางครั้งอาจมีมนบ้าง ใบอ่อนสีม่วงห้อยย้อยลง 
ดอกอโศกเขาจะมีดอกมากช่วงเดือนมกราคม-เมษายน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นพวงสีเหลืองแสดถึงสีแดง 
ซึ่งจะเปลี่ยนสีไปตามอายุของดอก ดอกออกตามลำต้นกิ่งเล็กและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเป็นหลอดเรียวยาว 
กลีบคล้ายกับดอกเข็ม

#อโศกเขา   #โสกเขา   #ดอกไม้ #flowers #MyHomeKitpooh  
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
มังกรคาบแก้ว
5 Photos - View album

Post has attachment
ชื่อ หมากผู้หมากเมีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyline frutiosa (L.) Gopp.
ชื่อสามัญ Ti log plant
วงศ์ AGAVACEAE
การขยายพันธุ์ : การปักขำ

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก สูง 1-3 ม. ลำต้นตั้งตรง ไม่มีกิ่งก้านสาขามากนัก ใบเรียงเวียนสลับบริเวณส่วนยอดของลำต้น ใบเดี่ยว รูปยาวรี กว้าง 5-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายใบแหลม ก้านใบยาว ออกดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงจากส่วนยอดของลำต้น ช่อละ 5-10 ดอก ดอกย่อยมีขนาดเล็ก มีกลีบเลี้ยง และกลีบดอกอย่างละ 6 กลีบ ดอกมีขนาดยาวประมาณ 1 ซม.

#หมากผู้หมากเมีย #ดอกไม้ 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-11-23
11 Photos - View album

Post has attachment
ชื่อ ดาวกระจาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cosmos sulphureus Cav.
ชื่อสามัญ Cosmos, Mexican aster 
ชื่ออื่นๆ คำแพ คำเมืองไหล คำอังวะ
วงศ์ COMPOSITAE
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
‪#‎ดาวกระจาย‬ ‪#‎ดอกไม้‬ ‪#‎flowers‬
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ดาวกระจาย
11 Photos - View album

Post has attachment
ชื่อ บานบุรีเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Allamanda cathartica L.
ชื่อสามัญ Golden trumpet, Allamanda
วงศ์ APOCYNACEAE
การขยายพันธุ์ : ปักชำ

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย สูง 1-2 ม. ใบเรียงรอบข้อ 3-6 ใบ ใบเดี่ยว ใบรูปรีไข่กลับหรือขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายใบแหลม ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ 

#บานบุรี #บานบุรีเหลือง #ดอกไม้
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
บานบุรี
13 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded