Shared publicly  - 
 
Амин дэмээр дутмаг, ашиг шимээр муу буруу хооллолтын улмаас бие организмд исгэлэн орчин бүрдэж, дархлааны системийг сулруулдаг. Бие организм дахь шүлтлэг ба исгэлэн байдлыг pH коэфциентын тусламжтай тодорхойлдог бөгөөд pH-нь, 7-с доош байвал эрүүл мэндэд аюултай гэж үздэг. pH түвшин 7-с доош байвал, биед исгэлэн орчин давамгай, хэрэв 7-с дээш бол шүлтлэг орчин нь давамгай байна гэж үзнэ. Бидний биед, исгэлэн орчин давамгайлахад, эрүүл эд эс ...
1
Add a comment...