Profile cover photo
Profile photo
李江却台語文教基金會
89 followers -
推展台灣各族群語文全面使用、創作、翻譯、研究、教學、傳播、傳承ê相關活動。
推展台灣各族群語文全面使用、創作、翻譯、研究、教學、傳播、傳承ê相關活動。

89 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
第281期(2017年8月)

Post has attachment
第280期(2017年7月)

Post has attachment
第279期(2017年6月)

Post has attachment
第278期(2017年5月)

Post has attachment
第277期(2017年4月)

Post has attachment
第276期(2017年3月)

Post has attachment
第275期(2017年2月)

Post has attachment
第274期(2017年1月)
做伙來唸詩 吳家銘 丸仔湯 ê 味 1 鄭雅怡 Khé-èng-bûn : Pîn-tong
Tiong-hōe Siat-li̍p gō- cha̍p Chiu-nî 2 李淑貞 放手 3 蔡澤民 扶桑弄影 4 曾江山 湳 (làm) 仔 5 台文青年 吳恩萱 流浪動物 ê 心聲 8 羅蓓馨 爸母 ê 教示 8 藍弘智 我 8 吳坤霖 7-11 9 吳翎萓 西瓜 9 KB 混血 HYBRID 9 心內話 何孟臻 厝鳥 10 Tân-lī-bûn 感謝你 ê 愛 11 逐家來 phò-tāu 白麗芬 頭毛...

Post has attachment
**
                                                                                                                                    【教學文】                                                                                    教育部台語常用詞典使用較學 平常時若是拄著看無、袂曉唸ê台語beh按怎?...

Post has attachment
第273期(2016年12月)
做伙來唸詩 杜信龍 寫一首詩 1 亞茱 睏晝 1 蔡澤民 電話機哪 ē é-káu ( 啞口 )? 2 海翁 考試心聲 2 陳美圓 元宵暝 3 林益彰 手頭 ê 籃球 3 日出辰 祝蔡總統就任 4 陳俐雯 感恩我 iáu 活 - leh 5 江遲 雪后遊台灣 38 心內話 陳素華 感謝、 siàu 念我 ê 台語啟蒙老師 — 廖瑞銘 6 蔡惠芬 ( 華文 ) 蕃薯菜 ( 台譯 ) 畢業證書是上好 ê 嫁妝 8 張家榮 阿爸 ê 目屎 9 逐家來 phò-tāu 呂杭貴 Phah Gíná 11 董林 破解...
Wait while more posts are being loaded