Shared publicly  - 
 
УЈИЕ во соработка со бизнис-заедницата, преку програмата на УЈИЕ „инвестирајте во вашата иднина” нуди 26 стипендии за новите студенти кои ќе се запишат на УЈИЕ во академската 2012/2013 година.
1
Add a comment...