Profile cover photo
Profile photo
WSSMiKS w Chełmie Szkoła wyższa
14 followers -
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie ul. Wojsławicka 8A 22-100 Chełm
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie ul. Wojsławicka 8A 22-100 Chełm

14 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post is pinned.Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Informacja dotycząca możliwości wsparcia finansowego dla Kandydatów na studia dzienne
Od 11 lipca 2017 r. do 8 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Celem konkursu jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizatorzy przyznają 500 stypendiów w wysokości 5 000 zł każde.
Więcej informacji
http://www.wssm.pl/…/informacja-dotyczca-moliwoci-wsparcia-…
https://www.fejj.pl/index.php
Add a comment...

Post has attachment
Nowy kierunek na WSSMiKS w Chełmie!!! Bezpieczeństwo narodowe

Z pewnością warto przyjrzeć mu się bliżej, aby ocenić, czy warto zdecydować się na naukę na kierunku.
Zachęcamy do obejrzenia :-)
Add a comment...

Post has attachment
Nowy adres uczelni: Hrubieszowska 102. Zapraszamy
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Studenci na naszej Uczelni mają do wyboru zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne na studiach licencjackich i magisterskich. Podstawową różnicą jest to, że na jedne uczęszcza się codziennie, przez pięć, czasem przez cztery dni w tygodniu, na drugie zaś w weekendy. Na studiach stacjonarnych studenci wykonują mnóstwo czynności na zajęciach, dużo też się na nich uczą. Z kolei studia zaoczne wiążą się z większym wkładem pracy własnej. Jeżeli ktoś idzie na studia zaraz po szkole średniej, to najczęściej wybiera studia dzienne. Są jednak studenci, którzy pracują. Oni więc wybierają studia zaoczne. Ten podział jest po to, aby każdy kto pragnie się kształcić, miał tę możliwość.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną :-)
Photo
Photo
21.08.2017
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Zachęcamy do dyskusji i debaty na temat problematyki narodowościowej, roli miejsca mniejszości narodowych, religijnych i grup etnicznych, jaką odgrywające współczesnych państwach, przede wszystkim pod kątem ich wpływu na oblicze społeczne, gospodarcze, polityczne, kulturowe, czy religijne tych państw. Warto przyjrzeć się procesom, które mają obecnie miejsce z jednej strony związanym z napływem migrantów, zwłaszcza do krajów bogatych, a z drugiej pod kątem zmian, jakie w tych państwach zachodzą pod wpływem tych procesów.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Zostań słuchaczem studiów podyplomowych na kierunku Administracja publiczna!
Wzmocnij swoje kompetencji zawodowe w obszarze funkcjonowania administracji publicznej!
W ramach studiów słuchacze mogą uzyskać wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności na temat ustrojowych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, jej organizacji wewnętrznej, procedur, na których opiera się jej działanie oraz statusu prawnego pracowników administracji publicznej. Słuchacze mogą zapoznać się również z zasadami nadzoru i kontroli w administracji publicznej, problematyką pozyskiwania i wykorzystywania funduszy europejskich, procedurami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych oraz z wybranymi zagadnieniami administracyjnego prawa osobowego.
Program studiów podyplomowych Administracja publiczna obejmuje zagadnienia:
1. Ustrój administracji publicznej w Polsce
2. Zarys prawa administracyjnego
3. Kodeks Postępowania Administracyjnego
4. Nadzór i kontrola w administracji publicznej
5. Partnerstwo publiczno-prywatne
6. Instytucje, organy i administracja UE i wybranych państw członkowskich
7. Pozyskiwanie środków UE
8. Zarządzanie projektami
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi
10. Informatyzacja w administracji publicznej
11. Biurowość, system kancelaryjny i archiwistyka w administracji publicznej
12. Ochrona danych osobowych
13. Dostęp do informacji publicznej
14. Etyka urzędnika administracji publicznej
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded