Profile cover photo
Profile photo
กิตติโรจน์ ต๊ะรักษ์
16 followers
16 followers
About
กิตติโรจน์'s posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
งานพิธีเปิดสำนักงานใหญ่โครงการเสียงประชาชนเพื่อประชาชน(สปช.)
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
นำโดยท่านประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ท่าน สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ท่านจาตุรนต์ ฉายแสง และ ดร.กิตติโรจน์ ต๊ะรักษ์ ประธาน คณะทำงาน โครงการสปช.

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded