Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi: Cuốn sách hay dịch từ tiếng Thái

Ngày 15-5, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật đã công bố cuốn sách Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi của tác giả người Thái Lan Suprida Phanomjong (bản dịch của Nguyễn Thành Hoan, Nguyễn Thị Thùy Châu). Sách xuất bản tại Thái Lan năm 2007. Tác giả Suprida Phanomjong là một nhà hoạt động xã hội con trai của cố Thủ tướng Thái Lan Pridi Phanomyong, người có quan hệ thân tình với Chủ tịch Hồ Chí Minh, có công giúp đỡ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đóng góp tích cực trong quá trình phát triển quan hệ Việt-Thái. Tác giả đã từng được gặp và trò chuyện với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông cũng là tác giả cuốn sách được viết bằng tiếng Thái Lan Võ Nguyên Giáp vị tướng đại tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi” dày 190 trang, được chia làm 16 phần, tác phẩm đã tái hiện toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tác giả đã dành riêng những trang viết về quá trình hoạt động cách mạng của Người đối với bạn bè, nhân dân Thái Lan cũng như ấn tượng sâu sắc về Người trong lòng những người bạn cùng hoạt động và nhân dân Thái Lan.
Tag: #hochiminh #bacho
Photo
Shared publiclyView activity