Profile cover photo
Profile photo
Narodowy Kongres Nauki
2 followers
2 followers
About
Narodowy's posts

Post has attachment
Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności na żywo z Politechniki Wrocławskiej https://youtu.be/xVb1fDeVY_o 

Post has attachment
Prof. Tadeusz Uhl, członek Rady Programowej NKN
Szanowni Państwo,
Zbudowanie dobrych relacji między nauką a gospodarką jest fundamental¬nym problemem, jaki musimy rozwiązać w najbliższym czasie. Dotyczy to przede wszystkim uczelni technicznych, których misją powinno być wdraża¬nie wyników badań w postaci nowych produktów i technologii w gospodar¬ce. Wymaga to wielu zmian w strukturze i organizacji uczelni. Powinniśmy tak zreformować uczelnie techniczne, aby stworzyć przyjazną atmosferę dla przedsiębiorczości akademickiej na różnych etapach kształcenia, żeby promować te badania, które mają bezpośredni związek z praktyką oraz prowadzą do powstawania przedsiębiorstw w obszarze zaawansowanych technologii. Musimy dążyć do usunięcia barier administracyjnych, które przeszkadzają w wykorzystaniu wyników badań naukowych w warunkach przemysłowych. Musimy zdawać sobie sprawę, że wynik pracy naukowej w zakresie nauk stosowanych będzie wtedy wartościowy, gdy sprzeda się na rynku, a to zależy od wielu czynników, nie tylko od jego doskonałości naukowej. Wartość dodaną na podstawie tych wyników muszą tworzyć fir¬my, które są dedykowane do tego rodzaju zadań. Sukces zależy więc nie tylko od uczelni, lecz także od administracji i przemysłu. Rola firm w tym łańcuchu jest ogromna – to przemysł tworzy rynek na innowacje, szuka¬jąc poddostawców dla swoich zakładów w zakresie dostaw innowacyjnych rozwiązań. Nauka powinna badać ten rynek i aktywnie szukać tam swojego miejsca. Wymaga to zmian przede wszystkim w zdefiniowaniu nowej misji uczelni, jaką powinien być aktywny udział w tworzeniu nowych miejsc pra¬cy oraz dążenie do jak najszerszej realnej współpracy z firmami, nie tylko papierowej polegającej na podpisywaniu kolejnych porozumień.
Te zmiany musimy zacząć od jednostek naukowych i uczelni; zmienić mentalność ludzi, przede wszystkim zajmujących się naukami stosowany¬mi. To jest najważniejsze i najtrudniejsze zadanie, które musimy wykonać. Bez zmiany organizacji na sprzyjającą przedsiębiorczości nie osiągniemy tego. Musimy spowodować, aby wszyscy zrozumieli, że tworzenie firmy to misja, która wiąże się z podejmowaniem ryzyka, a ci, którzy się tego podej¬mują, zasługują na wyróżnienie. Musimy również przygotować na porażkę nie tylko tych, którzy to ryzyko podejmują, oraz wypracować takie mecha¬nizmy, aby ci, którzy doznali porażki, nie byli wykluczani z dalszej drogi do sukcesu. Musimy zdać sobie sprawę i uzmysłowić to społeczeństwu, że dro¬ga tworzenia własnej firmy, to najtrudniejsza droga kariery, wymagająca wielu wyrzeczeń i dużego wysiłku. Jesteśmy na początku drogi i jeszcze dużo wyzwań przed nami, pomimo że utworzono już wiele funduszy i cen¬trów pomagających w tworzeniu firm i finansujących je w początkowym etapie rozwoju.
Zachęcam wszystkich uczestników konferencji „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności” organizowanej w ra¬mach Kongresu Nauki Polskiej do dyskusji i prezentowania swoich pomy¬słów na rozwiązanie trudnego, nie tylko w warunkach polskich problemu poprawy relacji nauka – przemysł, a przede wszystkim do znalezienia od¬powiedzi, jak w tym kontekście powinna wyglądać struktura i organizacja uczelni i jednostek naukowych.

Photo

Post has attachment
Nauka i gospodarka. Premier Jarosław Gowin zaprasza na 8-9 grudnia do Wrocławia na Konferencję Programową NKN. (https://www.facebook.com/NarodowyKongresNauki/videos/1233109003395251/)

Post has attachment
Jeśli nam się nie uda, naukę polską czeka stagnacja - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na poświęconej humanistyce konferencji programowej NKN w Toruniu. Według Jarosława Gowina humanistyka jest obecnie niedoceniana, a wynika to z baraku zrozumienia jej roli fundamentu życia w społeczeństwie jako we wspólnocie. Z drugiej jednak strony wydziały humanistyczne i społeczne wciąż "produkują" zbyt dużo absolwentów. W Polsce ponad połowa studentów studiuje na wydziałach humanistycznych i społecznych, średnia w UE jest o wiele niższa.
Photo

Post has attachment
Transmisja na żywo z Torunia - "Rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce". Więcej na www.nkn.gov.pl/na-zywo
Photo

Co przeszkadza we współpracy nauki i biznesu? Kiedy polskie innowacje rozkręcać będą polską gospodarkę? Jak to robią inni?
W dniach 8-9 grudnia 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się kolejna, trzecia z cyklu konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. Tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechniką Wrocławską będzie „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”.
Więcej informacji, program i formularz zgłoszeniowy (nkn.gov.pl/aktualnosci/)

Czy klasyczne dzieła z polskiej przeszłości mogą być interesujące dla zagranicznych czytelników? W jaki sposób budować „markę” polskich autorów klasycznych? Na te i inne tematy rozmawiać będą uczestnicy dyskusji panelowej Instytutu Książki pt. „Klasyka literacka dzisiaj – zbędny balast czy konieczny fundament? Problemy funkcjonowania kanonu literackiego we współczesnej Polsce”. Dyskusja towarzysząca konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki rozpocznie się o w czwartek 24.11 o godz. 18.30 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Zapraszamy.

Już za tydzień konferencja o Humanistyce w Toruniu! Nadal też czekamy na Państwa opinie w sprawie umiędzynarodowienia polskich uczelni, o czym dyskutowaliśmy na poprzedniej konferencji w Rzeszowie. Zapraszamy do wysłuchania wystąpień (https://nkn.gov.pl/konferencje-2/konferencja-umiedzynarodowienie-szansa-wyzwanie-dla-polskich-uczelni-rzeszow/) i dyskusji na forum (https://nkn.gov.pl/forumdyskusyjne/).

Post has attachment
Jest już dostępny formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”. Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 24-25 listopada 2016 roku. Jej organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji mogą już teraz wypełnić formularz rejestracyjny. Na stronie internetowej MNiSW dostępne są także program konferencji oraz informacje logistyczne dla uczestników konferencji.
Konferencja w Toruniu będzie drugą z cyklu konferencji programowych poprzedzających zaplanowany w 2017 roku Narodowy Kongres Nauki.

Podczas konferencji przedyskutowane zostaną koncepcje dotyczące sposobu finansowania badań naukowych w humanistyce i naukach społecznych, możliwości wykorzystania wyników badań humanistycznych i społecznych w praktyce, a także koncepcja ścieżek kariery akademickiej i rozwoju młodych badaczy w ramach nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej pod adresem: https://nkn.gov.pl/konferencja-nkn-toruniu-o-humanistyce-n…/
Photo

Post has attachment
Dość powszechne jest przekonanie o tym, iż humanistyka i nauki społeczne nie mają praktycznego i rynkowego znaczenia. Tym samym nie docenia się ich kluczowego znaczenia cywilizacyjnego. W jaki sposób można to zmienić? Tematem drugiej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki będzie rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce.
Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 24-25.11.2016
Photo
Wait while more posts are being loaded