Profile cover photo
Profile photo
Jozef “Bax” Paľa
48 followers -
:) Life is beautiful :)
:) Life is beautiful :)

48 followers
About
Jozef's posts

Android a Windows phone oba za 5 :D Pekne pekne :D

Android and Windows Phone both 5 :D Nice nice :D

Post has attachment

(Slovenská verzia pod/Slovak version below)
So European Union made Slovakia to remove crosses and halos from design of new memorable coins which should be released next year during 1150th anniversary of arrival of Saints Cyril and Methodius to our land. Reason to do so, as EU said, is to keep euro coins neutral and without religious symbols. I would agree if this coin should be something to enforce Christian believes, because I respect that not everybody got the same beliefs. But problem is that arrival of Saints Cyril and Methodius got strong historical context and connection with Christianity. And that is historical fact. So who was those two brothers? They came to our land to translate Bible to old Slavic language to help people to understand it (Yes Bible, not Lord of the rings and not Harry Potter, nor books of Danielle Steel). Before there was a lot of Franc clerics and their language was hard to understand. So they had to create letters of our language, which they successfully did. And after they also fight for old Slavic language to make it official liturgical language so celebrations can be understandable to people here. They succeeded even in this and old Slavic language became 4th official liturgical language. This might sound as something not that important. But it was really great achievement. Especially when I mention that 3 other official liturgical languages so far were (try to guess - English? German? French? Spanish? Italian? Nope...) Latin, Greek and Hebrew. So arrival of those to brothers got significant impact on our history and also our progress which would be impossible without first letters and other knowledge they gave us. They helped our ancestors to grow. And this was done in strong context and connection with Christianity. So there I have no other choice but consider this decision of EU as stupid and not right. Even I respect it and I respect their reasons I still disagree with it.

Európska únia prikázala Slovensku odstrániť kríže a svätožiary z dizajnu novej pamätnej mince, ktorá vyjde budúci rok počas 1150. výročia príchodu Svätého Cyrila a Metoda na naše územie. Dôvodom, podľa EÚ, je udržať mince neutrálne a bez náboženských motívov. Súhlasil by som ak by táto minca bola niečo má násilne šíriť kresťanské myšlienky nakoľko rešpektujem, že nie každý má rovnakú vieru. Ale problémom je, že príchod Sv. Cyrila a Metoda má silný historický kontext a spojenie s kresťanstvom. A to je historický fakt. Čiže kto to vlastne títo bratia boli? Prišli k nám preložiť bibliu do staroslovienčiny, aby pomohli ľuďom rozumieť jej (áno bibliu a nie Pána prsteňov, ani Harryho Pottera a ani knihy Daniely Steelovej). Predtým tu bolo veľa Frankských kňazov a ich jazyk bol ťažko zrozumiteľný. Museli najskôr vytvoriť písmo pre náš jazyk, čo aj úspešne urobili. A potom tiež bojovali za staroslovienčinu, aby sa stala oficiálnym liturgickým jazykom, aby mohli byť omše pochopiteľný pre ľudí. Uspeli aj v tomto a staroslovienčina sa stala 4. oficiálnym liturgickým jazykom. To môže znieť ako niečo nie veľmi dôležité. Ale v skutočnosti to bol obrovský úspech. Zvlášť ak spomeniem tri ostatné oficiálne liturgické jazyky (skúste si tipnúť - Angličtina? Nemčina? Francúzština? Španielčina? Taliančina? Nie...) latinčina, gréčtina, hebrejčina. Príchod týchto bratov mal obrovský vplyv na našu históriu a tiež náš vývoj, ktorý by bol nemožný bez prvého písma a vzdelania, ktoré nám dalo. Pomohli našim predkom rásť. A to sa uskutočnilo v silnom kontexte a spojení s kresťanstvom. Čiže nemám inú možnosť ako považovať rozhodnutie EÚ za hlúpe a nesprávne. I keď ho rešpektujem a rešpektujem aj ich dôvody, stále s ním nesúhlasím.

Post has attachment
Last 3 days got 2 hours of sleep together, got 2 WOWZAPP t-shirts, 1 MS Office cap, 1 bluetooth speaker, 1 Nokia Lumia 900. Not bad at all. Let's see who will get some more Microsoft prizes on 26th when they announce best applications and ideas from this event :p

Posledné tri dni som dokopy spal 2 hodiny, mám 2 WOWZAPP tričká, 1 MS Office čiapku, 1 bluetooth repráčik, 1 Nokia Lumia 900. To vôbec nie je zlé. Uvidíme kto dostane ďalšie ceny od Microsoftu 26. keď ohlásia najlepšie aplikácie a nápady z tohto podujatia. :p
Photo

I won Nokia Lumia 900 yeeeeeeeeaaaaaaahhhhh.

Wow back from job while there is still sunlight just to go sleep sooner :D Such an irony :D

Wow späť z práce ešte počas denného svetla len aby som si mohol ľahnúť skôr :D Aká irónia :D

Post has attachment
So finally managed to get on some gig :p The 69 Eyes is not exactly my cup of tea, but was still enjoyable. Too bad Melechesh in two weeks is canceled. That would be awesome gig :p

Tak som sa konečne dostal aj na nejaký koncert :p The 69 Eyes síce nie sú úplne môj štýl, ale stále dobré. Škoda že Melechesh, ktorým mali hrať za dva týždne sú zrušený, to by bol skvelý koncert :p
Photo

Post has attachment
Trust me I'm an engineer. 
Photo

Tak už som sa stihol aj takmer prizabiť. Vyberať 90 stupňovú zákruty s bicyklom a ľadom na ceste je ťažké :D

So I nearly killed myself already :D Doing 90 degree turn with bike and ice on the road is quite difficult :D
Wait while more posts are being loaded