Profile

Cover photo
Giống Trần Mỹ
Works at Đã nghỉ hưu ở tại nhà
Attends Đại học Văn hóa Hà Nội
Lived in TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam
34 followers|969 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Have him in circles
34 people
Thu Huong's profile photo
Minh Trần Nguyên Ngọc's profile photo
Thang Nguyen's profile photo
Đạt Thành's profile photo
Dịch vụ Online chuyên nghiệp's profile photo
Duc Huy's profile photo
Trần Văn Duy's profile photo
Bằng Nguyễn Văn's profile photo
Cửa Đông Plaza's profile photo

Giống hasn't shared anything with you.

People are more likely to share with you if you add them to your circles.

People
Have him in circles
34 people
Thu Huong's profile photo
Minh Trần Nguyên Ngọc's profile photo
Thang Nguyen's profile photo
Đạt Thành's profile photo
Dịch vụ Online chuyên nghiệp's profile photo
Duc Huy's profile photo
Trần Văn Duy's profile photo
Bằng Nguyễn Văn's profile photo
Cửa Đông Plaza's profile photo
Education
  • Đại học Văn hóa Hà Nội
    Thư viện, present
Basic Information
Gender
Male
Work
Employment
  • Đã nghỉ hưu ở tại nhà
    2010 - present
  • Thư viện tỉnh Nam Định
    2010
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam