Profile cover photo
Profile photo
Elsresidentie Sittard
About
Posts

Kabinet trekt 200 miljoen euro extra uit voor verpleeghuizen


Het demissionaire kabinet van VVD en PvdA wil dit jaar nog eens 200 miljoen euro extra uittrekken om de meest urgente problemen in de verpleeghuizen aan te pakken.

Bronnen bevestigen berichtgeving hierover van de NOS dinsdag.
Het geld is net als de 100 miljoen euro die begin dit jaar al werd toegezegd, bedoeld om de grootste problemen aan te pakken en specifiek voor meer handen aan het bed.
Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) spreekt dinsdagavond nog met de vier partijen die onderhandelen over een nieuwe regering. Of de extra investering staat of valt met hun stem is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat alle partijen in de Tweede Kamer aandringen op meer geld voor de verplegingszorg.
Het bedrag zal in de Voorjaarsnota worden ingeboekt. De overheid had vorig jaar een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro.
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Kun je dementeren?

Dementie, dementeren, dementerend, kinds, achterlijk, gek...........en nog veel meer termen worden (of werden) er door mensen gebruikt om aan te geven dat iemand dementie heeft. 
Ik had het vroeger ook over dementeren, ik heb zelfs een gedicht geschreven dat begint met de zin ik ben dement, zou ik nu niet meer doen.
Inmiddels weet ik beter en gaan mijn haren overeind staan als mensen het hebben over dementerenden of dementen. 

Kun je dementeren? of krijg je dementie? 


Dementie

Dementie is een zelfstandig naamwoord. Dementie is een verzamelnaam voor hersenziektes waaronder zo'n vijftig ziektes vallen. Een aantal van deze ziektes zijn vrij bekend. Denk hierbij aan:

- Alzheimer, iemand heeft Alzheimer
- Frontotemporale dementie, iemand heeft FTD
- Parkinson dementie, iemand heeft Parkinson

Ongeacht welke vorm van dementie iemand heeft, je benoemt de ziekte die de persoon heeft en laat het niet samensmelten met diens zijn.
Iemand wordt niet zijn of haar dementie. Nee, de dementie is van invloed op de veranderingen die iemand ondergaat. Het beschadigt de hersenen waardoor de persoon verandert. Maar die persoon is nog steeds degene die hij/zij was. Zelfs al moet je aan het einde van de ziekte nog zo ver zoeken naar die persoon van vroeger, er zijn altijd sporen van herkenning te vinden. Denk aan een bepaalde manier van bewegen, kijken, iemands geur, gevoel bij aanraken.


Praat altijd met elkaar over iemand met dementie en maak van de mens niet zijn of haar ziekte. Als je het namelijk hebt over die dementerende vrouw dan ga je die persoon onbewust behandelen als een patiënt en je kunt je afvragen of de ander dit als prettig ervaart. Elke patiënt, ongeacht met welke ziekte, wil in de eerste plaats als mens behandelt worden.

Misschien denk je dat het niet uitmaakt als iemand het toch niet meer weet, maar dan zijn er altijd nog de naasten die het als kwetsend kunnen ervaren als je het hebt over hun dementerende ouder, partner, broer, zus of wat dan ook.

Maar het is toch maar een woord?

Dat is een van meest gehoorde tegenargumenten, dat het maar een woord is en dat het niets zegt over de liefde en goede zorg die iemand krijgt.
Daar ligt juist het probleem, dat de meeste mensen het zonder kwade bedoelingen over dementerenden of dementen hebben. Het zijn bijna altijd mensen die met heel veel liefde en overgave zorgen voor iemand met dementie. In die zin kun je het mensen ook niet kwalijk nemen als ze het hebben over dementerenden of dementen, maar je kunt wel proberen om uit te leggen waarom het anders moet.

Als iemand met autisme het niet fijn vindt om autist genoemd te worden, waarom zou iemand met dementie het dan niet erg vinden om dement genoemd te worden?

De media

De beste plek om taalgebruik te veranderen is via de media. Als dit verhaal viraal zou gaan dan zouden mensen er in ieder geval over na gaan denken (hoop ik).
Helaas is mijn bereik niet groot genoeg om een grote verandering teweeg te brengen. Ik ben maar gewoon een vijftiger die in de zorg werkt, iemand die voor mensen met dementie zorgt.

Daarom vind ik het jammer dat bekende Nederlanders zoals Heleen van Rooyen en Hugo Borst het ook over hun dementerende moeder hebben. Ook zij doen dit uit gewoonte en zonder slechte bedoelingen. Het zijn mensen die dol zijn op hun moeder en alles op alles zetten om goede zorg te leveren en dementie onder de aandacht te brengen. Wat aandacht (en geld) voor dementie betreft fantastisch! Maar, wat zou het toch fijn geweest zijn als ze het bij RTL Late Night en bij Pauw hadden gehad over hun moeder met dementie.
Ik hoop dat het in het toneelstuk van Hugo Borst zal gaan over zijn moeder met dementie en niet meer over zijn dementerende moeder.

In kranten en tijdschriften lees je ook nog steeds artikelen waarin geschreven wordt over dementerende ouderen, over demente mensen. Kranten die bekend staan om hun goede artikelen (oké, dat is misschien subjectief) zoals Trouw en Volkskrant doen nog steeds trouw mee aan deze foute woordkeuze, jammer.

Ik zou zo graag van de redactie van kranten en tijdschriften willen weten waarom ze ervoor kiezen om het te hebben hebben over dementerenden. Hoe onderbouwen zij hun keuze?

Toch zijn er ook kranten die het goed doen. Neem bijvoorbeeld De Correspondent. Zij besteden de laatste tijd aandacht aan mensen met dementie en niet aan dementerenden of demente mensen. Chapeau! Dank u, dank u!

Ik ben geen bekende Nederlander en mijn artikel zal dan ook geen groot bereik hebben, maar als het mij lukt om tien mensen ervan te overtuigen dat we het moeten hebben over mensen met dementie en niet over dementerenden dan ben ik al blij! Alle kleine beetjes helpen.

Ik hoop dit jaar mijn eerste boek over dementie uit te brengen. Wat het precies is houd ik nog voor mezelf, maar in het hele boek gaat het over mensen of personen met dementie!

Onthoud de zin: Mensen met dementie!

Monica Eberhart
Add a comment...

Post has attachment
Deze 16 jarige jongen heeft een liedje voor zijn oma geschreven die 3 jaar geleden gediagnostiseerd is met Alzheimer.
Add a comment...

Onderzoek naar zorg in laatste levensfase

Zorginstellingen beginnen een groot onderzoek naar de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland; de begeleiding van mensen bij het naderende einde van hun leven. De onderzoekers willen weten wat Nederlanders de belangrijkste aspecten vinden in de zorg tijdens de laatste levensfase, maakte het Universitair Medisch Centrum Groningen vandaag bekend.

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase van patiënten die ernstig ziek zijn en voor wie geen genezing meer mogelijk is. Het is er vooral op gericht de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden. ,,Doel van het onderzoek is om te weten te komen wanneer we palliatieve zorg 'goed' kunnen noemen'', aldus het UMCG.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door UMCG, Radboudumc, Erasmus MC, het Martini Ziekenhuis, het Nederlands Huisartsen Genootschap, het NIVEL, Zorgbelang Nederland en het Integraal Kankercentrum Nederland.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gaf eerder aan dat het aanbod van palliatieve zorg in Nederland goed is, maar dat het niet genoeg uitgaat van de behoeften van de patiënt zelf.

Bron:AD
Add a comment...

Helft verpleegkundigen dreigt te stoppen door zware werkdruk

Ruim de helft van de verpleegkundigen die regelmatig extra diensten moeten draaien in verband met personeelstekorten in hun organisatie, overwegen te stoppen met het werk omdat de belasting te zwaar wordt. 

Dat blijkt uit een peiling van beroepsvereniging V&VN voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ruim 750 mensen – waaronder opvallend veel wijkverpleegkundigen – reageerden. 86 procent van hen signaleert structurele personeelstekorten. Ruim één derde ziet vacatures in de eigen organisatie langer dan zes maanden open staan. V&VN vindt de resultaten van de peiling zo alarmerend, dat er uitgebreider onderzoek volgt.

V&VN vroeg haar achterban expliciet naar werkdruk en stress in combinatie met de gevolgen van personeelstekorten. Een overgrote meerderheid (85 procent) zegt dat de werkdruk de afgelopen vijf jaar is toegenomen. 53 procent van de respondenten draait wekelijks of maandelijks extra diensten om de roosterproblemen door het gebrek aan mensen op te lossen. De werkdruk levert bij 92 procent van de respondenten stress op tijdens het werk. 79 procent ervaart hierdoor ook privé stress. In de groep die regelmatig extra diensten draait, denkt 52 procent er soms over om te stoppen met hun baan.

Alarmerend

Directeur Sonja Kersten van V&VN: ,,We hebben nu expliciet gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen met werkdruk, vacatures en stress, zowel op het werk als privé. Dat levert een alarmerend beeld op van de mate van overbelasting die ze ervaren. Ik schrik vooral van het grote percentage mensen dat overweegt te stoppen.''

Staatssecretaris Van Rijn schreef in april aan de Tweede Kamer dat er tot 2022 70.000 extra mensen nodig zullen zijn, alleen al in de verpleeghuizen. Eind 2016 waren er bijna 25.000 vacatures, met name in de ouderenzorg, zowel in verpleeghuizen als in de wijkverpleging.

Voor V&VN zijn de resultaten van de peiling reden om de impact van personeelstekorten in de zorg verder uit te diepen. De beroepsvereniging dringt al langer aan op betere regionale samenwerking tussen opleidingen en stage-aanbieders om zoveel mogelijk verpleegkundigen op te kunnen leiden. Minstens zo belangrijk is het investeren in de mensen die het werk nu doen. Als de uitstroom van mensen toeneemt bij de nog groeiende tekorten, zijn de problemen niet te overzien, vindt V&VN.

Bron: AD
Add a comment...

De magie van de juiste communicatie

Op een juiste manier communiceren met mensen met dementie is cruciaal om goede zorg te kunnen leveren. Alle zintuigen moet je soms inzetten om iemand met dementie te kunnen begrijpen. Waarom? Omdat je met mensen aan het werken bent.

Een paar jaar geleden werkte ik in in een verpleeghuis op een gesloten afdeling die sinds kort onder de noemer kleinschalig wonen viel. Ik werkte daar als flex-medewerker omdat ik al een vaste baan had en het werk in het verpleeghuis er als tweede baan bij deed. 

Met een lage personeelsbezetting van1 professional op 8 bewoners (geen uitzondering in deze tijd), waren het drukke diensten. Er liep wel altijd een medewerker rond die beschikbaar was voor twee groepen zodat je hulp kon inroepen als het nodig was, dat was de vlinder van de etage. Met name de ochtenddienst was het rennen van de een na de ander om iedereen de gewenste zorg te kunnen bieden. 

Op kamer 6 lag meneer Barends, een man van 87 jaar met gevorderde dementie. Hij kon niet meer lopen, was blind aan beide ogen, doof aan een oor en slechthorend aan het andere. Het was de gewoonte om dhr. Barends een aantal keer per week met een douchebed in de grote doucheruimte te wassen. Dit gaf elke keer problemen. Dhr. gilde de hele afdeling bij elkaar en stribbelde bij elke handeling tegen. Hij moest met twee personen geholpen worden, de vlinder werd hiervoor ingeschakeld. 

Na intern overleg werd er besloten dat Caroline van welzijn een keer bij de douchebeurt aanwezig moest zijn om te achterhalen waarom dhr. elke vorm van medewerking weigerde.  Zij zou dan met tips komen hoe we het anders konden gaan doen om ervoor te zorgen dat dhr. wel mee zou gaan werken. 

