Profile cover photo
Profile photo
රසිකොලොජිස්ට් - Rasikologist
234 followers
234 followers
About
රසිකොලොජිස්ට් - Rasikologist's posts

Post has attachment
මුදල් සහ සතුට - Money and happiness
While it is true that money cannot buy you happiness, having money and being in misery is much better than having no money and being in misery. -Rasika Suriyaarachchi මුදල් දී සතුට ලබා ගැනීමට ඔබට නොහැකි බව සත්‍යයක් නමුත් මුදල් ඇතිව දුකෙන් සිටීම, මුදල් නොමැත...

Post has attachment
සතුට සහ සිනහව - Joy and smile
Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy. -Thich Nhat Hanh සමහර විටෙක ඔබේ සිනහවේ උපත ඔබේ සතුටයි, නමුත්, සමහර විටෙක ඔබේ සතුටේ උපත ඔබේ සිනහව විය හැකි ය. -තිච් න්හැට් හැන්හ් (image: http://121click...

Post has attachment
උත්සාහය - Keep on trying
Most of the important things of the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. -Dale Carnegie ලෝකයේ බොහෝ වැදගත් දේ ලබා ගෙන ඇත්තේ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නැති යැයි පෙනී යන අවස්ථාවලදීත් දිගින් දිගට ම උ...

Post has attachment
තවත් ෆේස්බුක් කචල් කතාවක් - Facebook fun
ෆේස්බුක් ගෘප් ඇඩ්මිනියකගෙන් මා බඩ පුරා කෑ ආකාරයත්, ප්‍රතිප්‍රහාරක් එල්ල කළ නොහැකි වූ හැටිත් පිළිබඳ කතාව මම මීට පෙර දිනයක ලියා රසිකොලොජියේ පළ කළෙමි. අද මේ කියන්න යන්නේ ද, ෆෙස්බුක් කතාවකි. හැබැයි මෙය මට හෝ එක් පුද්ගලයෙකුට සිදු වූ දෙයක් නොව පොදුවේ ෆේස්බුක් කණ්...

Post has attachment
ඔබේ යතාර්ථය - Your reality
Other people's opinion of you does nor have to become your reality. -Les Brown අන් අය ඔබ ගැන දරණ අදහස ඔබේ යතාර්ථය කර ගත යුතු නැත. -ලෙස් බ්‍රවුන් (image: http://www.why.do/tag/others-opinion/)

Post has attachment
තමන් සහ අනුන් - Us versus them
තමන්ගේ මට්ටමෙන් අනුන් ගැන සිතන්නට යාම නිසා අපේ අයියලා නිතරම වරද්දා ගනිති. මෙය තුන් ආකාරයකට සිදු වේ. 1. අන් අය ද තමන් මෙන් ම අවංකව වැඩ කරාවි යැයි විශ්වාස කිරීම; 2. අන් අය ද තමන් මෙන් ම පහත් ආකාරයකට වැඩ කරාවි යැයි විශ්වාස කිරීම; 3. අන් අය තමන් මෙන් අවංක නැති ...

Post has attachment
අකමැති සහ කැමති - Hate and like
The things we hate about ourselves aren't more real than things we like about ourselves. -Ellen Goodman අප අප පිළිබඳව අකමැති දේවල්, අප අප පිළිබඳව කැමති දේවලට වඩා තාත්වික නැත. -එලන් ගුඩ්මන් (image: https://themiccheck.wordpress.com/2012/08/31/my-lovehate-rel...

Post has attachment
පසුගිය දා රූපවාහිනී වැඩසටහනක දී ඔහු කියා තියෙනවා ලු නේද එදා උදේත් නඩුවක් දැම්මා ය කියා? ඒ ගැන සටහනක් මා දැක්කා.

මෙයා බුද්ධ සාසන ඇමති වුණාට, මුළින් ම කතා කළේ මරණ දඩුවම ගෙන්නයි.
<a href="https://rasikalogy.blogspot.com/2015/04/stop-killing-humans-in-name-of-law.html">https://rasikalogy.blogspot.com/2015/04/stop-killing-humans-in-name-of-law.html</a>

බැටී පෙනී සිටි නඩුව විනිශ්චය කළේත් සරත් නන්ද ම ද?

Post has attachment
ෆේස්බුක් ගෘප් ඇඩ්මිනියගෙන් නොසෑහෙන්න කෑවෙමි! - Oh, these Facebook group administrators
"කෑවෙමි" කියා ව්‍යාකරණානුකූලව ලියා ඇත්තේ මේ කතාව මා ගැන, මා කෑ කෑමක් ගැන, නිසා ය. නමුත් මෙය තත්‍ය ලෝකයේ දී කෑ අත්‍යවශ්‍ය කෑමක් නොව සයිබර් අවකාශයේ, සමාජ ජාලයක දී කෑ, අතත්‍ය අනවශ්‍ය කෑමකි. එනිසා ම, භෞතික වශයෙන් කිසිදු ගැහැටක් විඳින්නට, අඬු-පඩු කඩා ගන්නට, හොම්...

Post has attachment
අකර්මණ්‍යබව මාරාන්තිකයි - Inactiveness kills
Even if you are on trhe right track, you will get run over if you just sit there. -Will Rogers ඔබ ඉන්නේ නිවැරදි පිහිල්ලේ වුව ද, එහි ඔහේ ඉඳගෙන සිටියහොත් (දුම්රිය) ඔබ යටකර ගෙන යනු ඇත. -විල් රොජර්ස් (image: https://au.pinterest.com/pin/313703930266370951/)
Wait while more posts are being loaded