Profile cover photo
Profile photo
Kyprianos Christodoulides
100 followers -
Ὡς χαρίεν ἔστ' ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ
Ὡς χαρίεν ἔστ' ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ

100 followers
About
Posts

Post has attachment
Kyprianos Christodoulides commented on a post on Blogger.
Ιερεμίας, κεφ. 23, Π. Διαθήκη : «2 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ τοὺς ποιμαίνοντας τὸν λαόν μου· ὑμεῖς διεσκορπίσατε τά πρόβατά μου καὶ ἐξώσατε αὐτὰ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθε αὐτά, ἰδοὺ ἐγὼ ἐκδικῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς κατὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν·»

Post has attachment
Kyprianos Christodoulides commented on a post on Blogger.
Τό μέν προοίμιο τού Συντάγματος θά γράφει εις το όνομα της Αγίας Τριάδος (στα χαρτιά δηλαδή), τό δέ ουδέτερο κράτος θά δηλώνει (μέ τίνος φωνήν ;) "είμαι Κράτος ουδετερόθρησκο". Τα κράτη, μήν απορείτε, ως ουδετέρου γένους έχουν στόμα καί φωνή. Εντάξει ;
Καί πάμε παρακάτω, στό ότι τά μυαλά τών Νεοελλήνων - καί Νεορθοδόξων - διασχίζουν λέξεις, γράμματα καί φράσεις, όπως αυτή τής κας. ή δεσποινίδας Αχτσιόγλου, η οποία είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη : "ποτέ δέν είχε διασχίσει τό μυαλό μου, η ιδέα πως θά γινόμουν υπουργός".
Με τέτοια μυαλά μπορουμε νά καταλάβουμε καί τό "άλλο συμφωνία, έτερο πρόθεση νά συμφωνήσουμε", τού κυρίου Ιερώνυμου.

Θαυμάστε τους !

Post has attachment
Kyprianos Christodoulides commented on a post on Blogger.
Πρός Konstantinos Kyrakis και αυτά που γράφει, απευθυνόμενος πρός εμέ.

Επειδή δέν είμαι γνώστης τής εβραϊκής, αρκούμαι στήν (εβραϊκή) Μετάφραση τών Εβδομήκοντα καί όχι στό, αιώνες μεταγενέστερο, Ταλμούδ καί Τανάκ. Στην (εβραϊκή) Μετάφραση τών Ο' δέν υπάρχει ξεχωριστό βιβλίο μέ τίτλο "Προφήτες". Άν εσύ, κ. Κυράκη, διαφωνείς καί νομίζεις ότι τά κειμενα τών Μασσοριτών είναι πληρέστερα και μπορούν νά σού απονείμουν τόν τίτλο τού προφήτη τού 21ου αιώνα, δικαίωμά σου. Όχι όμως νά βγάζεις άχρηστους όλους εκείνους μετά Χριστόν, ουδείς τών οποίων αυτοπροσδιορίστηκε ως προφήτης. Τό σώμα της Εκκλησίας είναι αρμόδιο καί όπως έδειξαν τά πράγματα, δέν χρειαστήκαμε κανένα.

Post has attachment
Kyprianos Christodoulides commented on a post on Blogger.
Τό θράσος, η αθλιότητα, η έπαρση, η άγνοια, η οίηση τού σχολιαστή Konstantinos Kyrakis είναι προφανής. Ισχυρίζεται ότι ο Κύριος ήταν δίγαμος, επειδή «χώρισε» από τήν Συναγωγή τών Εβραίων, προτιμήσας τήν Εκκλησία τών εθνικών. Αλλά δέν μάς λέει τούτο : Μήπως τό ιερατείο τής διαστροφής (καί τού σχολιαστή) ανέμενε κάποιον Μεσσία - νυμφίο τής Συναγωγής ; Προκύπτει αυτό από κάπου ; Καί πού ; Νά μάς το πεί νά τό μάθουμε κι εμείς, οι οποίοι διαβάζουμε τήν αγία Γραφή καί τούς πατέρες τής Εκκλησίας.
Ποιός μίλησε ποτέ καί ποιός έγραψε, εκ τού καθεστωτικού ιερατείου, γιά πνευματική ιερωσύνη, στιγμή κατά τήν οποία η πολυγαμία ήταν αρχικά δεδομένη ; Αργότερα αυτό άλλαξε, αλλά ουδείς τών ιερέων Λευϊτών έφερε τόν τίτλο «ο νυμφίος τής Συναγωγής».

Επικαλείται, γιά τήν διγαμία τού Κυρίου, τό περιστατικό τής ξηρανθείσας συκής. Ήταν πνευματικά άκαρπη η «νύμφη», όπως πνευματικά άκαρπος είναι καί ο αυτόκλητος καί κλητός "άνθρωπος παρθένος" ( ; ) σχολιαστής Konstantinos Kyrakis, περί τού οποίου σαφώς ελέχθη η Παραβολή τών μωρών Παρθένων. Οι μωρές δέν φρόντισαν νά έχουν λάδι γιά τίς λαμπάδες τους. Καί όταν «6 μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν· ἰδοὺ ὁ νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ», είδαν ότι τό λαδάκι τους σώθηκε. Οι άλλες όμως οι φρόνιμες είχαν φροντίσει γι΄ αυτό. Είχαν προνοήσει νά έχουν έλαιον, είχαν τήν υπομονή τής προσδοκίας τού Νυμφίου Χριστού, είχαν τήν ελπίδα ότι «έλεον ειρήνης θυσίαν αίνέσεως» κομίζει ο ερχόμενος Μεσσίας Χριστός. Ο ενανθρωπήσας Θεός καί Άνθρωπος, κάτι τό οποίο ουδέποτε δεχόταν ή ακόμη δέχεται, τό άκαρπο ιερατείο : Τού σήμερα, τού τότε καί τού πλανεμένου δίγαμου, τρίγαμου, ακόμη δέ καί πολύγαμου σχολιαστή Kyrakis.
Εν αντιθέσει πρός αυτούς, οι φρόνιμες παρθένες τών εθνών είχαν συγκρατήσει μερικά αποσπάσματα από τόν «σπερματικό λόγο» τών σοφών - παρότι κοσμικών - προγόνων τους.

Καθόλου απίθανο ο μελετητής τών Γραφών νά ισχυριστεί, δοθείσης μελλοντικής ευκαιρίας, ότι ο Κύριος όχι μόνο συμφωνεί μέ τήν διγαμία, συμφωνεί καί μέ τήν πολυγαμία, αφού η νύμφη Εκκλησία δεόντως τιμά τό πρόσωπό της υπεραγίας Θεοτόκου. Η απειρόγαμος Παρθένος, κατά τόν πλανεμένο σχολιαστή Kyrakis, τελεί απείρους γάμους, δηλαδή αμέτρητους, όπως θά μάς πεί. Όσο δέ γιά τήν παρθενία, αυτό δέν είναι τού παρόντος, αιτούμενος πρός τούτο ο γράφων ταύτα, τήν συγχώρηση τού Κυρίου καί τής Θεοτόκου, «... Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν καὶ καθαρωτέραν λαμπηδόνων ἡλιακῶν, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας, τὴν Δέσποιναν τοῦ κόσμου...». Ύμνοις τιμήσωμεν.

Post has attachment

Post has attachment
Μιά περίεργη σύλληψη

Post has attachment
Τό δίλημμα
Τό δίλημμα
kyprianoscy.blogspot.com

Post has attachment
Τό δίλημμα
Τό δίλημμα είναι : Ή τά δίνεις όλα στούς Αμερικανούς ή τά δίνεις στούς Ρώσσους. Ο πρώτος σέ θέλει πολιτεία καί πολίτη τού κόσμου, ο οποίος έχει "ένα θεό γιά όλους" : τό πράσινο χαρτάκι μέ τό "in god we trust". Τό κράτος, η πατρίδα σου, θά γίνει πολιτεία χψω...
Τό δίλημμα
Τό δίλημμα
kyprianoscy.blogspot.com

Post has attachment
«In God we Trust»
«In God we Trust»
kyprianoscy.blogspot.com

Post has attachment
«In God we Trust»
Ερώτηση :

Άν ο Νίκ Βούισιτς είχε γεννηθεί σέ κάποια φτωχή χώρα, στήν οποία δέν χορηγούνταν δάνεια - γιά νά μή τήν βρούνε Μνημόνια - θά ήταν σέ θέση η χώρα αυτή νά "φτιάξει" έναν Νίκ Βούισιτς, όπως αυτόν στό βίντεο ;

Διότι είμαι βέβαιος, άν δέν υπήρχε ισχ...
«In God we Trust»
«In God we Trust»
kyprianoscy.blogspot.com
Wait while more posts are being loaded