Op de ochtend dat Caroline ingepland stond had ik ochtenddienst. Dit was de eerste keer dat ik dhr. moest helpen met douchen. Samen met de vlinder moest ik dhr. gaan verzorgen en douchen. Ik stelde voor dhr. als laatste te helpen zodat we meer tijd zouden hebben. 
Toen ik de kamer binnen kwam zat Caroline daar al het een en ander op te schrijven, geen idee wat. Ik heb een stoel gepakt en ben naast dhr. gaan zitten. Aan de kant van zijn beste oor heb ik dhr. aangesproken en begroet. Ik legde aan hem uit wie ik was en wat ik kwam doen. Dat ik kwam om hem te helpen met wassen en aankleden zodat hij straks kon gaan ontbijten. Dhr. kneep in mijn hand.
Voor elke handeling ging in naar het goede oor toe om kort uit te leggen wat hem te wachten stond en wat wij van hem verwachten. Dhr. reageerde hierop door te doen wat we van hem vroegen. Zo konden de vlinder en ik dhr. probleemloos uitkleden. Ook de transfer van het bed naar het douchen ging op deze manier zonder problemen, elke handeling lieten we hem van tevoren weten en zo wist hij wat er gebeurde. Eenmaal in de doucheruimte werken we op dezelfde manier verder. We deden de kraan aan en ik legde aan hem uit dat ik wat water over zijn hand zou laten lopen zodat hij kon aangeven of de temperatuur goed was. En zo maakten we hem beetje bij beetje nat, steeds vragend of hij het goed en lekker vond. Op een gegeven moment verscheen er een glimlach op zijn gezicht, voor ons  een teken dat hij aan het genieten was. Niet een keer heb ik dhr. horen gillen of zien protesteren. Hij liet zich ontspannen door ons wassen en verder verzorgen. 

Na drie kwartier zat dhr. in zijn rolstoel aan tafel en at zijn ontbijt. Hij zag er tevreden uit. 

De moraal van dit verhaal?

Door het personeelstekort en de hoge werkdruk werd er niet meer aan gedacht om op de juiste manier te communiceren. Wassen was de prioriteit geworden en het moest zo snel mogelijk gebeuren. Met twee personen werd dhr. een paar keer per week zo snel mogelijk verzorg, meestal waren ze binnen een half uur klaar. Het gegil en geprotesteer werd als vervelend ervaren, maar zorg moest nu eenmaal snel en efficiënt gedaan worden. Dit had voor deze meneer met gevorderde dementie ernstige psychische gevolgen. Hij kon niet zien of horen wat er met hem gedaan werd en werd daardoor per keer steeds banger. Niemand wist iets van zijn verleden, wie weet wat hij in de oorlog als kind meegemaakt had wat nu nog van invloed zou kunnen zijn. Los van het feit dat niemand wil dat een ander iets me je doet zonder te weten wat het is zou het zomaar kunnen zijn dat deze meneer vervelende ervaringen uit het verleden aan het herbeleven was, dat zullen we nooit weten. 

Het nadeel van communiceren? De zorg voor deze meneer duurde ongeveer 15 minuten langer. Dat is een nadeel voor de portemonnee van de zorginstellingen, maar het grootste voordeel voor het welzijn van meneer Barendse! 

Om je eningzins in de beleving van dhr. Barendse te kunnen verplaatsen zou je een ooglapje op kunnen zetten en oordoppen in doen en dan in een bed gaan liggen en twee mensen met je laten doen wat ze willen zonder dat er ook maar iets over gecommuniceerd wordt.

Het is wel duidelijk met welk advies Caroline van welzijn kwam....


Monika Eberhart  
Add a comment...

Post has attachment
Ik wens iedereen een fijne vakantie!! 🌞☀️
Photo
Add a comment...

