Profile cover photo
Profile photo
ไอ้ปุ้ย แม่ไอ้สองลิง
33 followers -
จะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้ม..จะเป็นลมโอบเธอเมื่อร้อนใจ..กี่ปัญหามากมายเพียงใด เราจะมีกันอย่างนี้ตลอดไป
จะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้ม..จะเป็นลมโอบเธอเมื่อร้อนใจ..กี่ปัญหามากมายเพียงใด เราจะมีกันอย่างนี้ตลอดไป

33 followers
About
ไอ้ปุ้ย's posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

กรูเริ่มจะมึนๆๆกะGoogle+
Wait while more posts are being loaded