Profile cover photo
Profile photo
Hongkang Liu
1,993 followers
1,993 followers
About
Posts

Post has attachment
【IKEA TERTAIL】宜家特提亚工作灯入手,做工我比较满意。
Photo
Photo
2 Photos - View album
Add a comment...

整理一下关于今天CSDN的消息、段子等:

当然还是偷偷把那个数据库拖了下来,共有6428632条用户记录(CSDN 目前有7753137用户)。可以用来:
1. 找同年同月同日生的人
2. 找某个id的邮箱/某个邮箱的常用id
3. 分析用户密码习惯
4. ……


RT @luosheng CSDN 密码泄露后最温馨的用法:拿自己的生日做关键词去搜出序员们的邮箱,然后明年生日的时候给大家群发邮件祝生日快乐。

《CSDN网站帐号数据库安全性问题》 via robbin.iteye.com/blog/1319958 现任CSDN产品经理@robbinfan

【公告】致CSDN会员的公开道歉信 http://news.csdn.net/a/20111221/309505.html

邮箱二级域名:
2011467 qq.com
1768978 163.com
807940 126.com
358442 sina.com
269823 com.cn
202955 hotmail.com
186844 gmail.com
104990 sohu.com
87050 yahoo.cn
via http://blog.est.im/archives/4414 《CSDN弱密码邮箱分析》

RT @goingstudio: CSDN用户泄密是幕后神秘高手在提醒国人微博实名制切不可行?这盘棋相当大啊~

有28+万用户使用"123456789"作为在CSDN的密码。
包含shabi的密码就有1557个,另外涉及敏感词的也不少。
的确有很多love、520之类的密码…

“中国码农改密码节 1221 还是回文的…” via 人人某状态

碰巧最近1Password促销中

CSDN=“床上等你”,SMTH="师妹躺好" 当年的经典段子… via twitter

RT @freewizard CSDN这个两百多兆的文本密码库拿来benchmark编辑器挺合适:vi瞬间打开,SublimeText2异步加载了几分钟(还有进度条),TextMate2风火轮不到半分钟就崩溃了。

IT界的冠希级网站

Matrix67、Loutiancheng等神牛也未曾幸免

mahuateng

推友@tinyfool @virushuo等人也中枪了…

有后缀google的邮箱


RT @Leaskh#CSDN grep '# .*fuck.* #' csdn.sql | wc -l 输出 1688 结论:有些人欲望很高涨。

@刘晓浩:因为2货csdn的原因,刚刚花了快1个小时时间改各种密码。1.整个互联网的统一账号体系太重要了,QQ快把这个做了吧;2.github密码至少要有小写字母,理解不了;3.堂堂百度,居然密码长度上限是14位,账号体系是真不想做了吧。

有 1585 个苦逼的 CSDN 用户用自己的生日当密码的

RT @cosbeta其实在csdn用简单密码的才是真正的程序员

RT @Doriscafe 24849 位CSDN用户密码当中含有love, 22位密码里含有qwerty……还真纯情诶。

RT @tinyfool: dearbook是当年csdn搞的第二书店的域名。有人说当年某水军团伙惯用

这次丢失密码的账户中,以.edu.cn结尾的,最多是中科大,其次是上交、北交、复旦、汕头大学(这是哪里?)、浙江大学、清华、北理、南开

@360安全卫士:【紧急通知】今日有黑客在网上公开了CSDN网站用户数据库,包括600余万个明文的注册邮箱帐号和密码。CSDN是国内最大的程序员网站,请广大程序员务必重视并尽快修改密码,包括CSDN帐号密码,以及采用相同注册邮箱和密码的其他网络帐号

