Profile cover photo
Profile photo
Thai-Nichi Institute of Technology
TNI สร้างนักคิด ผลิตนักปฏิบัติ
TNI สร้างนักคิด ผลิตนักปฏิบัติ
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
รับนักศึกษา TNI เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว
Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) เมืองโตเกียว มีโอกาสได้รับทุน JASSO
“Short-Term Exchange Program in Science and Engineering” (STEP@TUAT) 2018-2019
รับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขา AE/PE/CE/IE/EE และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขา IT/MT ชั้นปีที่ 3 - 4
ระหว่างปลายเดือนกันยายน 2018 – วันที่ 30 กันยายน 2019 (ระยะเวลา 1 ปี)
**นักศึกษามีโอกาสขอรับทุน JASSO (80,000 เยน = 24,800 บาท/เดือน)

Post has attachment
โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบเรียนภาษาญี่ปุ่น และพักกับโฮมสเตย์ที่สถาบันสอนภาษา Sendagaya Japanese Institute เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ประมาณวันที่ 6 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 (ประมาณ 1 เดือน)
รับนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา และทุกชั้นปี
...เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2561...

Post has attachment
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดนิทรรศการ “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระดับประเทศ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท โดยใช้ชื่อผลงาน “ตำราฝนหลวง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางสาวชุติกาญจน์ สร้อยสนธ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 4
2. นางสาวภาวิญา ก้องศักดิ์ศรี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 4
3. นางสาวศิรดา ยิกุสังข์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 4
4. นายปราการ ผลทวี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 3
5. นายกมล เหลืองเมตตากุล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 3

Post has attachment
รับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่ Muroran Institute of Technology ทุน MEXT 2018
รับนศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขา AE/PE/CE/IE และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา IT/MT ที่สนใจศึกษาต่อป.โท หรือ ป.เอก หรือสนใจทำโครงงานวิจัย (Research) สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 18 ธ.ค. 60 ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ http://www.tni.ac.th/tni2016/main/index.php?option=news&category=2&id=358
Photo

Post has attachment
ด่วนที่สุด! ขอให้นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อฝ่ายกิจการนศ.ด่วนเรื่องการกู้ยืม กยศ./กรอ. เนื่องจากนศ.ยังไม่กรอกใบแจ้งหนี้ในระบบ studentloan มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์กู้ยืมในเทอมที่2/2560 เนื่องจากระบบ studentloan จะปิดในวันที่ 30 พ.ย.60
Photo

Post has attachment

Post has attachment
คณะผู้บริหาร TNI ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา

Post has attachment
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดการแข่งขัน Thailand Business Game Challenge 2017 เพื่อเป็นการฝึกการเรียนรู้และแข่งขันการบริหารจัดการ และการวางแผน สำหรับนักเรียน โดยครั้งนี้เป็นการบริหารจัดการวางแผนเกี่ยวกับพลังงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ผ่านเกมจำลอง เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการบริหาร และการจัดการอย่างเหมาะสม ให้แก่เยาวชนนักเรียน และนักศึกษา
Wait while more posts are being loaded