Buổi họp mặt kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Hội Hoa Lan VN được tổ chức vào lúc 11giờ30 ngày 19/11/2016 tại Nhà thờ Presbyterian, số 11832 đường Euclid; Thành phố Garden Grove, CA92843.

PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016 KyNiem 12 NamThanhLap HoiHoaLan VN
190 Photos - View album
Shared publicly