Profile cover photo
Profile photo
รุจิรา นิ่มคำ
About
Posts

Post has attachment
ภาคใต้
ประเพณีผ้าขึ้นธาตุ   ประเพณีผ้าขึ้นธาตุ   หมายถึง การนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางศาสนา ชาวนครได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธานำเงินที่ได้ไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนับพันหลา แล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย...

Post has attachment
ภาคเหนือ
ประเพณียี่เป็ง ประเพณียี่เป็ง   คือ ประเพณี ลอยกระทง แบบ ล้านนา   โดยคำว่า ยี่ แปลว่า สอง ส่วน เป็ง แปลว่า เพ็ญ หรือ คืนพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา ซึ่งตรงกับเดือนสิบสองของไทย งานประเพณีจะมีสามวันคือ วันขึ้นสิบสามค่ำ หรื...
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
fgyutio.blogspot.com

Post has attachment
ภาคอีสาน
ประเพณี บุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นประเพณีหนึ่งของ ภาคอีสาน ของ ไทย รวมไปถึง ลาว  โดยมีตำนานมาจาก นิทานพื้นบ้าน ของภาคอีสานเรื่อง พระยาคันคาก  เรื่อง ผาแดงนางไอ่  ซึ่งในนิทางพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูช...

Post has attachment
ภาคกลาง
ประเพณี ตักบาตรดอกไม้ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเภณีของชาวพุทธโดยมีความเชื่อเรื่องของการทำบุญ พบบางพื้นที่ของประเทศไทย เช่น เป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดสระบุรีโดยจัดที่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีและวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมห...
Wait while more posts are being loaded