Profile cover photo
Profile photo
אלישבע אלדף
63 followers
63 followers
About
אלישבע's posts

Post has attachment
משרד הרישוי טלפון שירות לקוחות

Post has attachment

Post has shared content
המוסד לביטוח לאומי הוא אחד מעמודי התווך שעליהם נשענת המדיניות החברתית בישראל. הוא פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953. המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. כיום מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תוכניות לביטוח זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.
לבד מגמלאות בכסף נותן המוסד לביטוח לאומי שירותי שיקום והכשרה מקצועית לנכים, לאלמנות ולנפגעי איבה, שירותי סיעוד ושירותי ייעוץ לקשישים.
המוסד לביטוח לאומי מופקד גם על ביצוע חוקים נוספים והסכמים בתחום הביטוח הסוציאלי, החשוב שבהם הוא חוק הבטחת הכנסה שנועד להגן על כל משפחה בישראל מפני אובדן הכנסה ולהבטיח קיום בסיסי לאוכלוסיות נזקקות.
הביטוח הלאומי מסייע גם בפיתוח שירותי רווחה בקהילה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, כגון קשישים, נכים, נוער וילדים במצוקה.
דבר המנכ"ל
למידע נוסף
שלום רב,
המוסד לביטוח לאומי מגלם בפעילותו את רעיון הערבות ההדדית הקיים ביהדות ובחברה הישראלית.
פעילות המוסד לביטוח לאומי ובראש ובראשונה הקצבאות השונות שאותן הוא מעביר מדי חודש למיליוני בתי אב בישראל, מהווה את חוד החנית של הבטחון הסוציאלי במדינת ישראל; רשת ביטחון כלכלית המבטיחה את חובת המדינה לאזרחיה לקיום ולהגנה מפני מחסור בשעת הצורך.
חזון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף
המוסד לביטוח לאומי הנו הגוף המקצועי והמוביל בתחום הביטחון הסוציאלי בישראל.
הביטוח הלאומי פועל על פי חוק ליישום מדיניות הרווחה של מדינת ישראל, והוא שותף משפיע בהתווייתה ובשמירה עליה.
רעיון הערבות ההדדית, הקטנת הפערים בחברה, צמצום העוני והבטחת קיימות מערכת הביטחון הסוציאלי לאורך זמן, עומדים בבסיס פעילות הארגון.
בעלי תפקידים
למידע נוסף
המוסד לביטוח לאומי הינו תאגיד על פי חוק, שנתון לפיקוחו של שר הרווחה ולביקורת של מבקר המדינה. השר ממונה על ביצוע חוק הביטוח הלאומי, מוסמך להתקין תקנות על פיו ועומד בראש מועצת הביטוח הלאומי.
פנו אלינו
למידע נוסף
תוכלו לפנות אלינו באמצעות האתר בבירורים אישיים, בשאלות כלליות, לתלונות לאגף פניות הציבור ולמתן משוב על האתר.

מידע רפואי
למידע נוסף
הלשכה הרפואית בביטוח הלאומי אחראית על ההיבטים הרפואיים בקצבאות הביטוח הלאומי (נכות כללית, נפגעי עבודה, מחלות מקצוע, נפגעי פעולות איבה, ילד נכה, שמירת הריון, הבטחת הכנסה, שירותים מיוחדים, סיעוד, אסירי ציון).
אתר זה מציג את ההיבט הרפואי בטיפול בתביעות, וכולל את נוהלי העבודה של הלשכה הרפואית וההנחיות לרופאי הביטוח הלאומי: רופאים מוסמכים ונותני חוות דעת בנכות כללית. באתר מובאים  תדריכים, חוזרים, פסקי דין וכדומה.

אנו מזמינים את הפוסקים בוועדות הרפואיות, את חברי הוועדות הרפואיות לעררים ואת הציבור הרחב לעיין באתר.
 
מניעת הונאות
למידע נוסף
הביטוח הלאומי משלם לציבור כ-66 מיליארד ש"ח בשנה באמצעות קצבאות וגמלאות.
הביטוח הלאומי פועל למיצוי זכויות של האזרחים, כדי שמי שזכאים לקצבאות על פי החוק יקבלו אותן. בו בעת פועל הביטוח הלאומי למנוע קבלת קצבאות שלא כדין ממי שאינם זכאים לקצבאות, אך מנסים להונות את הביטוח הלאומי.
העברת כספים למי שאינו זכאי מקטינה את העוגה התקציבית שממנה משלם הביטוח הלאומי את הקצבאות, ופוגעת בכלל הציבור.
כדי למנוע את העברת הכספים שלא כדין, הוקם בביטוח הלאומי אגף החקירות, וכן הוקמה יחידת התיאום המטפלת בנושא ההונאות במישור הפלילי מול משטרת ישראל.
בשפות נוספות: ערבית, רוסית
מכרזים
למידע נוסף
במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.
לתשומת לבכם,
לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.
לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.
על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 
במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד. 
מציעים למכרז סגור
מכרז להפעלץ קרן לעידוד יוזמה חברתית בשיתוף משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה. 
חוק חופש המידע
למידע נוסף
חוק חופש המידע התשנ"ח 1998- קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. 
 
החוק מאפשר לך לקבל מהביטוח הלאומי מידע על פעילות המשרד בנושאים שבאחריותו,
כגון מידע בנושאי גמלאות וגבייה, הנחיות מינהליות ונהלי עבודה, נתונים סטטיסטיים, מידע על הסניפים ברחבי הארץ ושירותים הניתנים לציבור, עיון במסמכים שונים ועוד.
 
אם ברצונך לבקש מידע מסוים מהביטוח הלאומי, עליך להגיש בקשה לממונה על חוק חופש המידע, בלי צורך לנמק, ואנו נטפל בבקשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק.
 
 
 
משרות פנויות-משאבי אנוש
למידע נוסף
כאן מפורסמים המכרזים למשרות פנויות בביטוח הלאומי.

אם החלטת להגיש מועמדות, חשוב:
למלא את כל ההנחיות והדרישות המפורטות במכרז.
לשלוח את מסמכי המכרז ולצרף כל מסמך אחר שנדרש.
לוודא שכל המסמכים הנדרשים יגיעו לביטוח הלאומי עד המועד האחרון המצוין במכרז.
שאלות ותשובות
למידע נוסף
אם ברצונך להפנות שאלה באחד הנושאים - טופס שאלות כלליות 
הצהרת נגישות
למידע נוסף
הביטוח הלאומי רואה חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי, מקצועי, שוויוני ונגיש לכל תושבי ישראל, ובכללם אנשים עם מוגבלויות.
הביטוח הלאומי נמצא בתהליך מתקדם של הנגשת הסניפים, נהלי העבודה והשירותים לאזרח, ובכלל זה שירות המוקד הטלפוני ואתר האינטרנט.
ההנגשה באה לידי ביטוי בהיבטים פיזיים (רמפות, מעליות, שירותים, שילוט, דלפקים) ובהיבטים של מתן השירות (הדרכה, הכוונה, מילוי טפסים, שירות פרונטלי).
חדשות
למידע נוסף
 
 
תנאי שימוש
למידע נוסף
הודעות לעיתונות
למידע נוסף
מילון מונחים
למידע נוסף
הטבות לבעלי מוגבלויות במוסדות וארגונים
למידע נוסף
בחלק זה תמצאו מידע על זכויות ושירותים שאנשים עם מוגבלויות ואחרים זכאים להם - במשרדי ממשלה ובארגונים הפועלים למען אנשים עם מוגבלויות. עם כל היות המידע מקיף ומעודכן, אין לראות בו נוסח מלא ומוסמך של החוק או הנהלים. בכל מקרה ספציפי יש לפנות אל הגוף המעניק את השירות או ההטבה.
תאריך עדכון אחרון: יולי 2006
המוסד לביטוח לאומי ב RSS
למידע נוסף
אתר הביטוח הלאומי מאפשר לכם, הגולשים באתר, ליהנות מהאפשרות לקבל את כל התכנים החשובים לכם באופן אוטומטי ישירות למחשב האישי. באמצעות טכנולוגיית  RSS תוכלו לראות את הכותרת של המידע המתעדכן באתר, בהתאם להעדפות האישיות שלכם, מבלי לשוטט ולחפש אחר תכנים חדשים.
מפת האתר
סרטוני הדרכה
למידע נוסף
לנוחותך, הכנו עבורך סרטים קצרים המסייעים במילוי טפסי תביעה וכיצד יש להיערך לועדה רפואית .
הצפייה בסרטי ההדרכה למילוי הטפסים היא באמצעות תוכנת Adobe Flash Player.  
לעבוד בביטוח הלאומי-נעים להכיר
למידע נוסף
עובדי הביטוח לאומי הם האחראים ליישום מדיניות הבטחון הסוציאלי בישראל.
השירות לציבור הוא בלב העשייה שלנו
אנו חותרים באופן מתמיד למתן שירות מקצועי, אנושי ואישי לכל אחד ואחת, תוך הפעלת החוקים שעליהם אנחנו מופקדים בנאמנות ובאחריות.
לעבוד בביטוח הלאומי זה להיות חלק מצוות מקצועי,
לחוות מעורבות וחיבור לקהילה, להרגיש תחושת גאווה ושליחות מהעשייה וליהנות מסביבת עבודה מאתגרת שמאפשרת התפתחות אישית ומקצועית.
אנו מזמינים אותך להשתלב בפעילות הביטוח הלאומי
דרך המשרות המתפנות ובמסגרות ההתנדבות והשירות הלאומי.
בואו להיות שותפים כעובדי הביטוח הלאומי במיצוי הזכויות הסוציאליות של אזרחי המדינה וללוות אותם בכל מעגל החיים.
בביטוח הלאומי שפועל ב- 23 סניפים ובסניפי המשנה הפזורים ברחבי הארץ ובמשרד הראשי בירושלים, תיהנו מסביבת עבודה איכותית, נעימה ותומכת.

העובדים בביטוח הלאומי הם משאב מרכזי וחשוב בשירות לציבור ולכן אנו מפעילים מגוון פעילויות לרווחת העובדים, ומשקיעים בפיתוח וקידום העובדים באמצעות הכשרות מקצועיות, קורסי הסמכה, ימי עיון, הכשרות ניהוליות ועתודה ניהולית.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו.
אודות
המוסד לביטוח לאומי הוא אחד מעמודי התווך שעליהם נשענת המדיניות החברתית בישראל. הוא פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953. המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. כיום מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תוכניות לביטוח זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.
לבד מגמלאות בכסף נותן המוסד לביטוח לאומי שירותי שיקום והכשרה מקצועית לנכים, לאלמנות ולנפגעי איבה, שירותי סיעוד ושירותי ייעוץ לקשישים.
המוסד לביטוח לאומי מופקד גם על ביצוע חוקים נוספים והסכמים בתחום הביטוח הסוציאלי, החשוב שבהם הוא חוק הבטחת הכנסה שנועד להגן על כל משפחה בישראל מפני אובדן הכנסה ולהבטיח קיום בסיסי לאוכלוסיות נזקקות.
הביטוח הלאומי מסייע גם בפיתוח שירותי רווחה בקהילה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, כגון קשישים, נכים, נוער וילדים במצוקה.
דבר המנכ"ל
למידע נוסף
שלום רב,
המוסד לביטוח לאומי מגלם בפעילותו את רעיון הערבות ההדדית הקיים ביהדות ובחברה הישראלית.
פעילות המוסד לביטוח לאומי ובראש ובראשונה הקצבאות השונות שאותן הוא מעביר מדי חודש למיליוני בתי אב בישראל, מהווה את חוד החנית של הבטחון הסוציאלי במדינת ישראל; רשת ביטחון כלכלית המבטיחה את חובת המדינה לאזרחיה לקיום ולהגנה מפני מחסור בשעת הצורך.
חזון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף
המוסד לביטוח לאומי הנו הגוף המקצועי והמוביל בתחום הביטחון הסוציאלי בישראל.
הביטוח הלאומי פועל על פי חוק ליישום מדיניות הרווחה של מדינת ישראל, והוא שותף משפיע בהתווייתה ובשמירה עליה.
רעיון הערבות ההדדית, הקטנת הפערים בחברה, צמצום העוני והבטחת קיימות מערכת הביטחון הסוציאלי לאורך זמן, עומדים בבסיס פעילות הארגון.
בעלי תפקידים
למידע נוסף
המוסד לביטוח לאומי הינו תאגיד על פי חוק, שנתון לפיקוחו של שר הרווחה ולביקורת של מבקר המדינה. השר ממונה על ביצוע חוק הביטוח הלאומי, מוסמך להתקין תקנות על פיו ועומד בראש מועצת הביטוח הלאומי.
פנו אלינו
למידע נוסף
תוכלו לפנות אלינו באמצעות האתר בבירורים אישיים, בשאלות כלליות, לתלונות לאגף פניות הציבור ולמתן משוב על האתר.

מידע רפואי
למידע נוסף
הלשכה הרפואית בביטוח הלאומי אחראית על ההיבטים הרפואיים בקצבאות הביטוח הלאומי (נכות כללית, נפגעי עבודה, מחלות מקצוע, נפגעי פעולות איבה, ילד נכה, שמירת הריון, הבטחת הכנסה, שירותים מיוחדים, סיעוד, אסירי ציון).
אתר זה מציג את ההיבט הרפואי בטיפול בתביעות, וכולל את נוהלי העבודה של הלשכה הרפואית וההנחיות לרופאי הביטוח הלאומי: רופאים מוסמכים ונותני חוות דעת בנכות כללית. באתר מובאים  תדריכים, חוזרים, פסקי דין וכדומה.

אנו מזמינים את הפוסקים בוועדות הרפואיות, את חברי הוועדות הרפואיות לעררים ואת הציבור הרחב לעיין באתר.
 
מניעת הונאות
למידע נוסף
הביטוח הלאומי משלם לציבור כ-66 מיליארד ש"ח בשנה באמצעות קצבאות וגמלאות.
הביטוח הלאומי פועל למיצוי זכויות של האזרחים, כדי שמי שזכאים לקצבאות על פי החוק יקבלו אותן. בו בעת פועל הביטוח הלאומי למנוע קבלת קצבאות שלא כדין ממי שאינם זכאים לקצבאות, אך מנסים להונות את הביטוח הלאומי.
העברת כספים למי שאינו זכאי מקטינה את העוגה התקציבית שממנה משלם הביטוח הלאומי את הקצבאות, ופוגעת בכלל הציבור.
כדי למנוע את העברת הכספים שלא כדין, הוקם בביטוח הלאומי אגף החקירות, וכן הוקמה יחידת התיאום המטפלת בנושא ההונאות במישור הפלילי מול משטרת ישראל.
בשפות נוספות: ערבית, רוסית
מכרזים
למידע נוסף
במדור זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים למוסד לביטוח לאומי.
לתשומת לבכם,
לצפייה בשאלות של ספקים ותשובות של הביטוח הלאומי, יש ללחוץ על צלמית סימן השאלה.
לצפייה במכרז יש ללחוץ על צלמית קובץ ה-pdf.
על-פי תקנות חובת המכרזים, הביטוח הלאומי מפרסם את החלטותיו המנומקות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז (פטור ממכרז). לצפייה במקרים אלה לחץ: התקשרות שלא באמצעות מכרז. 
במקרים שבכוונת המוסד לביטוח לאומי להתקשר לספק יחיד, בודק הביטוח הלאומי את אפשרות קיומם של ספקים נוספים, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.  לצפייה במקרים אלה לחץ: ספק יחיד. 
מציעים למכרז סגור
מכרז להפעלץ קרן לעידוד יוזמה חברתית בשיתוף משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה. 
חוק חופש המידע
למידע נוסף
חוק חופש המידע התשנ"ח 1998- קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. 
 
החוק מאפשר לך לקבל מהביטוח הלאומי מידע על פעילות המשרד בנושאים שבאחריותו,
כגון מידע בנושאי גמלאות וגבייה, הנחיות מינהליות ונהלי עבודה, נתונים סטטיסטיים, מידע על הסניפים ברחבי הארץ ושירותים הניתנים לציבור, עיון במסמכים שונים ועוד.
 
אם ברצונך לבקש מידע מסוים מהביטוח הלאומי, עליך להגיש בקשה לממונה על חוק חופש המידע, בלי צורך לנמק, ואנו נטפל בבקשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק.
 
 
 
משרות פנויות-משאבי אנוש
למידע נוסף
כאן מפורסמים המכרזים למשרות פנויות בביטוח הלאומי.

אם החלטת להגיש מועמדות, חשוב:
למלא את כל ההנחיות והדרישות המפורטות במכרז.
לשלוח את מסמכי המכרז ולצרף כל מסמך אחר שנדרש.
לוודא שכל המסמכים הנדרשים יגיעו לביטוח הלאומי עד המועד האחרון המצוין במכרז.
שאלות ותשובות
למידע נוסף
אם ברצונך להפנות שאלה באחד הנושאים - טופס שאלות כלליות 
הצהרת נגישות
למידע נוסף
הביטוח הלאומי רואה חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי, מקצועי, שוויוני ונגיש לכל תושבי ישראל, ובכללם אנשים עם מוגבלויות.
הביטוח הלאומי נמצא בתהליך מתקדם של הנגשת הסניפים, נהלי העבודה והשירותים לאזרח, ובכלל זה שירות המוקד הטלפוני ואתר האינטרנט.
ההנגשה באה לידי ביטוי בהיבטים פיזיים (רמפות, מעליות, שירותים, שילוט, דלפקים) ובהיבטים של מתן השירות (הדרכה, הכוונה, מילוי טפסים, שירות פרונטלי).
חדשות
למידע נוסף
 
 
תנאי שימוש
למידע נוסף
הודעות לעיתונות
למידע נוסף
מילון מונחים
למידע נוסף
הטבות לבעלי מוגבלויות במוסדות וארגונים
למידע נוסף
בחלק זה תמצאו מידע על זכויות ושירותים שאנשים עם מוגבלויות ואחרים זכאים להם - במשרדי ממשלה ובארגונים הפועלים למען אנשים עם מוגבלויות. עם כל היות המידע מקיף ומעודכן, אין לראות בו נוסח מלא ומוסמך של החוק או הנהלים. בכל מקרה ספציפי יש לפנות אל הגוף המעניק את השירות או ההטבה.
תאריך עדכון אחרון: יולי 2006
המוסד לביטוח לאומי ב RSS
למידע נוסף
אתר הביטוח הלאומי מאפשר לכם, הגולשים באתר, ליהנות מהאפשרות לקבל את כל התכנים החשובים לכם באופן אוטומטי ישירות למחשב האישי. באמצעות טכנולוגיית  RSS תוכלו לראות את הכותרת של המידע המתעדכן באתר, בהתאם להעדפות האישיות שלכם, מבלי לשוטט ולחפש אחר תכנים חדשים.
מפת האתר
סרטוני הדרכה
למידע נוסף
לנוחותך, הכנו עבורך סרטים קצרים המסייעים במילוי טפסי תביעה וכיצד יש להיערך לועדה רפואית .
הצפייה בסרטי ההדרכה למילוי הטפסים היא באמצעות תוכנת Adobe Flash Player.  
לעבוד בביטוח הלאומי-נעים להכיר
למידע נוסף
עובדי הביטוח לאומי הם האחראים ליישום מדיניות הבטחון הסוציאלי בישראל.
השירות לציבור הוא בלב העשייה שלנו
אנו חותרים באופן מתמיד למתן שירות מקצועי, אנושי ואישי לכל אחד ואחת, תוך הפעלת החוקים שעליהם אנחנו מופקדים בנאמנות ובאחריות.
לעבוד בביטוח הלאומי זה להיות חלק מצוות מקצועי,
לחוות מעורבות וחיבור לקהילה, להרגיש תחושת גאווה ושליחות מהעשייה וליהנות מסביבת עבודה מאתגרת שמאפשרת התפתחות אישית ומקצועית.
אנו מזמינים אותך להשתלב בפעילות הביטוח הלאומי
דרך המשרות המתפנות ובמסגרות ההתנדבות והשירות הלאומי.
בואו להיות שותפים כעובדי הביטוח הלאומי במיצוי הזכויות הסוציאליות של אזרחי המדינה וללוות אותם בכל מעגל החיים.
בביטוח הלאומי שפועל ב- 23 סניפים ובסניפי המשנה הפזורים ברחבי הארץ ובמשרד הראשי בירושלים, תיהנו מסביבת עבודה איכותית, נעימה ותומכת.

העובדים בביטוח הלאומי הם משאב מרכזי וחשוב בשירות לציבור ולכן אנו מפעילים מגוון פעילויות לרווחת העובדים, ומשקיעים בפיתוח וקידום העובדים באמצעות הכשרות מקצועיות, קורסי הסמכה, ימי עיון, הכשרות ניהוליות ועתודה ניהולית.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו.

Post has shared content

פלאפון תקשורת בע"מ, היא חלוצת ענף הסלולר בישראל, אשר הוקמה ב-1986 על ידי מוטורולה ותדיראן. מאז שנת 2004 פלאפון® נמצאת בבעלות מלאה של "בזק", תאגיד התקשורת הגדול והמוביל בישראל. החברה מספקת שירותי סלולר וכן מכירת טלפונים סלולריים, טבלטים, מחשבים ניידים ואביזרים נלווים. בשנת 2013 הסתכמו הכנסות פלאפון ב-3.81 מיליארד שקל, עם רווח נקי של 563 מיליון שקל.
החברה משרתת כיום (2014) כ-2.6 מיליון מנויים, והיא מעסיקה כ-3,000 עובדים, מרביתם בשירות ומכירות. רבים מהמנהלים בחברה החלו את דרכם כנציגי שירות, שכן החברה מאמינה בקידום פנימי ומדי שנה מתבצעים למעלה מ-500 מעברי תפקידים בחברה. בתחום השירות והמכירה,  החברה מפעילה כיום כ-100 נקודות שירות ומכירה בפרישה ארצית, וכן מספר מוקדים טלפוניים. החברה אף מעסיקה כ-200 נשים חרדיות במוקדים מיוחדים בבאר שבע, באלעד ובערד ומאפשרת להן גמישות בשעות העבודה, מקום מותאם ברמת כשרות וחופשות בחגי ישראל. פלאפון מפעילה מעבדת תיקון מכשירים מהגדולות בישראל, המספקת שירות למגוון מכשירים סלולריים מתוצרת כל החברות.
פלאפון נחשבת לאחד המקומות שהכי טוב לעבוד בהם על פי מדד BDI, בזכות מגוון הטבות שמוענקות לעובדים החל ממכשיר סמארטפון מתקדם לכל עובד, נופש ואירועי חברה, ארוחות מסובסדות, ביטוחי בריאות חינם, הוצאות ביגוד שנתיות לעובדים, מתנות חג ועוד. בנוסף החברה מעודדת פעילות ספורטיבית ומקיימת חוגים רבים לעובדים כמו: כדורסל, כדורשת נשים, שומרי משקל, קבוצת רכיבה על אופניים ועוד. עובדי החברה משתתפים בספורטיאדה, בליגה למקומות עבודה ועוד.
 
בתמונה: עובדי פלאפון שהשתתפו במרתון תל אביב
 
 הרשת המהירה בישראל
בשנת 2009 השיקה פלאפון את רשת HIGH Speed GSM, בטכנולוגית HSPA בדור 3.75 בהשקעה של כמיליארד שקל. השקת טכנולוגיה זו איפשרה לפלאפון לבצע מהפך טכנולוגי ועסקי ולסגור פערים גדולים מול המתחרים בכל המדדים העסקיים. בדצמבר 2011 שדרגה פלאפון את הרשת שלה למהירות של עד 42MB לשניה ובכך הפכה לרשת המהירה בישראל. מחקר שנערך בשנת 2011 ע"י חברת OOKLA מפעילת אתר SPEEDTEST, מצא כי הגלישה במכשירי iPhone של פלאפון היא המהירה בעולם, ומזה חמש שנים החברה נמצאה בכל המחקרים כרשת המהירה בישראל.
פלאפון מובילה גם במגזר העסקי. בין לקוחותיה נמנים: כל משרדי הממשלה ועובדי המדינה, רפא"ל, דן, קופות החולים, חברות ביטוח, רשת מלונות פתאל, קק"ל, גוגל, עיריות רבות, רשת עמל ועוד. פלאפון היא הרשת הנבחרת לחיילים, על ידי האגודה למען החייל ומועדון "יותר". מאז אוגוסט 2009. החברה מאמצת גם שלושה גדודי תקשוב של פיקוד המרכז, אגף התקשוב ואמ"ן כחלק מפרויקט "אמץ לוחם" של "האגודה למען החייל".
דור רביעי (LTE)
באוגוסט 2014 השיקה פלאפון את הדור הרביעי (LTE) ברוחב 5 מגה הרץ, המאפשר ללקוחותיה ליהנות מהרשת המהירה והמתקדמת בישראל. במסגרת ניסוי טכנולוגי לקראת השקת הדור הרביעי החברה מדדה קצבי הורדת נתונים של עד 150 מגה ביט לשניה וקצבי העלאה של עד 50 מגה ביט לשניה. בימים אלה  החברה פועלת לשדרוג הרשת ברחבי הארץ ולאחר מכרז תדרים שיקיים משרד התקשורת בחודשים הקרובים, החברה תוכל להציע ללקוחותיה ברחבי הארץ להצטרף לדור הרביעי וליהנות מהרשת המהירה בישראל.
פלאפון - מובילה בתחום התוכן והשירותים
פלאפון מובילה בתחום התוכן והשירותים בסלולר בישראל. בין השירותים שפלאפון מציעה ללקוחותיה: שירות גיבוי בענן "Pelephone Cloud" ומאפשר גיבוי מידע ותמונות מהסלולר והמחשב ואחסון של עד 100 ג'יגה, "MUSIX" קטלוג המוסיקה הגדול בסלולר הישראלי, הכולל כמיליון שירים בהם מיטב האלבומים הישראליים והבינלאומיים. ומאפשר להאזין ולהוריד שירים באופן חוקי וללא הגבלה בתשלום חודשי קבוע, הן בסלולר והן במחשב באתר www.musix.co.il. פלאפון אף מציעה שירות אנטי וירוס בשיתוף צ'ק פוינט, וכן את "SUPER TV", המאפשר צפייה בעשרות ערוצי טלוויזיה מובילים בסלולר.
בתמונה: מרכז שירות של פלאפון

 
 
בתמונה: חנות אביזרים במרכז שירות של פלאפון


אחריות תאגידית ופלאפון למען הקהילה
חברת פלאפון מקיימת פעילויות שונות שמטרתן לסייע לשמירה על סביבה ירוקה, בהן:
• פינוי מכשירי פלאפון ישנים, סוללות וחלקי החילוף לפירוק והשמדה (כ-6-10 טון בשנה) בהתאם
לכללי איכות הסביבה.
• איסוף נייר לצורכי מיחזור מכל פתחי השירות ומשרדי החברה.
• איסוף הקרטונים ממטה פלאפון ומהמחסן המרכזי לצורכי מיחזור.
• שימוש בטכנולוגיית "סמארט" לחיסכון באנרגיה במטה החברה בגבעתיים. 
• עמידה בתקן ISO 14 במעבדה המרכזית.
פלאפון רואה באחריות חברתית, מעורבות ותרומה לקהילה ערכים מרכזיים, ופועלת באמצעות תרומות, התנדבות עובדים ושותפות אמתית מול עמותות חברתיות וארגונים שונים. החברה תורמת מיליוני שקלים בשנה לגופים שונים, בתחומי החינוך והנוער, אוספת מאות קילוגרמים של מזון, ומקימה עשרות כיתות מחשבים ברחבי הארץ למען ילדי העתיד. עובדי פלאפון מאמצים את עמותת "זיו נעורים" לנוער בסיכון, מתנדבים בעמותת "חינוך לפסגות" וכן בעמותה להתחדשות החינוך YRF, מאמצים מועדונית בכפר שלם, תומכים בבית ספר ובמרכז לשירותי העיוור באזור המרכז ועוד. בנוסף, החברה משלבת לקויי ראייה במרכז הלוגיסטי באיירפורט סיטי.

 תמונה: ישראל אייבי, סמנכ"ל החטיבה העסקית עם יו"ר ומייסד עמותת חסדי נעמי אשר פלאפון תרמה מאות חבילות מזון לנזקקים
אודות פלאפון®

פלאפון® תקשורת בע"מ
 

רן גוראון – מנכ"ל
שנת יסוד החברה: 1986
חברת אם: בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

פלאפון תקשורת בע"מ, היא חלוצת ענף הסלולר בישראל, אשר הוקמה ב-1986 על ידי מוטורולה ותדיראן. מאז שנת 2004 פלאפון® נמצאת בבעלות מלאה של "בזק", תאגיד התקשורת הגדול והמוביל בישראל. החברה מספקת שירותי סלולר וכן מכירת טלפונים סלולריים, טבלטים, מחשבים ניידים ואביזרים נלווים. בשנת 2013 הסתכמו הכנסות פלאפון ב-3.81 מיליארד שקל, עם רווח נקי של 563 מיליון שקל.
החברה משרתת כיום (2014) כ-2.6 מיליון מנויים, והיא מעסיקה כ-3,000 עובדים, מרביתם בשירות ומכירות. רבים מהמנהלים בחברה החלו את דרכם כנציגי שירות, שכן החברה מאמינה בקידום פנימי ומדי שנה מתבצעים למעלה מ-500 מעברי תפקידים בחברה. בתחום השירות והמכירה,  החברה מפעילה כיום כ-100 נקודות שירות ומכירה בפרישה ארצית, וכן מספר מוקדים טלפוניים. החברה אף מעסיקה כ-200 נשים חרדיות במוקדים מיוחדים בבאר שבע, באלעד ובערד ומאפשרת להן גמישות בשעות העבודה, מקום מותאם ברמת כשרות וחופשות בחגי ישראל. פלאפון מפעילה מעבדת תיקון מכשירים מהגדולות בישראל, המספקת שירות למגוון מכשירים סלולריים מתוצרת כל החברות.
פלאפון נחשבת לאחד המקומות שהכי טוב לעבוד בהם על פי מדד BDI, בזכות מגוון הטבות שמוענקות לעובדים החל ממכשיר סמארטפון מתקדם לכל עובד, נופש ואירועי חברה, ארוחות מסובסדות, ביטוחי בריאות חינם, הוצאות ביגוד שנתיות לעובדים, מתנות חג ועוד. בנוסף החברה מעודדת פעילות ספורטיבית ומקיימת חוגים רבים לעובדים כמו: כדורסל, כדורשת נשים, שומרי משקל, קבוצת רכיבה על אופניים ועוד. עובדי החברה משתתפים בספורטיאדה, בליגה למקומות עבודה ועוד.
 
בתמונה: עובדי פלאפון שהשתתפו במרתון תל אביב
 
 הרשת המהירה בישראל
בשנת 2009 השיקה פלאפון את רשת HIGH Speed GSM, בטכנולוגית HSPA בדור 3.75 בהשקעה של כמיליארד שקל. השקת טכנולוגיה זו איפשרה לפלאפון לבצע מהפך טכנולוגי ועסקי ולסגור פערים גדולים מול המתחרים בכל המדדים העסקיים. בדצמבר 2011 שדרגה פלאפון את הרשת שלה למהירות של עד 42MB לשניה ובכך הפכה לרשת המהירה בישראל. מחקר שנערך בשנת 2011 ע"י חברת OOKLA מפעילת אתר SPEEDTEST, מצא כי הגלישה במכשירי iPhone של פלאפון היא המהירה בעולם, ומזה חמש שנים החברה נמצאה בכל המחקרים כרשת המהירה בישראל.
פלאפון מובילה גם במגזר העסקי. בין לקוחותיה נמנים: כל משרדי הממשלה ועובדי המדינה, רפא"ל, דן, קופות החולים, חברות ביטוח, רשת מלונות פתאל, קק"ל, גוגל, עיריות רבות, רשת עמל ועוד. פלאפון היא הרשת הנבחרת לחיילים, על ידי האגודה למען החייל ומועדון "יותר". מאז אוגוסט 2009. החברה מאמצת גם שלושה גדודי תקשוב של פיקוד המרכז, אגף התקשוב ואמ"ן כחלק מפרויקט "אמץ לוחם" של "האגודה למען החייל".
דור רביעי (LTE)
באוגוסט 2014 השיקה פלאפון את הדור הרביעי (LTE) ברוחב 5 מגה הרץ, המאפשר ללקוחותיה ליהנות מהרשת המהירה והמתקדמת בישראל. במסגרת ניסוי טכנולוגי לקראת השקת הדור הרביעי החברה מדדה קצבי הורדת נתונים של עד 150 מגה ביט לשניה וקצבי העלאה של עד 50 מגה ביט לשניה. בימים אלה  החברה פועלת לשדרוג הרשת ברחבי הארץ ולאחר מכרז תדרים שיקיים משרד התקשורת בחודשים הקרובים, החברה תוכל להציע ללקוחותיה ברחבי הארץ להצטרף לדור הרביעי וליהנות מהרשת המהירה בישראל.
פלאפון - מובילה בתחום התוכן והשירותים
פלאפון מובילה בתחום התוכן והשירותים בסלולר בישראל. בין השירותים שפלאפון מציעה ללקוחותיה: שירות גיבוי בענן "Pelephone Cloud" ומאפשר גיבוי מידע ותמונות מהסלולר והמחשב ואחסון של עד 100 ג'יגה, "MUSIX" קטלוג המוסיקה הגדול בסלולר הישראלי, הכולל כמיליון שירים בהם מיטב האלבומים הישראליים והבינלאומיים. ומאפשר להאזין ולהוריד שירים באופן חוקי וללא הגבלה בתשלום חודשי קבוע, הן בסלולר והן במחשב באתר www.musix.co.il. פלאפון אף מציעה שירות אנטי וירוס בשיתוף צ'ק פוינט, וכן את "SUPER TV", המאפשר צפייה בעשרות ערוצי טלוויזיה מובילים בסלולר.
בתמונה: מרכז שירות של פלאפון

 
 
בתמונה: חנות אביזרים במרכז שירות של פלאפון


אחריות תאגידית ופלאפון למען הקהילה
חברת פלאפון מקיימת פעילויות שונות שמטרתן לסייע לשמירה על סביבה ירוקה, בהן:
• פינוי מכשירי פלאפון ישנים, סוללות וחלקי החילוף לפירוק והשמדה (כ-6-10 טון בשנה) בהתאם
לכללי איכות הסביבה.
• איסוף נייר לצורכי מיחזור מכל פתחי השירות ומשרדי החברה.
• איסוף הקרטונים ממטה פלאפון ומהמחסן המרכזי לצורכי מיחזור.
• שימוש בטכנולוגיית "סמארט" לחיסכון באנרגיה במטה החברה בגבעתיים. 
• עמידה בתקן ISO 14 במעבדה המרכזית.
פלאפון רואה באחריות חברתית, מעורבות ותרומה לקהילה ערכים מרכזיים, ופועלת באמצעות תרומות, התנדבות עובדים ושותפות אמתית מול עמותות חברתיות וארגונים שונים. החברה תורמת מיליוני שקלים בשנה לגופים שונים, בתחומי החינוך והנוער, אוספת מאות קילוגרמים של מזון, ומקימה עשרות כיתות מחשבים ברחבי הארץ למען ילדי העתיד. עובדי פלאפון מאמצים את עמותת "זיו נעורים" לנוער בסיכון, מתנדבים בעמותת "חינוך לפסגות" וכן בעמותה להתחדשות החינוך YRF, מאמצים מועדונית בכפר שלם, תומכים בבית ספר ובמרכז לשירותי העיוור באזור המרכז ועוד. בנוסף, החברה משלבת לקויי ראייה במרכז הלוגיסטי באיירפורט סיטי.

 תמונה: ישראל אייבי, סמנכ"ל החטיבה העסקית עם יו"ר ומייסד עמותת חסדי נעמי אשר פלאפון תרמה מאות חבילות מזון לנזקקים
 

Post has shared content
אודות סלקום
חברת סלקום ישראל בע"מ ("סלקום") הוקמה בשנת 1994 והינה חברת התקשורת הסלולרית הגדולה בישראל.
 
סלקום מספקת מגוון רחב של שירותים לכ-2.885 מיליון מנוייה (נכון ל-31 במרץ 2015), ביניהם שירותי טלפון סלולרי ונייח, שירותי נדידה לתיירים בישראל ולמנויי החברה בחו”ל ושירותים נוספים בתחום המוסיקה, וידאו, המשרד הנייד ועוד, המבוססים על התשתיות הטכנולוגיות המתקדמות של סלקום.
כמו כן, בסוף שנת 2014 השיקה סלקום שירותי טלוויזיה על גבי האינטרנט (Over the top TV או OTT TV).
 
סלקום מפעילה רשת LTE דור 4 (בשלב זה בפריסה חלקית) ורשת HSPA דור 3.5 המאפשרת לה לספק שירותי מולטימדיה מתקדמים בפס רחב במהירות גבוהה,
 
בנוסף לרשתות GSM/GPRS/EDGE. סלקום מציעה את מערך שירות הלקוחות הגדול והרחב ביותר בארץ, הכולל מוקדי שירות לקוחות טלפוניים, חנויות מכר ומרכזי שירות ומכירה בפריסה ארצית.
באמצעות מערך שירות לקוחות רחב, סלקום מציעה לקהל לקוחותיה תמיכה טכנית, מידע פיננסי אודות חשבונם, שירות משלוחים סלולרי היישר לבית הלקוח, שירותי אינטרנט ופקס, מוקד ייעודי ללקויי שמיעה ועוד.
סלקום מציעה בנוסף, באמצעות חברות בת בבעלות מלאה שלה שירותי אינטרנט ושירותי שיחות בינלאומיות, כמו גם שירותי טלפון קווי בישראל לצד שירותי תמסורת ותקשורת נתונים.
 
מניות סלקום נסחרות הן בבורסת ניו-יורק (NYSE) (CEL) והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב (סלקם).
אודות סלקום
חברת סלקום ישראל בע"מ ("סלקום") הוקמה בשנת 1994 והינה חברת התקשורת הסלולרית הגדולה בישראל.
 
סלקום מספקת מגוון רחב של שירותים לכ-2.885 מיליון מנוייה (נכון ל-31 במרץ 2015), ביניהם שירותי טלפון סלולרי ונייח, שירותי נדידה לתיירים בישראל ולמנויי החברה בחו”ל ושירותים נוספים בתחום המוסיקה, וידאו, המשרד הנייד ועוד, המבוססים על התשתיות הטכנולוגיות המתקדמות של סלקום.
כמו כן, בסוף שנת 2014 השיקה סלקום שירותי טלוויזיה על גבי האינטרנט (Over the top TV או OTT TV).
 
סלקום מפעילה רשת LTE דור 4 (בשלב זה בפריסה חלקית) ורשת HSPA דור 3.5 המאפשרת לה לספק שירותי מולטימדיה מתקדמים בפס רחב במהירות גבוהה,
 
בנוסף לרשתות GSM/GPRS/EDGE. סלקום מציעה את מערך שירות הלקוחות הגדול והרחב ביותר בארץ, הכולל מוקדי שירות לקוחות טלפוניים, חנויות מכר ומרכזי שירות ומכירה בפריסה ארצית.
באמצעות מערך שירות לקוחות רחב, סלקום מציעה לקהל לקוחותיה תמיכה טכנית, מידע פיננסי אודות חשבונם, שירות משלוחים סלולרי היישר לבית הלקוח, שירותי אינטרנט ופקס, מוקד ייעודי ללקויי שמיעה ועוד.
סלקום מציעה בנוסף, באמצעות חברות בת בבעלות מלאה שלה שירותי אינטרנט ושירותי שיחות בינלאומיות, כמו גם שירותי טלפון קווי בישראל לצד שירותי תמסורת ותקשורת נתונים.
 
מניות סלקום נסחרות הן בבורסת ניו-יורק (NYSE) (CEL) והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב (סלקם).

Post has shared content
רכבת ישראל

ContentSummary
הרכבת הוקמה בשנת 2003 (קודם לכן פעלה החברה כיחידה של רשות הנמלים והרכבות).
 
תחום העיסוק של החברה הינו הסעות נוסעים ומטענים, פיתוח, תפעול ותחזוקה שוטפת של תשתיות הרכבת בישראל.
 
רכבת ישראל מובילה בשנים האחרונות מהפכה בתחבורה בישראל, בעקבות ביסוסה כחברה עצמאית בבעלות ממשלתית בשנת 2003.
 
רכבת ישראל מיישמת תוכנית פיתוח מקיפה אשר הופכת אותה לחברת התחבורה בעלת קצת הצמיחה המהיר ביותר, וחברת תשתיות התחבורה הגדולה בישראל. 
 
החברה מעסיקה כ- 3,100 עובדים, המחזור השנתי שלה עומד על כ-1.4 מיליארד ש"ח מפעילות שוטפת וכ-3 מיליארד ש"ח מפעילות פיתוח. 

TopImage
ייעוד החברה:

ParagraphImage_1
ParagraphText1
להסיע נוסעים ולהוביל מטענים לכל רכבי הארץ בבטיחות, בדיוק, במקצועיות, ביעילות ובשירות המיטבי, תוך הרחבת רשת המסילות והגדלה מתמדת של מספר המשתמשים ברכבת לשיפור באיכות החיים והסביבה.
 


חזון ויעדי רכבת ישראל:

ParagraphImage_2

ParagraphText2
שיפור איכות הניהול, התרבות הארגונית ומוכוונות עסקית
הגדלת כמות הנסיעות
הגדלת הכנסות ורווחיות ממטענים
​​שיפור השירות לנוסע
שיפור תדמית הרכבת
העלאת רמת הבטיחות
שיפור של הכשירות הצי הנייד
שיפור זמינות וניצולת המסילות והתשתיות הנלוות
מימוש תכנית הפיתוח תוך עמידה בלו"ז הפיתוח
שיפור הרווחיות  והתייעלות כלכלית
רכבת ישראל

ContentSummary
הרכבת הוקמה בשנת 2003 (קודם לכן פעלה החברה כיחידה של רשות הנמלים והרכבות).
 
תחום העיסוק של החברה הינו הסעות נוסעים ומטענים, פיתוח, תפעול ותחזוקה שוטפת של תשתיות הרכבת בישראל.
 
רכבת ישראל מובילה בשנים האחרונות מהפכה בתחבורה בישראל, בעקבות ביסוסה כחברה עצמאית בבעלות ממשלתית בשנת 2003.
 
רכבת ישראל מיישמת תוכנית פיתוח מקיפה אשר הופכת אותה לחברת התחבורה בעלת קצת הצמיחה המהיר ביותר, וחברת תשתיות התחבורה הגדולה בישראל. 
 
החברה מעסיקה כ- 3,100 עובדים, המחזור השנתי שלה עומד על כ-1.4 מיליארד ש"ח מפעילות שוטפת וכ-3 מיליארד ש"ח מפעילות פיתוח. 

TopImage
ייעוד החברה:

ParagraphImage_1
ParagraphText1
להסיע נוסעים ולהוביל מטענים לכל רכבי הארץ בבטיחות, בדיוק, במקצועיות, ביעילות ובשירות המיטבי, תוך הרחבת רשת המסילות והגדלה מתמדת של מספר המשתמשים ברכבת לשיפור באיכות החיים והסביבה.
 


חזון ויעדי רכבת ישראל:

ParagraphImage_2

ParagraphText2
שיפור איכות הניהול, התרבות הארגונית ומוכוונות עסקית
הגדלת כמות הנסיעות
הגדלת הכנסות ורווחיות ממטענים
​​שיפור השירות לנוסע
שיפור תדמית הרכבת
העלאת רמת הבטיחות
שיפור של הכשירות הצי הנייד
שיפור זמינות וניצולת המסילות והתשתיות הנלוות
מימוש תכנית הפיתוח תוך עמידה בלו"ז הפיתוח
שיפור הרווחיות  והתייעלות כלכלית

Post has shared content
 
חברת החשמל פועלת באפריקה:
15.12.2015
חברת החשמל חתמה על מזכר הבנות עם חברת החשמל של רואנדה, הוסכם על שיתוף פעולה בפרויקטים ברואנדה, בתחום תכנון ייצור תחנות כוח, רשת הולכה, תחנות משנה ופרויקטים בתחום ההדרכה
להודעה המלאה
חברת החשמל משפרת את אמינות אספקת החשמל בדרום הארץ
15.12.2015
משדרגת שתי תחנות משנה – סדום צפון ורותם
להודעה המלאה
להאיר את העיר - אור ראשון בעיר החדשה חריש
07.12.2015
לקראת חנוכה: חברת החשמל חיברה את מרכזית המאור הראשונה לרחובות המרכזיים בעיר החדשה חריש
העבודות לקראת חיבורי החשמל לבתי המשתכנים הראשונים בעיר החדשה חריש נמצאות בעיצומן
להודעה המלאה
דוחות כספיים לשלושת הרבעונים של שנת 2015
29.11.2015
‏‏חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2015 ברווח של 256 מיליוני ש"ח לעומת הפסד של 654 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
להודעה המלאה
חברת החשמל משפרת את אמינות אספקת החשמל לאזור בית שמש ומשדרגת את תחנת המשנה הר טוב
25.11.2015
שדרוג התחנה מבוצע כמענה לגידול צריכת האנרגיה למגורים ולתעשייה באזור בית שמש, אשר התפתחו מאוד בשנים האחרונים
חברת החשמל פועלת באפריקה:
15.12.2015
חברת החשמל חתמה על מזכר הבנות עם חברת החשמל של רואנדה, הוסכם על שיתוף פעולה בפרויקטים ברואנדה, בתחום תכנון ייצור תחנות כוח, רשת הולכה, תחנות משנה ופרויקטים בתחום ההדרכה
להודעה המלאה
חברת החשמל משפרת את אמינות אספקת החשמל בדרום הארץ
15.12.2015
משדרגת שתי תחנות משנה – סדום צפון ורותם
להודעה המלאה
להאיר את העיר - אור ראשון בעיר החדשה חריש
07.12.2015
לקראת חנוכה: חברת החשמל חיברה את מרכזית המאור הראשונה לרחובות המרכזיים בעיר החדשה חריש
העבודות לקראת חיבורי החשמל לבתי המשתכנים הראשונים בעיר החדשה חריש נמצאות בעיצומן
להודעה המלאה
דוחות כספיים לשלושת הרבעונים של שנת 2015
29.11.2015
‏‏חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2015 ברווח של 256 מיליוני ש"ח לעומת הפסד של 654 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
להודעה המלאה
חברת החשמל משפרת את אמינות אספקת החשמל לאזור בית שמש ומשדרגת את תחנת המשנה הר טוב
25.11.2015
שדרוג התחנה מבוצע כמענה לגידול צריכת האנרגיה למגורים ולתעשייה באזור בית שמש, אשר התפתחו מאוד בשנים האחרונים

Post has shared content

המערכת התחבורתית הינה תשתית משקית שמטרתה לאפשר קשר בין מוקדי פעילות שונים במדינה ומחוצה לה. ענף התחבורה הינו בעל זיקה וקשרי גומלין הדוקים עם ענפי המשק האחרים ובשל כך שילובו בתכנית הפיתוח של המשק, החברה והבינוי הסביבתי הינו מחוייב המציאות. פעילות ענף התחבורה ויעילותו נבחנות במידת תרומתן ליעדים הלאומיים והיענותן לצורכי המשק ותושבי המדינה. השקעות במשק התחבורה מהוות לכן בסיס לקידומו של המשק כולו ומאפשרות התפתחותם של ענפים אחרים. קידומה של מדינה ורווחת אזרחיה מותנית במערכת תחבורה מפותחת. רמתה של זו הינה אחת מאמות המידה לפיהן נהוג לסווג את דרגת הפיתוח של המדינה.
היעדים העיקריים של משרד התחבורה
קיום שירותי תחבורה סדירים, יעילים וברמת שירות גבוהה
פיתוח מערכת התחבורה, בתיאום ובשילוב עם ענפי המשק האחרים והתאמה למערכות בארצות השכנות, תוך שמירה על איכות הסביבה
שמירה על הקשר הבינלאומי בים באויר וביבשה
מבנה ותפקידים  
משרד התחבורה ממונה על ניהול וקביעת מדיניות בענף התחבורה ועל שירותי מערכות התחבורה בים באויר וביבשה.
יחידות המטה  
ההנהלה מורכבת מלשכות שר, מנכ"ל ומשנה למנכ"ל, יעוץ משפטי, תכנון כלכלי, חשבות, המדען הראשי, ביקורת-פנים ודוברות. המטה המינהלי מרכז ומתאם פעולות היחידות השונות במשרד ופועל ליישם את מדיניות המשרד.
תחבורה יבשתית 
הגופים העוסקים בנושא הם: סמנכ"ל יבשה (אגף תחבורה ציבורית, אגף תשתית ופיתוח ואגף תכנון תעבורתי) וסמנכ"ל תנועה (אגף הרישוי ואגף הרכב ושירותי תחזוקה). תפקידם להבטיח קיום שירותי תחבורה יבשתית לצורך הסעת נוסעים והובלת מטענים הן בזמן רגיעה והן בשעת חירום. בתוקף משימות אלו עוסק המשרד בתכנון והשקעות בכבישים עורקיים ברשויות המקומיות, ברישוי כלי רכב ונהגים ובפיקוח על חברות התחבורה הציבורית.
תחבורה אוירית  
הגוף העוסק בתחום הוא רשות התעופה האזרחית. תפקידו להבטיח קיום שירותי תעופה בינלאומיים ופנים ארציים; פיקוח על רשות שדות התעופה; חברות התעופה הישראליות; בטיחות הטיסה והכושר האוירי ועל הענקת זכויות טייס לחברות התעופה; אחריות לתכנון המרחב האוירי; מתן רישוי לעוסקים ולכלי התעופה.
תחבורה ימית 
הגוף העוסק בתחום הוא מינהל הספנות והנמלים. תפקידו להבטיח קיום שירותי הים והנמלים; פיקוח על חברות הספנות הישראליות ועל כלי שיט ימיים; הכשרת כח אדם ימי; מתן רישוי למקצועות הימיים ולכלי השיט.
השירות המטאורולוגי  
השירות המטאוורלוגי מהווה יחידת סמך במשרד התחבורה. תפקידו לספק אינפורמציה מטאורולוגית לתעופה לספנות ולגורמים אחרים לרבות הציבור הרחב.
המשרד נותן שירות לציבור הרחב ולעוסקים בענף התחבורה (אויר ים יבשה):
חקיקה המסדירה ענייני התחבורה
קביעת מחירים בתחבורה
פיקוח ואכיפת חוקי התעבורה על העוסקים בענף
מתן שירותים מטאורולוגיים
רישוי לעיסוקים. בכלל זה מתן רישיונות לנהגים, לרכב פרטי ולענפי תחבורה ביבשה, באויר ובים
פרופיל משרד התחבורההמערכת התחבורתית הינה תשתית משקית שמטרתה לאפשר קשר בין מוקדי פעילות שונים במדינה ומחוצה לה. ענף התחבורה הינו בעל זיקה וקשרי גומלין הדוקים עם ענפי המשק האחרים ובשל כך שילובו בתכנית הפיתוח של המשק, החברה והבינוי הסביבתי הינו מחוייב המציאות. פעילות ענף התחבורה ויעילותו נבחנות במידת תרומתן ליעדים הלאומיים והיענותן לצורכי המשק ותושבי המדינה. השקעות במשק התחבורה מהוות לכן בסיס לקידומו של המשק כולו ומאפשרות התפתחותם של ענפים אחרים. קידומה של מדינה ורווחת אזרחיה מותנית במערכת תחבורה מפותחת. רמתה של זו הינה אחת מאמות המידה לפיהן נהוג לסווג את דרגת הפיתוח של המדינה.
היעדים העיקריים של משרד התחבורה
קיום שירותי תחבורה סדירים, יעילים וברמת שירות גבוהה
פיתוח מערכת התחבורה, בתיאום ובשילוב עם ענפי המשק האחרים והתאמה למערכות בארצות השכנות, תוך שמירה על איכות הסביבה
שמירה על הקשר הבינלאומי בים באויר וביבשה
מבנה ותפקידים  
משרד התחבורה ממונה על ניהול וקביעת מדיניות בענף התחבורה ועל שירותי מערכות התחבורה בים באויר וביבשה.
יחידות המטה  
ההנהלה מורכבת מלשכות שר, מנכ"ל ומשנה למנכ"ל, יעוץ משפטי, תכנון כלכלי, חשבות, המדען הראשי, ביקורת-פנים ודוברות. המטה המינהלי מרכז ומתאם פעולות היחידות השונות במשרד ופועל ליישם את מדיניות המשרד.
תחבורה יבשתית 
הגופים העוסקים בנושא הם: סמנכ"ל יבשה (אגף תחבורה ציבורית, אגף תשתית ופיתוח ואגף תכנון תעבורתי) וסמנכ"ל תנועה (אגף הרישוי ואגף הרכב ושירותי תחזוקה). תפקידם להבטיח קיום שירותי תחבורה יבשתית לצורך הסעת נוסעים והובלת מטענים הן בזמן רגיעה והן בשעת חירום. בתוקף משימות אלו עוסק המשרד בתכנון והשקעות בכבישים עורקיים ברשויות המקומיות, ברישוי כלי רכב ונהגים ובפיקוח על חברות התחבורה הציבורית.
תחבורה אוירית  
הגוף העוסק בתחום הוא רשות התעופה האזרחית. תפקידו להבטיח קיום שירותי תעופה בינלאומיים ופנים ארציים; פיקוח על רשות שדות התעופה; חברות התעופה הישראליות; בטיחות הטיסה והכושר האוירי ועל הענקת זכויות טייס לחברות התעופה; אחריות לתכנון המרחב האוירי; מתן רישוי לעוסקים ולכלי התעופה.
תחבורה ימית 
הגוף העוסק בתחום הוא מינהל הספנות והנמלים. תפקידו להבטיח קיום שירותי הים והנמלים; פיקוח על חברות הספנות הישראליות ועל כלי שיט ימיים; הכשרת כח אדם ימי; מתן רישוי למקצועות הימיים ולכלי השיט.
השירות המטאורולוגי  
השירות המטאוורלוגי מהווה יחידת סמך במשרד התחבורה. תפקידו לספק אינפורמציה מטאורולוגית לתעופה לספנות ולגורמים אחרים לרבות הציבור הרחב.
המשרד נותן שירות לציבור הרחב ולעוסקים בענף התחבורה (אויר ים יבשה):
חקיקה המסדירה ענייני התחבורה
קביעת מחירים בתחבורה
פיקוח ואכיפת חוקי התעבורה על העוסקים בענף
מתן שירותים מטאורולוגיים
רישוי לעיסוקים. בכלל זה מתן רישיונות לנהגים, לרכב פרטי ולענפי תחבורה ביבשה, באויר ובים

Post has shared content
חברת Cal, החברה המובילה בתחום כרטיסי האשראי בישראל, עוסקת בהנפקת כרטיסי האשראי ויזה, מסטרקארד ו-Diners וסולקת את המותגים ויזה, מסטרקארד, ישראכרט ו-Diners
PageBody
חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל בע"מ) נוסדה בשנת 1979 על ידי בנק לאומי ובנק דיסקונט וכיום בבעלות משותפת של בנק דיסקונט (72%) והבנק הבינלאומי (28%). 

חברת Cal מעסיקה כיום למעלה מ- 1,500 עובדים במשרדיה בגבעתיים.
 
החברה מעניקה מגוון רחב של שירותי הנפקה, סליקה ופתרונות תשלום ללמעלה מ 2 מיליון כרטיסי אשראי ולעשרות אלפי בתי עסק בארץ.

חזון החברה
Cal פועלת בהתאם לחזון החברה לפיו אנו שואפים להגשים ללקוחותינו חלומות, צרכים ורצונות, בהנאה ובאחריות, בכל זמן ובכל מקום.
בהתאם לחזון זה, המיושם ביושרה מקצועית, חדשנות ואדיבות, השפה התקשורתית של Cal היא תחת הסיסמא "Cal - מה שטוב בשבילי" - כל זאת במטרה לחדד את רצונה של החברה להיות קשובה ללקוחותיה ולהעניק להם בדיוק את מה שטוב בשבילם.

מציעה החברה ללקוחותיה מגוון כלים פיננסיים ומוצרי אשראי חוץ בנקאיים. בהתאם לתפיסה הניהולית הרואה את הלקוח במרכז, יושמה ב- Cal תשתית ארגונית ממוקדת לקוח, המעניקה טיפול ושירות מקצה לקצה בהתאם לסגמנט אליו הלקוח משויך הלקוח.
לפרטים אודות הנהלת החברה
 
Cal – פתרונות ומוצרים מותאמים ללקוח
 

פתרונות Cal בתחום האשראי
חברת Cal מציעה ללקוחותיה מגוון כלים פיננסיים ומוצרי אשראי חוץ בנקאיים מתקדמים.
להלן חלק מהפתרונות הפיננסים שפיתחה Cal במהלך השנים:

הלוואת אקספרס – הלוואה בסכום של עד 30,000 ש"ח המיועדת ללקוחות כל הבנקים ללא צורך בערבים.
 
חיוב חודשי קבוע – לקוח Cal יכול לבחור מה סכום החיוב החודשי שירד מחשבונו.
 
פריסת החיוב החודשי לתשלומים – לקוח Cal יכול לפרוס את סכום החיוב החודשי, עתידי ורטרוספקטיבי, לתשלומים.
 
אשראי חוץ בנקאי – כרטיס במסלול CalChoice  מספק ללקוח Cal מסגרת מימון חוץ בנקאית בזמן ביצוע רכישה.
 
 
מוצרים חדשניים מבית Cal

 
מועדוני לקוחות – מועדוני הלקוחות של Cal מאפשרים ללקוחות החברה ליהנות מהחזרים כספיים, הטבות ומבצעים על פי צרכיהם וסגנון החיים שלהם. בין מועדוני הלקוחות של החברה ניתן למצוא את מועדון H&O לרכישות ברשת H&O, מועדון You המשלב רשתות מזון ודלק ואפילו את מועדון שבת קארד המותאם לצרכי הציבור החרדי.
 
כרטיס במסלול CalChoice – כרטיס אשראי ייחודי שמאפשר ללקוח Cal מקסימום של שליטה בהוצאות החודשיות. עם כרטיס במסלול CalChoice הלקוח בוחר מדי חודש באיזה סכום לחייב אותו באותו חודש, יתרת התשלום עוברת לחודש הבא.
 
כרטיסים מעוצבים – Cal מציעה ללקוח כרטיס שמתאים לו באמצעות בחירת כרטיס בעיצוב ייחודי - בחירת עיצוב מקטלוג או עיצוב מאלבום התמונות האישי של הלקוח.
 
 
Cal – גם בעסקים
 

Cal סולקת את המותגים ויזה, מסטרקארד, ישראכרט ודיינרס ומספקת לבתי העסק הסולקים מעטפת שיווקית ומגוון שירותי אשראי משלימים:
 
ניכיון עסקות כרטיסי אשראי
תזרים מזומנים משופר באמצעות הקדמת זיכויים של שוברי כרטיסי האשראי.
 
אשראי לבתי עסק
הלוואות וכרטיסי אשראי חוץ בנקאים לבתי עסק.
 
פקטורינג
שירות ההופך אשראי למזומן באמצעות מימון חובות מסחריים.
 
Credit Line
מאפשר מקדמה כספית תוך 3 ימי עסקים, על סמך פעילות עתידית.
 
Cal POS
מערכת לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות הסלולר והאינטרנט, המותאמת לבתי עסק קטנים ו/או ניידים.
 
Cal-Online לעסקים
כלי ניהול המספק בזמן אמת ניתוח ומידע עסקי מדויק וממוקד לבתי העסק הסולקים עם החברה. מידע זה מסייע לבית העסק לנתח מהלכים עסקיים, ולתכנן טוב יותר מהלכים עתידיים
חברת Cal, החברה המובילה בתחום כרטיסי האשראי בישראל, עוסקת בהנפקת כרטיסי האשראי ויזה, מסטרקארד ו-Diners וסולקת את המותגים ויזה, מסטרקארד, ישראכרט ו-Diners
PageBody
חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל בע"מ) נוסדה בשנת 1979 על ידי בנק לאומי ובנק דיסקונט וכיום בבעלות משותפת של בנק דיסקונט (72%) והבנק הבינלאומי (28%). 

חברת Cal מעסיקה כיום למעלה מ- 1,500 עובדים במשרדיה בגבעתיים.
 
החברה מעניקה מגוון רחב של שירותי הנפקה, סליקה ופתרונות תשלום ללמעלה מ 2 מיליון כרטיסי אשראי ולעשרות אלפי בתי עסק בארץ.

חזון החברה
Cal פועלת בהתאם לחזון החברה לפיו אנו שואפים להגשים ללקוחותינו חלומות, צרכים ורצונות, בהנאה ובאחריות, בכל זמן ובכל מקום.
בהתאם לחזון זה, המיושם ביושרה מקצועית, חדשנות ואדיבות, השפה התקשורתית של Cal היא תחת הסיסמא "Cal - מה שטוב בשבילי" - כל זאת במטרה לחדד את רצונה של החברה להיות קשובה ללקוחותיה ולהעניק להם בדיוק את מה שטוב בשבילם.

מציעה החברה ללקוחותיה מגוון כלים פיננסיים ומוצרי אשראי חוץ בנקאיים. בהתאם לתפיסה הניהולית הרואה את הלקוח במרכז, יושמה ב- Cal תשתית ארגונית ממוקדת לקוח, המעניקה טיפול ושירות מקצה לקצה בהתאם לסגמנט אליו הלקוח משויך הלקוח.
לפרטים אודות הנהלת החברה
 
Cal – פתרונות ומוצרים מותאמים ללקוח
 

פתרונות Cal בתחום האשראי
חברת Cal מציעה ללקוחותיה מגוון כלים פיננסיים ומוצרי אשראי חוץ בנקאיים מתקדמים.
להלן חלק מהפתרונות הפיננסים שפיתחה Cal במהלך השנים:

הלוואת אקספרס – הלוואה בסכום של עד 30,000 ש"ח המיועדת ללקוחות כל הבנקים ללא צורך בערבים.
 
חיוב חודשי קבוע – לקוח Cal יכול לבחור מה סכום החיוב החודשי שירד מחשבונו.
 
פריסת החיוב החודשי לתשלומים – לקוח Cal יכול לפרוס את סכום החיוב החודשי, עתידי ורטרוספקטיבי, לתשלומים.
 
אשראי חוץ בנקאי – כרטיס במסלול CalChoice  מספק ללקוח Cal מסגרת מימון חוץ בנקאית בזמן ביצוע רכישה.
 
 
מוצרים חדשניים מבית Cal

 
מועדוני לקוחות – מועדוני הלקוחות של Cal מאפשרים ללקוחות החברה ליהנות מהחזרים כספיים, הטבות ומבצעים על פי צרכיהם וסגנון החיים שלהם. בין מועדוני הלקוחות של החברה ניתן למצוא את מועדון H&O לרכישות ברשת H&O, מועדון You המשלב רשתות מזון ודלק ואפילו את מועדון שבת קארד המותאם לצרכי הציבור החרדי.
 
כרטיס במסלול CalChoice – כרטיס אשראי ייחודי שמאפשר ללקוח Cal מקסימום של שליטה בהוצאות החודשיות. עם כרטיס במסלול CalChoice הלקוח בוחר מדי חודש באיזה סכום לחייב אותו באותו חודש, יתרת התשלום עוברת לחודש הבא.
 
כרטיסים מעוצבים – Cal מציעה ללקוח כרטיס שמתאים לו באמצעות בחירת כרטיס בעיצוב ייחודי - בחירת עיצוב מקטלוג או עיצוב מאלבום התמונות האישי של הלקוח.
 
 
Cal – גם בעסקים
 

Cal סולקת את המותגים ויזה, מסטרקארד, ישראכרט ודיינרס ומספקת לבתי העסק הסולקים מעטפת שיווקית ומגוון שירותי אשראי משלימים:
 
ניכיון עסקות כרטיסי אשראי
תזרים מזומנים משופר באמצעות הקדמת זיכויים של שוברי כרטיסי האשראי.
 
אשראי לבתי עסק
הלוואות וכרטיסי אשראי חוץ בנקאים לבתי עסק.
 
פקטורינג
שירות ההופך אשראי למזומן באמצעות מימון חובות מסחריים.
 
Credit Line
מאפשר מקדמה כספית תוך 3 ימי עסקים, על סמך פעילות עתידית.
 
Cal POS
מערכת לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות הסלולר והאינטרנט, המותאמת לבתי עסק קטנים ו/או ניידים.
 
Cal-Online לעסקים
כלי ניהול המספק בזמן אמת ניתוח ומידע עסקי מדויק וממוקד לבתי העסק הסולקים עם החברה. מידע זה מסייע לבית העסק לנתח מהלכים עסקיים, ולתכנן טוב יותר מהלכים עתידיים

Post has shared content
מאוחדת נוסדה בשנת 1974, מאיחוד בין קופת חולים עממית וקופת חולים מרכזית. קופת חולים עממית נוסדה בשנת 1931 על ידי הדסה למען התאחדות האיכרים וחבר החקלאים הלאומיים במטרה לספק שירותי רפואה להתיישבות העובדת. קופת חולים של הציונים הכלליים נוסדה בשנת 1936 עבור ארגון עובדי הציונים הכלליים במטרה לספק שירותי רפואה לעצמאים ולשכירים בערים ובהמשך הצטרפו אליה גם בעלי מקצועות חופשיים.
מאוחדת הינה הקופה השלישית בגודלה בישראל והיא שוקדת על הגדלת מעגל לקוחותיה. מאוחדת זוכה שוב ושוב בציונים גבוהים בסקרי דעת קהל הנערכים לגבי שביעות הרצון של לקוחותיה לעומת קופות חולים אחרות ושמה דגש על מתן שירות טוב ומקצועיות הרופאים.
שיעור הגידול במספר לקוחות מאוחדת הינו הגבוה ביותר מכל קופות החולים.
מאוחדת מעניקה שירותים ליותר ממיליון לקוחות.
יו"ר הדירקטוריון: מר יעקב שמאי.
מנכ"ל: מר זאב וורמברנד.
שירותי הבריאות הנוספים של מאוחדת

מאוחדת מפעילה שירותי בריאות נוספים (שב"ן) כדלהלן:

מאוחדת עדיף - שב"ן בסיסי המעניק מגוון הנחות והטבות בתחומים הבאים: תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, החלמה לאחר ניתוח, עזרה רפואית בחו"ל, אבחון וטיפול בהפרעות פריון ועוד.

מאוחדת שיא - שב"ן הכולל שירותי טיפול בחו"ל, בתחום נשים, הריון ולידה, שירותים רפואיים לילדים, שירותים בתחום המניעתי ועוד.

מאוחדת זהב - ביטוח משלים לבני גיל הזהב הכולל מספר מסלולים של סיוע והחזרים כספיים, טיפול במרכז סיעודי, הענקת סיעוד רפואי או השגחה של עובד זר בבית.

מאוחדת חו"ל - מאוחדת מציעה מגוון של ביטוחים לנסיעות לחו"ל, ביטוח דרכון כחול, דרכון זהב ודרכון אקסטרים.
שירותי מאוחדת

מרפאות - למאוחדת ארבע מנהלות מחוזיות ולמעלה מ250- מרפאות הפזורות בכל רחבי הארץ.

רופאים - מאוחדת מעסיקה למעלה מ3,500- רופאים ברחבי הארץ. ללקוחות מאוחדת אפשרות בחירה חופשית של הרופא\ה המטפל\ת.

בתי מרקחת - לרשות לקוחות מאוחדת עומדים עשרות בתי מרקחת פנימיים של מאוחדת ועוד מאות בתי מרקחת חיצוניים פרטיים בכל רחבי הארץ, לרבות רשתות "ניופארם" ו"סופרפארם".

מעבדות - במרבית מרפאות מאוחדת מעבדה ללקיחת דמים ומספר מעבדות מרכזיות, אליהן מתנקזות הבדיקות מכל מרפאות מאוחדת.

מכונים - מכוני מאוחדת מציעים שירותים בתחומים שונים כגון: הדמייה (רנטגן, אולטראסאונד, ממוגרפיה ועוד), התפתחות הילד, פיזיותרפיה, בריאות האישה, סכרת, לב ועוד.

רפואה משלימה ומרפאות כאב - למאוחדת מספר מרפאות ברחבי הארץ המתמחות ברפואה משלימה וברפואת כאב בשיטות טיפול שונות ובפיקוח רפואי. המטפלים במרפאות הרפואה המשלימה ובמרפאות הכאב הינם מטפלים מקצועיים ובעלי תודעת שירות גבוהה. במרפאות מגוון טיפולים של רפואה משלימה בשילוב עם הרפואה הקונבנציונלית ומבחר עצום של סדנאות וטיפולים ממסורות עתיקות ומטיפולים חדשניים כגון: טיפולי שיאצו, רפלקסולוגיה, טיוונא, הומיאופתיה, כירופרקטיקה, עיסויים, שיטת פאולה, פלנדקריז ביו-פידבק ועוד.

מרפאות שיניים - מאוחדת מפעילה רשת של מרפאות שיניים ברחבי הארץ. המרפאות מציעות מגוון רחב של טיפולים כגון: רפואת שיניים מונעת, אורתודנטיה וטיפול פה ולסת, טיפולי שיניים מורכבים למטופלים בסיכון גבוה, הרדמה וטיפולים לילדים וכמובן טיפולים כגון סתימות, עקירות, כתרים ועוד.

קידום בריאות וסדנאות - מאוחדת מפעילה בכל רחבי הארץ מגוון סדנאות לכל הגילאים בתחומים שונים כגון: גמילה מעישון, לידה והורות, תזונה נכונה, ליקויי התפתחות ולמידה, פעילות גופנית ותנועה, עזרה ראשונה ועוד.

דיור מוגן לגיל הזהב - למאוחדת רשת מגורי איכות לגיל השלישי - רשת "נווה עמית". הרשת אשר מאמינה באיכות חיים גבוהה דווקא בגיל הזהב, מציעה ל"מבוגרים שאוהבים את החיים" דיור מוגן, בית אבות, בית חולים סיעודי, שיקום וטיפול בחולים במצב סיעודי רפואי - מורכב. הרשת מפעילה שישה מרכזי דיור הפרוסים ברחבי בארץ.

בתי מלון - מאוחדת מנהלת שני בתי מלון:
מלון באלי טבריה - המלון הראשון בישראל המעניק לכל אחד מבני המשפחה חופשה אולטימטיבית בסגנון שונה - במלון אחד.
מלון ספא כנען בצפת - מלון יוקרתי ומפנק, מציע לאורחי המלון בנוסף לטיפולי ספא וארוחות גורמה, גם תוכן רוחני ואומנותי באמצעות הרצאות וסדנאות בתחומי האמנות והרוח.
Wait while more posts are being loaded