Profile cover photo
Profile photo
Omid N
1 follower -
چی میخای بدونی اینوبگو?
چی میخای بدونی اینوبگو?

1 follower
About
Posts

مستقل ترين زن جهان هم که باشى،
وقت هايى هست
که دلت پر ميزند براي کسي که برسد و بخواهد که آرام رانندگي کنى
و شام ات را نخورده روي ميز نگذاري و بروي..
مستقل ترين زن دنيا هم،
دست خطي مي خواهد که بنويسد برايش:
"زود برگرد
طاقت دوري ات را ندارم."
زن ها
همه چیزشان را پنهان میکنند:
تنهایی را
دلتنگی را
گریه ها را
دوست داشتن را..
زن ها
هنگام شکستن صدایشان در نمی آید!
درد که دارند به خود نمیپیچند؛
نهایتا تسکین درد یک زن،
گریه های یواشکیست
و اينان همان زنان مرد صفت هستند كه نايابند!!

"هوشنگ ابتهاج"


🌵🌵🍃🍃🌻🌻🍂🍂🌷🌷🌿🌿❤❤🍀🍀
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded