Phải thế chứ :D
Google sửa sai về chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay (10/5) cho biết, Google đã sửa lỗi làm sai lệch chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông trong sản phẩm bản đồ trực tuyến Google Maps.

Tag : #biendong #hoangsa #truongsa
Shared publiclyView activity