Dementie in 2040 doodsoorzaak nummer 1

Het aantal mensen dat doodgaat aan dementie verdrievoudigt in de komende twintig jaar, verwacht het RIVM. Sterven aan vergeetachtigheid: hoe kan dat?

Terwijl aandoeningen als borstkanker en beroertes ons steeds minder vaak de nek omdoen, blijft dementie onverminderd levens eisen. In 2015 gaat het om 14.000 doden, in 2040 om 40.000. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in zijn vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning die vandaag naar buiten komt.

Het aantal mensen dat aan dementie sterft neemt niet alleen toe doordat we ouder worden. Er is nog altijd geen remedie tegen de ziekte die leidt tot psychische en lichamelijke aftakeling. RIVM-onderzoeker Marieke Verschuuren: ,,Aan vergeetachtigheid alleen sterf je niet, maar er zijn vaak bijkomende complicaties. Zoals motorische problemen waardoor iemand niet meer goed kan slikken en een longontsteking oploopt. Hij overlijdt dan aan een longontsteking, maar de onderliggende doodsoorzaak is dementie.”

Vallen

Dementerenden vallen ook vaker, stelt de Groningse hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets, ,,en hebben daardoor 30 procent meer kans om te overlijden. Ze worden bedlegerig, eten en drinken bovendien slechter, waardoor ze minder weerstand en meer kans op infecties hebben.”

Hoewel er duidelijk een relatie is tussen dementie en allerlei complicaties vindt Slaets het te ver gaan om te zeggen dat mensen puur doodgaan aan dementie. ,,Het lichaam van deze oude mensen is versleten, de bloedvaten verslechteren, het hart verzwakt en dat wordt niet meer beter. Moet je iemand dan wel voor al die kwalen blijven behandelen?”
Patiënten overlijden inderdaad aan een samenloop van problemen, zegt neuro-epidemioloog van het Rotterdamse Erasmus MC Arfan Ikram. ,,Iemand sterft uiteindelijk aan een longontsteking na een val, maar was hij zonder dementie ook op dat moment gevallen? Nee, dementie brengt het aftakelingsproces in een stroomversnelling.” Na de diagnose sterven 70-plussers gemiddeld binnen drie jaar, terwijl hun levensverwachting anders nog zestien jaar was geweest. Ikram: ,,Het is een dodelijke en ongeneeslijke aandoening.”

Aftakeling

Dementie heeft volgens het RIVM bovendien de hoogste ‘ziektelast’. De levensverwachting is aanzienlijk korter en in tegenstelling tot aandoeningen als kanker of hartproblemen is er niets aan te doen: chemokuren of een pacemaker helpen immers niet. Daarbij, zegt Slaets, wordt de persoonlijkheid ernstig aangetast. ,,Dat is psychisch en emotioneel zwaar, zowel voor de patiënt zelf - wanneer hij in het begin nog doorheeft hoe hij aftakelt - als voor zijn omgeving.” Ikram: ,,Hoe vreselijk kanker ook is: je moeder herkent je nog, dat is bij dementie niet het geval.”

Helemaal verloren zijn we niet, zegt de Rotterdamse dementie-expert. ,,Het aantal dementiegevallen stijgt explosief doordat we ouder worden, maar we weten sinds kort dat het gelukkig iets minder hard gaat dan gedacht. We leven wat gezonder – zo roken we massaal minder - en dat heeft effect op ons lijf en ons brein.” Uit Ikrams onderzoek blijkt dat 30 procent van de dementiegevallen te voorkomen is door een gezonde leefstijl.

Langer gezond

Anno 2040 krijgen een half miljoen mensen met dementie te maken. Maar voor de rest ziet de toekomst er rooskleuriger uit, schetst het RIVM in haar rapport. We worden niet alleen gemiddeld 86 jaar in plaats van nu 81,5, maar voelen ons in die extra jaren ook langer gezond. Ondanks chronische kwalen die zich opstapelen als artrose (van ruim 1 miljoen naar ruim 2 miljoen patiënten), nek- en rugklachten, diabetes en problemen met zicht. 
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded