Profile cover photo
Profile photo
Patricia Sánchez
24 followers -
Temarios, esquemas, test, convocatorias...
Temarios, esquemas, test, convocatorias...

24 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content
Add a comment...

Post has shared content
LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

4. Els titulars de les instal·lacions que, d’acord amb la reglamentació tècnica, s’han d’inscriure en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya han de presentar una declaració responsable a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, prèviament a la posada en servei de les instal·lacions, per mitjà de l’Oficina de Gestió Empresarial o per qualsevol altre dels mitjans establerts per l’article 38.4 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o per l’article 25.1 i 2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en què manifestin que compleixen els requisits preceptius, d’acord amb els reglaments tècnics i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial, i que es comprometen a mantenir-ne el  compliment durant la vida útil de les instal·lacions.

5. En el cas que la declaració responsable esmentada per l’apartat 4 faci referència a un projecte tècnic, cal explicitar les dades necessàries per a poder-lo identificar.

6. L’Oficina de Gestió Empresarial ha de publicar els models de declaració responsable en el seu lloc web.

7. La presentació de la declaració responsable a què fa referència l’apartat 4 habilita els titulars de les instal·lacions subjectes a l’àmbit de la normativa de seguretat industrial per a posar-les en funcionament amb caràcter immediat, sens perjudici de l’obtenció de les autoritzacions que siguin necessàries per a l’exercici de
l’activitat de la qual forma part la instal·lació. Les administracions locals que hagin d’habilitar l’inici d’una activitat econòmica no poden sol·licitar la presentació de documentació addicional ni establir requisits o tràmits complementaris en matèria de seguretat industrial amb relació a aquestes instal·lacions.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Cómete la Historia
Cómete la Historia
cometelahistoria.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded