Podręczniki do nowej edycji gry fabularnej "Paranoia" dostępne są już w wersji elektronicznej na DriveThruRPG.
Shared publiclyView activity