Shared publicly  - 
 
...
Nắng mưa là việc của trời..
..
đau tim là việc của đời đi cưa...
Translate
1
Add a comment...