ถึงแม้ไม่ได้เจอกัน แต่ความรู้สึกนั้น...ยังเหมือนเดิม

via FB/ณ ขณะจิต
Shared publiclyView activity