Profile

Cover photo
+VOA Khmer (+វីអូអេ)
2,603 followers|560,045 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
បាតុករ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ ដែល​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​បើក​ទីលាន​ប្រជ­ា​ធិបតេយ្យ​ឡើង​វិញ​ជា​កន្លែង​សម្រាប់​ធ្វ­ើ​ការ​តវ៉ា​របស់​ ពលរដ្ឋ​ទូទៅ​ បាន​ប៉ះទង្គិច​ជាមួយ​កម្លាំង​សន្តិសុខ​រាជ­ធានី​ភ្នំពេញ ​ដែល​នាំឲ្យភាគីទាំងសងខាងរងរបួស។ (Reuters​ ភ្នំពេញ) #បាតុកម្ម   #កម្ពុជា  
 ·  Translate
37
9
Rain Opm's profile photoKim-Leng CHUN's profile photokhmer English's profile photo
3 comments
 
English (khmer
Add a comment...
 
រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឱ្យរោងចក្រ SL បញ្ចប់ការតវ៉ារបស់កម្មករ

ព័ត៌មានលម្អិត៖ http://goo.gl/lIH3x8

#ហិង្សា #សិទ្ធិមនុស្ស #cambodia #khmer #electionskh
 ·  Translate
32
9
chhum dara's profile photosim buntra's profile photoHeng LY's profile photoNarun Reaksmey's profile photo
4 comments
 
what a democracy mean ? what government had did it's opposite from democracy .

Add a comment...
20
2
Kase Do's profile photokang piseth's profile photoSarith Phoung's profile photo
3 comments
 
Don't Happy Our Community Based Khmer Nation now, Because Justice Fare Election on 28 July, 2013
Add a comment...
 
តើ​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​ប្រើ​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ​ (mobile applications) ណា​ខ្លះ? #khmerapp #mobileapp #mobile #googlmaps #voakhmer
 ·  Translate
32
5
Johnny Hem's profile photoban dara's profile photoThanh Thịnh Đới's profile photo
Add a comment...
 
Housing rights activist Tep Vanny arrived in Washington this week to accept a leadership award.

The Public Life Award was given to her by Vital Voices, an organization formed by former secretary of state Hillary Clinton.

In a studio interview with VOA Khmer's Sok Khemara, the 31-year-old activist said she was honored to be recognized for her ongoing struggles to raise awareness of forced evictions that have left thousands of Cambodians homeless.
25
5
Rain Opm's profile photo
 
well :) news
Add a comment...
 
នៅ​ពេល​ដែល​គណបក្ស​ប្រឆាំង​បាន​ដឹកនាំ​ធ្វើ​មហា​បាតុកម្ម​ដោយ​អហិង្សាបាន​រយៈ​ពេល​បួន​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ពួកគេ​កំពុង​តាមដាន​ការ​វិវត្តន៍​ពី​ដំណើរ​បាតុកម្ម​នោះ​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​និង​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​កម្លាំង​ដើម្បី​បង្រ្កាប​ប្រសិន​ណា​វាធ្វើឱ្យប៉ះពាល់​ដល់​សន្តិសុខ​និង​សុវត្ថិភាព​របស់​ប្រទេស។​
 ·  Translate
នៅ​ពេល​ដែល​គណបក្ស​ប្រឆាំង​បាន​ដឹកនាំ​ធ្វើ​មហា​បាតុកម្ម​ដោយ​អហិង្សាបាន​រយៈ​ពេល​បួន​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ពួកគេ​កំពុង​តាមដាន​ការ​វិវត្តន៍​ពី​ដំណើរ​បាតុកម្ម​នោះ​ដ...
27
8
Bun Ta's profile photo
Bun Ta
 
Khmer voanews.com
Add a comment...
 
ប៉េកាំង៖ នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី ​គឺ​មេត្តាធម៌​និង​សេចក្តី​ក្លាហាន​របស់​លោក ​Nelson Mandela នេះ​ហើ...
20
3
Thailand Peole's profile photo
 
Knmer
Add a comment...
 
Warnings from authorities and new regulations in countries such as #Thailand and #Vietnam may have some users of social media thinking twice about what they post or even click "Like" on the popular #Facebook site. Are you concerned similar web censorship measures will soon come to #Cambodia  as well? #google

http://www.voacambodia.com/content/southeast-asia-governments-looking-to-emulate-china-to-squelch-social-media-commentary/1741532.html
China's suppression of public comment on political and other topics on social media is well known. Some Southeast Asian nations appear to be moving to emulate China in this regard. Warning...
12
Sarith Phoung's profile photo
 
Don't Justice True in Cambodia, for poor power and money by Leader Government power CPP
Add a comment...
 
Cambodian political parties kicked off the first day of official campaigning Thursday, July 27, with rallies, music, loud-speakers, leaflets, and throngs of supporters. Three major parties - the ruling Cambodian People's Party (CPP), the opposition Cambodian National Rescue Party (CNRP), and the League for Democracy Party, a minor party - started their campaign in the capital city Phnom Penh. The national elections will take place July 28 and officially one-month campaign season is to last until July 26. (Photo: VOA Khmer) 

ព័ត៌មានចុងក្រោយ៖ www.khmer.voanews.com
Latest news: www.voacambodia.com
Video: www.youtube.com/voakhmerservice
Facebook: www.fb.com/voakhmer

#electionsKH #Cambodia #CPPCambodia #CNRP #election
48
9
oeurn thongny's profile photoFriday heng's profile photoChamrong Chao's profile photosivhab heng's profile photo
6 comments
 
7777777777
Add a comment...
 
Four years in the making, the "Season of Cambodia" festival will include 125 artists and take place at some of the most prominent venues in the city of New York in April and May.

Say Mony reports on artists' preparations from Phnom Penh.
17
2
Sophen Pho's profile photo
3 comments
 
I have read your all your article update. But I don't remember about this. http://seasonofcambodia.org/
Add a comment...
Story
Tagline
A Trusted Source of News & Information about Cambodia
Introduction
The Voice of America, which first went on the air in 1942, is a multimedia international broadcasting service funded by the U.S. Government through the Broadcasting Board of Governors.
Contact Information
Contact info
Email