Profile cover photo
Profile photo
Advokátní kancelář Kestlová, Rotterová & Mádr
6 followers
6 followers
About
Posts

Nově fungujeme na těchto pobočkách:
Olomouc, tř. Spojenců 716/22, PSČ 779 00
Svitavy, náměstí Míru 118/48, PSČ 568 02
Add a comment...

Post has attachment

Pěkný den všem, pro Vaši informaci: 
Nově fungujeme 1x týdně také na našich pobočkách v Náměšti nad Oslavou a v Hrušovanech u Brna.
Add a comment...

Post has attachment
Oddlužení neboli osobní bankrot je v poslední době stále vyhledávanější cestou pro řešení dluhů. Pro některé osoby představuje oddlužení jedinou cestu, jak rozumně vyváznout z dluhové spirály. S ohledem na rostoucí nárůst této agendy jsme zpracovali následující podstránku našeho webu s podrobnějšími informacemi: http://www.akkrm.cz/oddluzeni/
Add a comment...

Post has attachment
Oddlužení neboli osobní bankrot je v poslední době stále vyhledávanější cestou pro řešení dluhů. Pro některé osoby představuje oddlužení jedinou cestu, jak rozumně vyváznout z dluhové spirály. S ohledem na rostoucí nárůst této agendy jsme zpracovali následující podstránku našeho webu s podrobnějšími informacemi: http://www.akkrm.cz/oddluzeni/
Add a comment...

Post has attachment
PF 2014
Photo
Add a comment...

Pro ty z kolegů, kteří se také již intenzivně věnují studiu nových předpisů, dáváme k pozornosti dva zajímavé projekty: 
Portál MS ČR http://obcanskyzakonik.justice.cz/ spolufinancovaný EU obsahující mj. výkladová stanoviska KANCLu a pojímající NOZ ve své lidovější a nekonfliktní podobě 
Nekomerční projekt https://www.obczan.cz, který se pokusí odpovědět na některé otázky, které Vás při čtení NOZ již napadly a nastíní nové, které by Vás jistě napadly později 
Zejména druhý v pořadí vřele doporučuji.
Add a comment...

Malý slovníček pojmosloví k novému OZ: 
Smlouva x dohoda - nově již nejsou zaměnitelné pojmy, smlouva zakládá závazek, dohoda jej mění nebo ukončuje
Závazek x dluh - nově již nejsou zaměnitelné pojmy, závazek je vztah, dluh je to, co má být plněno
Právní jednání = dosavadní právní úkon, lze používat oba pojmy
Majetek x jmění - jmění je soubor majetku a dluhů 
Závod = dosavadní podnik s tím rozdílem, že nově jsou jeho součástí i dluhy 
Pobočka - dosavadní organizační složka s tím rozdílem, že nemusí být zapsána v OR 
Lhůty x doby - lhůtou je čas vymezený pro právní jednání (promlčecí lhůta - musím právo uplatnit, zřejmě také lhůta pro splnění jiných než fixních závazků) x dobou je čas, který nesouvisí s potřebou právního jednání (typicky výpovědní doba, doba dojití) - rozdíl je v §607, kdy pouze u lhůty připadne-li poslední den na svátek, skončí až den nejblíže následující
Podnikatel - přechod od formálního pojetí vázaného striktně na oprávnění k podnikatelské činnosti k pojetí materiálnímu, kdy je rozhodující skutečný výkon podnikatelské činnosti bez ohledu na oprávnění (§420)
Add a comment...

Post has attachment
Zápisy do katastru nemovitostí po novele v kostce: 
- zůstávají zachovány povinné formuláře návrhů na vklad 
- zapisované listiny budou k návrhu na vklad budou přikládány pouze v jednom vyhotovení 
- podpis zmocnitele na plné moci pro advokáta k podání návrhu na vklad bude muset být ověřen (§ 15 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona)
- prakticky veškeré zápisy i jejich změny budou prováděny formou vkladu (tj. budou podléhat poplatkové povinnosti, výše a způsob výpočtu poplatku se nemění); záznamem budou prováděny pouze některé specifické zápisy pouze pro specifické vlastníky 
- zaveden nový systém vyrozumívání účastníků (nikoliv jejich právních zástupců) o podání návrhu na vklad, návrh na vklad bude moci být proveden nejdříve po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace 
- o provedení vkladu budou účastníci řízení vyrozuměni, přičemž vyrozumění bude obsahovat označení úřadu, spisovou značku a datum, právní účinky a výpis provedených změn (viz obrázek)
- listiny sepsané do 31. 12. 2013 a splňující náležitosti stanovené dosavadními právními předpisy jsou vkladovými listinami; chybějící náležitosti musí obsahovat návrh na vklad (§ 63 odst. 3 katastrálního zákona)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded