Profile

Cover photo
Masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole"
21 followers|92,090 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
Aflati mai multe despre Masura 121 si cum puteti aplica pentru obtinerea de fonduri europene.
 ·  Translate
Terra Nostra Consulting realizeaza proiecte europene in agricultura pentru obtinerea de finantare in vederea modernizarii exploatatiilor agricole - masura 121. Citeste conditiile de eligibilitate pent...
1
Add a comment...
 
Calendarul activitatilor de obtinere de fonduri europene.
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Terra Nostra Consulting va usureaza accesul la Fonduri Agricole. Modernizarea fermei agricole este posibila cu fonduri europene nerambursabile! Va invitam sa ne contactati pentru mai multe detalii.
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Masura 121 „Modernizarea exploataţilor agricole” are ca obiectiv cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic. Daca sunteti fermier si aveti o exploatatie pe teritoriul tarii, Terra Nostra Consulting va poate facilita accesul la fonduri pentru modernizarea fermei sau a exploatatiei!
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul sa finalizeze atat partea de investitie suportata prin cheltuielile eligibile, cat si partea de investitie realizata din cheltuielile neeligibile.
 ·  Translate
Terra Nostra Consulting realizeaza proiecte europene in agricultura pentru obtinerea de finantare in vederea modernizarii exploatatiilor agricole - masura 121. Citeste conditiile de eligibilitate pent...
1
Add a comment...
 
Aflati mai multe despre cele mai recente metode de finantare de proiecte agricole, si nu numai.
 ·  Translate
Terra Nostra Consulting va tine la curent cu cele mai noi informatii despre oportunitatile de finantare oferite de proiectele FEADR, POS-CCE,, FEP, scheme de ajutor de stat, alte programe..
1
Add a comment...
 
Va sperie birocratia? Ne ocupam noi de ea! Echipa profesionista a Terra Nostra Consulting ofera consultata personalizata in functie de nevoile fiecarui proiect si realizeaza proiecte pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile.
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Aflati mai multe despre criteriile de selectie ale programelor de obtinere de fonduri prin intermediul Masurii 121 de modernizare a exploatatiilor agricole.
 ·  Translate
Terra Nostra Consulting realizeaza proiecte europene in agricultura pentru obtinerea de finantare in vederea modernizarii exploatatiilor agricole - masura 121. Citeste conditiile de eligibilitate pent...
1
Add a comment...
 
Aveti nevoie de consultanta pentru obtinerea de fonduri europene? Terra Nostra Consulting este specializata in numeroase sectoare de activitate: agricultura, industrie alimentara, prestari servicii, administratie publica/infrastructura rurala, productie industriala, energie regenerabila, silvicultura, turism etc. Proiectele de succes ne recomanda!
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Oferim consultanta pentru proiecte de obtinere de fonduri europene, din diverse domenii, de la agricultura la turism, si gasim forma potrivita de finantare pentru fiecare proiect. Aflati mai multe despre Masura 121 de finantare si cum puteti aplica.
 ·  Translate
Terra Nostra Consulting realizeaza proiecte europene in agricultura pentru obtinerea de finantare in vederea modernizarii exploatatiilor agricole - masura 121. Citeste conditiile de eligibilitate pent...
1
Add a comment...
 
In cadrul Masurii 121, finalizarea proiectului FEADR presupune ca beneficiarul sa finalizeze atat partea de investitie suportata prin cheltuielile eligibile, cat si partea de investitie realizata din cheltuielile neeligibile
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Obtineti fonduri nerambursabile prin intermediul masurii 121 de modernizare a exploatatiilor agricole.
 ·  Translate
Terra Nostra Consulting realizeaza proiecte europene in agricultura pentru obtinerea de finantare in vederea modernizarii exploatatiilor agricole - masura 121. Citeste conditiile de eligibilitate pent...
1
Add a comment...
Story
Tagline
Accesare Fonduri Europene pentru sectorul agricol
Introduction

I. CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANT

 1. trebuie sa fie fermier, respectiv persoana fizica / juridica care practica in principal activitati agricole:
  • este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect - cod CAEN principal de agricultura (01xx)
  • pentru a demonstra ca practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare (pentru fermele in functiune, se demonstreaza prin anexarea la cererea de finantare a unui document insusit de un expert contabil din care sa rezulte ca veniturile dinactivitati agricole reprezinta cel putin 50% din veniturile de exploatare alesolicitantului, sau in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale: Declaratie speciala privind venitul estimat in anul precedent depunerii proiectului - Formular 220, inregistrata la Administratia Financiara)
  • exploatatia solicitantului este situata pe teritoriul tarii si are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE (1 UDE = 1.200 euro)
 2. poate avea urmatorul statut: PF (persoanele fizice vor fi acceptate ca potentiali beneficiari daca se angajeaza sa se autorizeze ca persoane fizice autorizatein termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea Cererii de Finantare), PFA (OUG 44/2008); intreprinderi individuale (OUG 44/2008);intreprinderi familiale (OUG 44/2008); societate comerciala (Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare); societate comerciala cu capital 100% privat (Legea 15/1990 cu modificarile si completarile ulterioare);societate agricola (Legea 36/1991); societate cooperativa agricola (Legea 1/2005);grup de producatori (Legea 338/2005), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri; cooperativa agricola (Legea 566/2004), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri
 3. trebuie sa fie inscris in Registrul unic de identificare (APIA), precum si in Registrul Agricol emis de primarii; pentru efectivul de animale detinut, trebuie sa fie inscris in Registrul Exploatatiei (ANSVSA/DSVSA)
 4. trebuie sa aiba rezultat operational pozitiv (inclusiv 0) la finele anului anterior depunerii proiectului (exceptand anul infiintarii, anii calamitati sau solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare)
 5. trebuie sa aiba capital social 100% privat, putand fi integral din Romania, mixt sau integral strain
 6. trebuie sa administreze in mod direct afacerea
 7. in cazul fermelor in functiune, trebuie sa aiba toate autorizatiile de functionare: mediu, sanitara, sanitar-veterinara, fitosanitara, etc.
 8. este necesar ca solicitantul sa nu aiba: fapte inscrise in cazierul fiscal, inscrieri care privesc sanctiunieconomico-financiare in cazierul judiciar si sa respecte graficul de rambursare a datoriilor, daca are datorii catre banci. La incheierea contractului de finantare, solicitantul va prezenta cazierul judiciar in care nu trebuie sa aiba sanctiuni economico-financiare
 9. nu trebuie sa se afle in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment (conform Legii 85/2006, republicata)
 10. sa asigure, inca de la data depunerii cererii de finantare,o sursa de co-finantare (se ataseaza scrisoare de confort bancara angajanta sau alte documente bancare).

II.   CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU PROIECT

 1. trebuie sa respecte conformitatea cu obiectivul general al masurii si cu cel putin unul din obiectivele specifice
 2. trebuie sa fie in acord cu potentialul agricol al zonei, conform studii ASAS-ICPA si ICDEA 2004 (min 75% din suprafata sau efectivul de animale sa se afle in zone cu potential mediu/ridicat;pentru specii cultivate in spatii protejate precum si pentru investitiile in apicultura nu este necesar ca proiectul sa fie in acord cu potentialul agricol al zonei)
 3. beneficiarul/reprezentantul legal al proiectului (o persoana din cadrul societatii, actionar) trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala in raport cu proiectul si sa dovedeasca documentar functia sa (diploma de studii, certificat de formare sau prin declaratie pe propria raspundere ca va urma si va absolvi un curs de pregatire profesionala in domeniul proiectului, pana la data depunerii ultimei cereri de plata)
 4. trebuie sa existe viabilitatea economico-financiara a proiectului (respectarea obiectivului economico-financiar de crestere a viabilitatii economice, se va face prin verificarea cele doua conditii cumulate: rezultatul operational al anului precedent depunerii cererii de finantare trebuie sa fie pozitiv si proiectul sa respecte indicatorii economico-financiari mentionati in cererea de finantare-sectiunea economica)
 5. finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul sa finalizeze atat partea de investitie suportata prin cheltuielile eligibile, cat si partea de investitie realizata din cheltuielile neeligibile
 6. beneficiarul nu are voie sa instraineze sau/si sa modifice investitia realizata prin proiect pe o perioada de 5 ani de la data semnarii contractului de finantare.

III.  REGIM JURIDIC CONSTRUCTII SI TERENURI

 1. in cazul interventiei asupra unor constructii existente in cadrul proiectului, trebuie sa existe un drept de proprietate pentru aceste constructii
 2. pentru terenul pe care exista sau se va amplasa constructia ce face obiectul proiectului, in cazul constructiilor definitive, trebuie sa existe un drept real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca) sau de concesiune
 3. in cazul terenurilor agricole, este necesar un drept de proprietate asupra terenului (contract de vanzare-cumparare) sau de folosinta al terenului (contract de arendare si/sau contract de concesiune si/sau orice alt document care sa certifice dreptul de folosinta).

IV.  RATA DE CO-FINANTARE SI VALOAREA MAXIMA ELIGIBILA

Pentru sectorul vegetal, este posibil ca in sesiunile din 2012, valoarea maxima eligibila a unui proiect sa fie de 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40%, iar valoarea maxima a cofinantarii publice sa fie de 400.000 Euro.

Pentru sectorul zootehnic,valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil este de maxim 40%, iar valoarea maxima a cofinantarii publice este de 800.000 Euro.

Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

 • 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare;
 • 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i),(ii), (iii) dinRegulamentul (CE) nr. 1698/2005;
 • 10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni: „imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat”, „instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si comercializare”. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor in aceste doua tipuri de operatiuni;
 • 25% numai pentru anul 2010, pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01. 2007.

Se mai pot adauga investitii referitoare la energia regenerabila, astfel:
a) pentru sectorul vegetal,valoarea maxima eligibila poate creste pana la 1,5 milioane Euro (propunere)
b) pentru sectorul zootehnic valoarea maxima eligibila poate creste pana la 3 milioane Euro.

Valoarea maxima a cofinantarii publice poate ajunge la 1.600.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de maxim 40%, pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri). Valoarea maxima eligibila a unui astfel de proiect va fi de 4.000.000 Euro.

V.  INVESTITII ELIGIBILE

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale1 , conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 1. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola2 la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor;
 2. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 3. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc.;
 4. Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
 5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing3 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 6. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate4 , necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 7. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
 8. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
 9. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
 10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
 11. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
 12. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
 13. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei5 , cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
 14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
 15. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
 16. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

1. Investitii corporale – active fizice si circulante (cladiri, mijloace de transport, utilaje etc.) Investitii necorporale – active necorporale sub forma de fond de comert, brevete etc., cheltuieli (in sensul contabil al cuvantului) de publicitate, cu studii etc.

2. Nu vor fi eligibile spatiile care deservesc activitatea generala a exploatatiei: birouri pentru personalul administrativ, sali de sedinte, sali de protocol, bucatarie si sala de mese, spatii de cazare, etc. Pentru respectarea conditiilor de igiena/ sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de ferma, spatiu pentru servirea mesei etc.

3. Leasing-ul este eligibil doar daca rezulta transferul de proprietate al bunului in posesia beneficiarului in perioada de implementare a proiectului, pana la ultima cerere de plata.

4. Mijloacele de transport specializate reprezinta autovehiculele adaptate la cerintele de transport in cont propriu al materiei prime si/sau productiei obtinute si care sunt mentionate in studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, anexate cererii de finantare, vehiculele care indeplinesc aceleasi cerinte si au o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale, precum si cele expres mentionate ca eligibile in fisele masurilor din cadrul PNDR.

5. Numai daca 50% din materia prima este produsa in ferma proprie, rezultatul procesarii este tot un produs din Anexa I la Tratatul de Instituire a CE, iar agricultura reprezintasi ramane activitatea de baza.

VI.  PRINCIPALELE CHELTUIELI NEELIGIBILE

 1. Achizitionarea de bunuri second-hand;
 2. Achizitionarea de teren;
 3. TVA, cu exceptia TVA-ului nerecuperabil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005;
 4. Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;
 5. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
 6. Contributia in natura;
 7. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 8. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare etc.;
 9. Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;
 10. Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane;
 11. . Investitii privind operatiunile de simpla inlocuire6 in conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006;
 12. Investitii in sectorul de piscicultura / acvacultura si al animalelor de blana;
 13. Investitii pentru producerea pomilor de Craciun.

6. „investitia de simpla inlocuire” inseamna o investitie care inlocuieste o cladire existenta sau o masina sau parti din acestea, cu altele noi si moderne, fara a creste capacitatea de productie cu mai mult de 25% sau fara a implica schimbari in natura productiei sau a tehnologiei implicate. Nu sunt considerate investitii de inlocuire urmatoarele: demolarea completa a unei cladiri vechi de cel putin 30 de ani din cadrul fermei si inlocuirea cu o cladire moderna, si renovarea fundamentala a unei cladiri din cadrul fermei. Renovarea este considerata fundamentala cand costul total este de cel putin 50% din valoarea noii cladiri, in conformitate cu prevederile art. 2, pct. 17 al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1857/ 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutorului de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii.

VII.  NOTE

 1. Principiul de baza al finantarii nerambursabile este acela al rambursarii cheltuielilor efectuate in prealabil de catre beneficiar.
 2. Un solicitant poate depune in acelasi timp mai multe proiecte pentru masuri diferite din PNDR pentru a fi cofinantate prin FEADR.
 3. Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinantate prin FEADR, chiar daca are in derulare proiecte de investitii diferite finantate prin Programul SAPARD.
 4. Un beneficiar poate depune un al doilea proiect in cadrul masurii 121, cofinantata prin FEADR, cu conditia ca primul proiect sa fie finalizat.
 5. Proiectele solicitantilor ai caror actionari majoritari au in derulare alte proiecte finantate prin FEADR in cadrul acestei masuri, nu sunt eligibile.

Oferim pachete de parteneriate pentru persoane fizice si juridice din toata tara pentru identificarea si realizarea de proiecte. Nu este necesara o pregatire in domeniul proiectelor respective. Asiguram gratuit analiza eligibilitatii solicitantului si o minima instruire a partenerului. Indiferent daca sunteti potential beneficiar sau partener, completati formularul de contact si va vom contacta cat mai repede posibil.

Contact Information
Contact info
Phone
021-326.01.71
Mobile
0723-396.206, 0744-705.024, 0722-133.967, 0754-227.000
Email
Fax
021 326 01 81
Address
Bdul Basarabia nr 256 G, Centru Afaceri D Center, etaj 2, indicativ 2.3, sector 3