《CSDN杯程序员最爱的mm评选》
http://www.douban.com/note/191266421/

统计了一下包含ilove***的密码,其中被爱得死去活来的前100位如下:
1 you 3567
2 you1314 110
3 u 92
4 csdn 68
5 you123 57
6 china 49
7 you520 43
8 thisgame 41
9 java 31
10 chu 30
11 123 30
12 2hcx 29
13 you1 26
14 myself 22
15 you521 22
16 r 19
17 jay 19
18 qsr 18
19 520 18
20 1314 18
21 yan 17
22 her 16
23 myfamily 16
24 mei 15
25 you88 15
26 myhome 15
27 udearbook 15
28 me 14
29 y 14
30 youforever 14
31 pig 14
32 jing 14
33 u1314 13
34 ujustso 13
35 linux 13
36 ling 13
37 you99 12
38 ping 12
39 you2 12
40 cat 11
41 angel 11
42 money 11
43 ucn 11
44 dan 11
45 fang 11
46 she 11
47 zhutou 10
48 you2009 10
49 kobe 10
50 apple 10
51 u123 9
52 you2008 9
53 nba 9
54 wei 9
55 utmh 9
56 2008 9
57 youbaby 9
58 juan 9
59 dayu 8
60 baby 8
61 1 8
62 you123456 8
63 youmydear 8
64 nana 8
65 sun 8
66 miao 8
67 lily 8
68 computer 8
69 yurongguang 8
70 wen 8
71 1tmac 7
72 xin 7
73 snow 7
74 rain 7
75 hui 7
76 911 7
77 you11 7
78 fei 7
79 ly 7
80 jun 7
81 sky 7
82 1987 7
83 yuki 7
84 music 6
85 mywife 6
86 lan 6
87 god 6
88 dog 6
89 yang 6
90 rjjmxy 6
91 flash 6
92 money1976* 6
93 rose 6
94 moon 6
95 yao 6
96 you. 6
97 fish 6
98 lin 6
99 youok 6
100 you*1314 6
排在最前的国家是China
排在最前的网站是csdn
排在最前的编程语言是Java
排在最前的操作系统是Linux
排在最前的电脑品牌是apple
排在最前的明星是周杰伦
flash在前100强,html5并没有
钱 在程序员眼中甚至排在了 猫 的后面
排在最前的动物分别是:
1. 猪
2. 猫
3. 猪头
4. 狗
排在最前的mm名字是
1:yan(燕)
2:mei(梅)
3:jing(静)
4:ling(玲)
5:ping(萍)
6:dan(丹,这个是不是mm我表示存疑)
7:fang(芳)
8:wei(薇)
9:juan(娟)
10:nana(娜娜)
恭喜上面的姑娘,你们是程序员眼里最可爱的人。

密码重复升序排列

重复次数 密码 百分比
501 qwerasdf (0.0124073903469017)
504 computer (0.012481686097482)
519 zxczxczxc (0.0128531648503832)
521 dddddddd (0.0129026953507701)
525 299792458 (0.0130017563515437)
532 135792468 (0.0131751131028976)
535 20082008 (0.0132494088534779)
536 369369369 (0.0132741741036713)
553 5845211314 (0.0136951833569594)
556 yangyang (0.0137694791075396)
559 csdncsdn (0.0138437748581199)
559 google250 (0.0138437748581199)
561 woaini520 (0.0138933053585067)
562 zhang123 (0.0139180706087001)
562 1234567b (0.0139180706087001)
565 wocaonima (0.0139923663592804)
567 1233211234567 (0.0140418968596672)
567 9876543210 (0.0140418968596672)
570 qaz123456 (0.0141161926102475)
571 q123456789 (0.0141409578604409)
572 321654987 (0.0141657231106343)
578 369258147 (0.0143143146117948)
585 aaa123456 (0.0144876713631487)
589 1357924680 (0.0145867323639224)
592 123321aa (0.0146610281145026)
601 25257758 (0.0148839153662434)
608 wojiushiwo (0.0150572721175973)
616 ssssssss (0.0152553941191446)
618 qazwsx123 (0.0153049246195315)
621 123456aaa (0.0153792203701117)
623 1234567a (0.0154287508704985)
642 z123456789 (0.0158992906241735)
649 woainima (0.0160726473755274)
650 44444444 (0.0160974126257208)
651 buzhidao (0.0161221778759142)
657 ffffffff (0.0162707693770747)
669 100200300 (0.0165679523793957)
680 12345679 (0.0168403701315233)
685 12369874 (0.0169641963824904)
693 1122334455 (0.0171623183840377)
702 111111 (0.0173852056357785)
708 woaini123 (0.017533797136939)
713 qwe123456 (0.017657623387906)
726 xiaoxiao (0.0179795716404205)
727 123456654321 (0.0180043368906139)
729 woshishui (0.0180538673910007)
732 12301230 (0.018128163141581)
740 1234554321 (0.0183262851431283)
741 5201314520 (0.0183510503933217)
744 12345612 (0.018425346143902)
765 lilylily (0.0189454163979637)
770 123456asd (0.0190692426489308)
772 10101010 (0.0191187731493176)
777 1q2w3e4r5t (0.0192425994002847)
783 11235813 (0.0193911909014452)
805 12345600 (0.0199360264057004)
835 11111111111111111111 (0.0206789839115029)
847 wwwwwwww (0.0209761669138239)
852 0987654321 (0.0210999931647909)
882 5845201314 (0.0218429506705934)
882 zxcvbnm123 (0.0218429506705934)
892 kingcom5 (0.0220906031725276)
894 123456987 (0.0221401336729144)
910 05962514787 (0.0225363776760091)
920 321321321 (0.0227840301779433)
967 woaiwojia (0.0239479969370339)
975 1qazxsw2 (0.0241461189385812)
988 123qweasd (0.0244680671910956)
991 1234abcd (0.0245423629416759)
1003 woaini1314 (0.0248395459439969)
1037 12345678a (0.025681564450573)
1054 q1w2e3r4 (0.0261025737038611)
1058 asdfghjk (0.0262016347046348)
1109 1123581321 (0.027464662464499)
1111 123698745 (0.0275141929648858)
1119 asdf1234 (0.0277123149664332)
1136 521521521 (0.0281333242197213)
1148 147852369 (0.0284305072220423)
1183 123456qq (0.0292972909788118)
1200 3.1415926 (0.0297183002320999)
1206 qweqweqwe (0.0298668917332604)
1214 111222333 (0.0300650137348078)
1245 zzzzzzzz (0.0308327364908037)
1268 ms0083jxj (0.0314023372452523)
1273 11112222 (0.0315261634962193)
1285 code8925 (0.0318233464985403)
1316 qweasdzxc (0.0325910692545363)
1339 77777777 (0.0331606700089848)
1384 asd123456 (0.0342751062676886)
1480 qwer1234 (0.0366525702862566)
1589 33333333 (0.039351982557339)
1652 55555555 (0.0409121933195242)
1652 741852963 (0.0409121933195242)
1656 963852741 (0.0410112543202979)
1699 520520520 (0.0420761600786148)
1854 123456123456 (0.0459147738585944)
1859 999999999 (0.0460386001095615)
1859 123456aa (0.0460386001095615)
1891 99999999 (0.0468310881157508)
1918 asdfasdf (0.047499749870973)
1971 aa123456 (0.0488123081312241)
1986 123456789a (0.0491837868841254)
1989 qwertyui (0.0492580826347056)
2100 1234qwer (0.0520070254061749)
2106 a1234567 (0.0521556169073354)
2113 123456123 (0.0523289736586893)
2131 123456 (0.0527747481621708)
2138 a12345678 (0.0529481049135247)
2160 abc123456 (0.0534929404177799)
2166 123321123 (0.0536415319189404)
2243 22222222 (0.0555484561838334)
2296 asdasdasd (0.0568610144440845)
2348 110110110 (0.0581488074541422)
2380 12341234 (0.0589412954603315)
2396 abcd1234 (0.0593375394634262)
2515 qazwsxedc (0.0622846042364428)
2540 12121212 (0.0629037354912782)
2573 123654789 (0.0637209887476609)
2578 0123456789 (0.063844814998628)
2580 123456abc (0.0638943454990148)
2796 1q2w3e4r (0.0692436395407928)
2826 asdfghjkl (0.0699865970465953)
2885 0000000000 (0.0714477468080069)
2985 12344321 (0.0739242718273486)
3061 31415926 (0.0758064308420482)
3080 iloveyou (0.0762769705957231)
3094 qq123456 (0.076623684098431)
3143 qwertyuiop (0.0778371813579084)
3175 000000000 (0.0786296693640977)
3277 qqqqqqqq (0.0811557248838262)
3281 87654321 (0.0812547858845999)
3501 password (0.0867031409271515)
3610 789456123 (0.0894025531982339)
3649 xiazhili (0.0903683979557772)
3667 1qaz2wsx (0.0908141724592587)
4096 11223344 (0.101438464792234)
4435 a123456789 (0.109833884607803)
5025 66666666 (0.124445382221918)
5145 1111111111 (0.127417212245128)
5459 aaaaaaaa (0.135193500805861)
5553 987654321 (0.137521434324042)
5965 147258369 (0.14772471740373)
6995 111111111 (0.173232925102949)
15033 88888888 (0.372296006157632)
17790 1234567890 (0.440573800940881)
19986 123123123 (0.494958290365624)
34952 00000000 (0.865595024760297)
46053 dearbook (1.14051406715741)
76346 11111111 (1.89072779126658)
212749 12345678 (5.26878221339919)
235012 123456789 (5.82013097845522)
Add a comment...

想买 IKEA TERTAIL 宜家特提亚工作灯…武汉没有宜家的店啊 烦躁
Add a comment...

“那些年,我们一起下载的女孩”
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
今晚都拍了红月亮嘛,我拍了一盏孔明灯。
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content
Add a comment...

Post has shared content
很有想象力
最近很喜歡意大利插畫家Aguaplano的作品~
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
9 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded