Profile cover photo
Profile photo
EURASCO SA
2 followers -
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2 followers
About
Posts

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Αφαλάτωσης Σύστημα
55 Photos - View album
Add a comment...

Ενημέρωση προς Δημάρχους

Το παρόν συνοπτικό σημείωμα, έχει σκοπό να σας ενημερώσει για την καταλληλότητα και την μοναδικότητα της μεθόδου Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού που διαθέτουμε και μετατροπής του σε εξαιρετικής σταθερής ποιότητας πόσιμο, με δυνατότητα ακόμη και εμφιάλωσής του.

Έχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα της συγκεκριμένης μεθόδου για την Ελλάδα, αλλά και την δυνατότητα εγκατάστασης των αντίστοιχων μονάδων, την λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, αλλά και την χρηματοδότησή τους. Η μέθοδός μας θα μπορούσε να αποτελέσει την καλύτερη και πλέον βιώσιμη λύση για το πρόβλημα της λειψυδρίας στα Ελληνικά Νησιά αλλά και σε άλλες παράκτιες περιοχές με ανάλογο πρόβλημα, εξασφαλίζοντάς τους εξαιρετικές προοπτικές για Αειφόρο Ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού αναπτύσσεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς, που φαίνεται ότι στο µέλλον θα αποτελέσει µια από τις κύριες πηγές υδροδότησης. Σήµερα εκτιµάται ότι σε όλο τον κόσµο λειτουργούν πολυάριθµες µονάδες αφαλάτωσης, που παράγουν πάνω από 50 εκατ.m3 /ηµ. πόσιµου νερού.

Στην Ελλάδα οι εναλλακτικές λύσεις που επελέγησαν, όπως π.χ. η κατασκευή λιµνοδεξαµενών, αλλά και οι λιγοστές μονάδες αφαλάτωσης, βασισμένες στην αρχή λειτουργίας της Αντίστροφης Ωσμωσης (RO), που εγκαταστάθηκαν σε μερικά νησιά δεν είναι αφενός επαρκείς για την επίλυση του προβλήματος, αλλά και το κόστος λειτουργίας τους αφετέρου, είναι μεγάλο (λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης, ενέργειας,φίλτρων), δεν αποδείχθηκαν οικονομικά βιώσιμες,με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του παραγομένου νερού (σκληρό, με υψηλά κροκιδωτικά, μη πόσιμο), ενώ ερωτηματικό παραμένει αν τα υπολλείμματα της άλμης που διοχετεύονται πάλι στην θάλασσα είναι τελείως ακίνδυνα για το ευρύτερο περιβάλλον, λόγω της χρήσης χημικών.. Επίσης η µεταφορά του νερού µε δεξαµενόπλοια στα ελληνικά νησιά, που είναι τις τελευταίες δεκαετίες ο δηµοφιλέστερος τρόπος παροχής νερού, δεν αποτελεί την λύση, αλλά γεγονός όµως που επιφέρει µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση στο κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση (επιδοτήσεις), διότι το κόστος νερού ανά κυβικό µέτρο στα ελληνικά νησιά είναι από 8 έως 12,5 €, ενώ η ποιότητά του (συνθήκες αποθήκευσης στά μέσα μεταφοράς του) δεν είναι πάντοτε η κατάλληλη για πόσιµο. Επίσης, συχνά είναι δύσκολη έως ανέφικτη η μεταφορά του λόγω αυξηµένης ζήτησης είτε λόγω αδυναµίας προσέγγισης των δεξαµενόπλοιων στα λιµάνια των νησιών, η και λόγω καιρικών συνθηκών. Παρόλα ταύτα, θεωρείται µέχρι τις µέρες µας η µοναδική λύση στο πρόβληµα της λειψυδρίας των νησιών.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σήµερα στον τουρισµό, στην γεωργία και στην κτηνοτροφία, καλούνται να καλύψουν µε ίδιους πόρους το κόστος για την εξασφάλιση καθαρού νερού. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού µέσω αφαλάτωσης θαλασσινού, αναµένεται να µειώσει αρκετά το κόστος αυτό, βελτιώνοντας τις συνθήκες επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Επίσης, η εξασφάλιση πόσιµου νερού θα αναβαθµίσει το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών στην τουριστική βιοµηχανία, οφελώντας αντίστοιχα την τοπική αλλά και τη εθνική οικονοµία,της οποίας αποτελεί ναυαρχίδα.

Σε όλα τα παραπάνω προβλήματα, εμείς απαντάμε με μια πρωτοποριακή, κατοχυρωμένη μέθοδο αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, με εξάτμισή του και επανυγροποίηση με επανασυμπίεση των ατμών,με πλήρη και άμεση ενεργειακή αυτονομία μέσω Α.Π.Ε., κατάλληλη για μέσες επενδύσεις με μεγάλη διασπορά και τοπικές ιδιαιτερότητες πού έχουν τά ελληνικά νησιά και γενικώτερα η ελληνική επικράτεια.

Γενικότερα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αφαλάτωσης που λειτουργεί με την μέθοδο εξάτμισης με επανασυμπίεση ατμών (MVC-VT). είναι:

το χαμηλό κόστος παραγωγής νερού ανά m3,
οι ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης,
η μη χρήση χημικών,
η υψηλή ποιότητα νερού (<20 ppm TDS) και
η αξιοποίηση του 100% της παραγόμενης αιολικής ενέργειας είτε της ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από την προδιαστασιολογημένη εγκατάσταση Α.Π.Ε. απορροφάται στο σύνολό της από την μονάδα αφαλάτωσης, ώστε το σύστημα να λειτουργεί σε πλήρη απόδοση, ενώ αν απαιτηθεί δύναται να τροφοδοτηθεί και από την ΔΕΗ. Η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, παραγωγικής δυνατότητας 150.000 m3/ετησίως ανά εγκατεστημένο module, προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες με την προσθήκη επιπλέον modules.

Άλλα οφέλη γενικά:

- Ενεργειακά: α) Δεν επιβαρύνεται καθόλου το ούτως ή άλλως προβληματικό μη διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυοβ ) 100% εκμετάλλευση του αιολικού και ηλιακού δυναμικούγ) Ενεργειακά αυτόνομη λειτουργία (μη διασυνδεδεμένη Μονάδα)
- Οικονομικά: α) Η πλέον συμφέρουσα οικονομικά επένδυση (πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής)β) Η απόσβεση του επενδυτικού κεφαλαίου επιτυγχάνεται σε χρόνους οι οποίοι υπολείπονται κατά πολύ της διάρκειας ζωής του έργουγ) Ελάχιστη συντήρηση. Η παρακολούθηση και η ρύθμιση παραμέτρων γίνεται με τηλεχειρισμόδ) Μεγάλη διάρκεια ζωής άνω των 20 ετώνε) Δεν απαιτείται Άδεια Παραγωγής
- Περιβαλλοντικά: α) Καμία χρήση χημικών ουσιώνβ) Δεν υπάρχουν απόβλητα. Το εμπλουτισμένο με άλμη θαλασσινό νερό είναι πολύ μικρής ποσότητας και επειδή απέχει κατά πολύ από το σημείο κορεσμού (>7%) σε άλμη δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση το υδάτινο περιβάλλον. Η Τεχνολογία είναι φιλική στο περιβάλλον, χωρίς εκπομπές αερίων ρύπων ή άλλα απόβληταγ) Οι περιοχές των εγκαταστάσεων και δεν υπάγονται σε καθεστώς προστασίας περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου και δεν προτείνονται προς ένταξη.
Η μονάδα αφαλάτωσης παράγει την καλύτερη ποιότητα νερού αφού προσομοιώνει στην ουσία την φυσική διαδικασία χωρίς την παρεμβολή φίλτρων, χημικών κλπ.. Το θαλασσινό νερό εξατμίζεται, επανασυμπυκνώνεται και εμπλουτίζεται με τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, για το πόσιμο νερό.

Η ποιότητά του παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του.

Η Ποιότητα του παραγόμενου νερού από την διεθνή βιβλιογραφία εκφράζεται σε ppm TDS (ολικά διαλυμένα άλατα). Οι μονάδες Αντιστρόφου ώσμωσης (RO) παράγουν ποιότητα νερού 500 ppm TDS, ενώ η ποιότητα από τις μονάδες που λειτουργούν με εξάτμιση και επανασυμπίεση ατμών (MVC ) κυμαίνεται σε σαφώς καλύτερα επίπεδα περίπου 10 ppm TDS.

Οι περισσότερες μονάδες αφαλάτωσης καλύπτουν οριακά τις προδιαγραφές του παλαιού νόμου (ΦΕΚ 53/Β/20-2-1986). Οι μονάδες αφαλάτωσης αντίστροφης ώσμωσης (RO) θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας οδηγίας μόνο εάν οι μεμβράνες (οσμωτικά φίλτρα) αντικαθίστανται σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα. Το γεγονός αυτό, θα έχει άμεση συνέπεια την σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, που αποτελεί την αρμόδια Αρχή για την διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και οι καινοτομίες της οδηγίας 98/83 ΕΚ και συγκεκριμένα η νέα οδηγία, όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Υ2/2600/01 που ισχύει από 25.12.03. Ειδικότερα αναφέρεται ότι η νέα οδηγία αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας μέσα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που στηρίζεται στις αρχές της επικουρικότητας και της προληπτικής δράσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εισάγονται 13 νέες παράμετροι, τροποποιούνται επί το αυστηρότερο οι τιμές 7 παραμέτρων και αυξάνεται το σύνολο των παραμέτρων που παρακολουθούνται σε τακτική βάση, ενώ με μικρότερη συχνότητα θα ελέγχονται και οι 48 παράμετροι συνολικά.

Το παραγόμενο νερό από την μονάδα MVC διασφαλίζει σταθερή ποιότητα επιτραπέζιου εμφιαλωμένου νερού, αφού πρόκειται για αποσταγμένο νερό ελεγχόμενα εμπλουτισμένο με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, κατάλληλου για πόση νερού.

Συνοπτική περιγραφή της Μονάδας Αφαλάτωσης

Μέθοδος Λειτουργίας: Με ένταση του ανέμου (>2,5m/s) κατάλληλα διαμορφωμένη Α/Γ ισχύος μεγαλύτερης των 300 KW η Φ/Β σταθμός αναλόγου ισχύος τροφοδοτεί άμεσα με ηλεκτρική ενέργεια την μονάδα αφαλάτωσης.

Το θαλασσινό νερό φιλτράρεται καθώς διεισδύει σε γεώτρηση ή σε ένα φρεάτιο από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 1,4 – 2,5 μ. όπου με ειδική διαβάθμιση πετρωμάτων γίνεται μια πρώτη επεξεργασία κατά του biofouling (της δημιουργίας φυτοπλαγκτού κλπ.). Εναλλακτικά είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ειδικό κολοκτέρ διάτρητης σωλήνας σε απόσταση 50 έως 100 μ. από την ακτή. Ακολούθως αντλείται το θαλασσινό νερό μέσω καταθληπτικού αγωγού (Φ 110) σε μια δεξαμενή 4000 l στην μονάδα αφαλάτωσης (1) και οδηγείται σε δύο παράλληλα συνδεδεμένους εναλλάκτες θερμότητας (2). Εκεί θερμαίνεται εκμεταλλευόμενο το σύστημα ανακύκλωσης κατά το στάδιο παραγωγής πόσιμου νερού / μίγματος άλμης, δηλαδή η θερμότητα μεταφέρεται από τον εξερχόμενο απόσταγμα και άλμη στο εισερχόμενο θαλασσινό νερό. Τα διαλυμένα στο θαλασσινό νερό αέρια απομακρύνονται από την αντλία κενού και διαφεύγουν έξω από την μονάδα.

Στον εξαερωτή (3) μειώνεται η πίεση του θαλασσινού νερού στο επίπεδο της πίεσης εξάτμισης του προθερμασμένου νερού, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνονται τα αέρια που βρίσκονται διαλυμένα μέσα σε αυτό, με τη βοήθεια μιας αντλίας κενού.

Μετά από αυτό, το θαλασσινό νερό απαλλαγμένο από τα αέρια, μεταφέρεται στη σύνθετη μονάδα εξαερωτή-συμπυκνωτή (4), η οποία αποτελείται από μια δέσμη 1000 περίπου αγωγών εξάτμισης. Μια αντλία ψεκασμού, σε συνδυασμό με μια ειδικά διαμορφωμένη διάταξη ακροφυσίων, εξασφαλίζουν ροή ομοιόμορφου λεπτού στρώματος θαλασσινού νερού στην εσωτερική επιφάνεια των αγωγών εξάτμισης. Το θαλασσινό νερό εξατμίζεται στην εσωτερική επιφάνεια των αγωγών, ενώ οι ατμοί, αφού συμπιεστούν (5), οδηγούνται στην εξωτερική πλέον επιφάνεια των αγωγών εξάτμισης, όπου και συμπυκνώνονται. Η θερμότητα της συμπύκνωσης του ατμού μεταφέρεται μέσα από το τόιχωμα των σωλήνων και χρησιμοποιείται για να εξατμίσει μια αντίστοιχη ποσότητα προθερμασμένου θαλασσινού νερού.

Η απελευθέρωση της θερμότητας κατά τη συμπύκνωση χρησιμοποιείται στους εναλλάκτες με στόχο την αύξηση της θερμοκρασίας για την εξάτμιση του θαλασσινού νερού.

Το πόσιμο πλέον νερό συγκεντρώνεται σε μια ενδιάμεση δεξαμενή αποθήκευσης από όπου και μπορεί να οδηγηθεί στη κατανάλωση. Ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης το απόσταγμα μπορεί να αποστειρώνεται με υπεριώδη ακτινοβολία η να απολυμαίνεται με χλωρίωση. Ο εμπλουτισμός του αποστάγματος με τα απαραίτητα μέταλλα μπορεί να επιτευχθεί με προσθήκη των ανάλογων μετάλλων ή απλώς με ανάμιξή του με 1,4% αποστειρωμένο θαλασσινό νερό.

Από τη στιγμή που η θερμότητα της συμπύκνωσης ανακτάται πλήρως, η διαδικασία της αφαλάτωσης με μηχανική συμπύκνωση ατμού είναι μια διαδικασία με πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών εξάτμισης (λιγότερο των 80° C) μια αύξηση της πίεσης ατμού μικρότερη των 100mbar είναι αρκετή να πετύχει μια διαφορά θερμοκρασίας 3 – 5 Κ για τη συνολική μεταφορά θερμότητας. Αυτό δείχνει μια αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας μέσω των χωρισμάτων των σωλήνων. Με τη χρήση της διαδικασίας MVC χρησιμοποιείται μόνο το 2-3% της ενέργειας το οποίο θα απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες για την άμεση εξάτμιση 1μ3 θαλασσινού νερού. Όσο περισσότερο νερό εξατμίζεται, τόσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση του θαλασσινού νερού που απομένει. Υπό κανονικές συνθήκες η συγκέντρωση του αλατιού δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερη από 7%. Για το λόγο αυτό η συμπυκνωμένη άλμη οδηγείται συνεχώς πίσω στη θάλασσα.

Το σύστημα λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από Α/Γ ή φωτοβολταικά, όπως και από τον συνδυασμό των δύο πηγών ΑΠΕ καθώς και σε συνδυασμό με την παραγόμενη ενέργεια προερχόμενη από H/z ή το ηλεκτρικό δίκτυο.Η παραγωγή αποστάγματος εξαρτάται από την ταχύτητα του συμπιεστή και τη θερμοκρασία εξάτμισης ανάλογα με την απαιτούμενη από τον συμπιεστή ισχύ. Η τιμή αυτή ρυθμίζεται αυτόματα από το πίνακα ελέγχου.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πόσιμου νερού ακολουθεί ο εμπλουτισμός του αποστάγματος με τα απαραίτητα μέταλλα, ιχνοστοιχεία κ.λ.π. ή πολύ απλά την ανάμιξη με αποστειρωμένο υφάλμυρο ή θαλασσινό νερό.

Η καινοτομία της τεχνολογίας αυτής είναι ότι δίνει την δυνατότητα αυτόνομης κατανάλωσης ενέργειας από Α/Γ (καθεστώς αυτόνομου αυτοπαραγωγού).

Είναι η μοναδική τεχνολογία η οποία για την χρήση ΑΠΕ εξαιρείται από την έκδοση της άδειας παραγωγής από την ΡΑΕ.

Η τεχνολογία είναι γερμανικής προέλευσης με διεθνή κατοχύρωση για όλη την Ευρώπη από την 16.10.2003 (Int. Patent Nr. WO 03/085143 A2).

Το αποτέλεσμα είναι άριστο, η μέθοδος μοναδική και εξαιρετική στην εφαρμογή της για την Ελληνική ιδιαιτερότητα, η κοινωνική ωφέλεια ανυπολόγιστα μεγάλη, όσο και η εξαιρετική ποικιλία των παράπλευρων εμπορικών εκμεταλλεύσεων, όπως εμφιαλωμένο νερό, φυσικό αλάτι η το ίζημα της εξάτμισης σε ειδικές συσκευασίες για spa, λόγω μη ύπαρξης χημικών, η χρήση του αποσταγμένου νερού, ελάχιστες ποσότητες σε φιαλίδια των 20 ml και 50 ml, που πωλούνται 10 ευρώ και 15 ευρώ αντίστοιχα το ένα, σαν cosmetics για τον άνδρα και τη γυναίκα κ.λ.π., που θα προσέφεραν ελκυστικά οικονομικά οφέλη στην κάθε τοπική κοινωνία και την κάθε Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με μεγάλη χαρά, περιμένουμε να μας ορίσετε μία προσωπική συνάντηση, που θεωρούμε απαραίτητη, ώστε να σας καταδείξουμε τα πάντα με περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς επίσης τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τις εναλλακτικές του δράσεις, που μόνον επωφελείς θα είναι για όλους τους εμπλεκομένους, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, λοιπούς φορείς και Αρχές.

 

Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς.

Για την Εταιρεία

eurasco_logo_1

Στέλιος Πολυκράτης  , C.F.A.  

Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
Add a comment...

Post has attachment
Αυτόνομα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΥΤΟΝΟΜΟ,  ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ  , δυνατότητα ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ !!

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Δ.Ε.Η.

Πρωτοπόροι στον χώρο  δημιουργήσαμε μια κάθετη μονάδα κατασκευής συστημάτων compact για αυτονομία ηλεκτρικής ενέργειας, με δυνατότητα παραγωγής αυτή την περίοδο 100 συστημάτων την ημέρα.
Τα συστήματά μας μπορούν να λειτουργήσουν σαν πλήρη αυτόνομα ή και χρησιμοποιώντας επικουρικά την ενέργεια του δικτύου (Net Metering ).
Κλιμακώνονται σε ισχύ από 300W έως 20000W με δυνατότητα πλήρους μεταφοράς τους .
Οι κλιμακώσεις των μοντέλων  είναι : 300W , 500W, 600W, 1.000W, 1.300W, 1.500W, 2.400W, 5.000W, 6.600W, 7.200W, 10.000W , 20.000W .
Με εξαίρεση τα μικρά συστήματα που λόγω κόστους τα υλικά που επιλέχθηκαν είναι από αξιόποιστους αλλά κινεζικούς οίκους, Στα μεγάλα συστήματα τα ηλεκτρονικά τους εξαρτήματα  που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη και κατασκευή τους είναι από Ευρωπαϊκούς και Αμερικάνικους οίκους , από τους οποίους παρέχονται και τα πιστοποιητικά τους κατά την αγορά του εκάστου συστήματος.
Όπου απαιτείται μεγαλύτερο σύστημα , προηγείται μελέτη και κατασκευή μονάδας. Δεν υπάρχει περιορισμός ισχύος. Τα μοντέλα  παρέχουν μονοφασική ή τριφασική παροχή.
Το κάθε σύστημα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διατάξεις ενσωματωμένες μέσα του , ώστε το μόνο που χρειάζεται από εσάς είναι να στερεωθούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ ή την ανεμογεννήτρια , να “κουμπώσετε” τα καλώδια και να ανοίξετε τον διακόπτη!! Όλα τα άλλα γίνονται αυτόματα για να έχετε 220V AC 24ώρες το 24ωρο !!
Το σύστημα είναι μεταφερόμενο , με αποτέλεσμα να το μετακινείται σε όποιο μέρος θέλετε , για όσο θέλετε και όποτε θέλετε.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα. Θα χαρούμε να σας απαντήσουμε σε όποια απορία σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  2  ΕΤΗ

( Δίνεται η  δυνατότητα  επιπλέον επέκτασης εγγύησης )
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded