Profile cover photo
Profile photo
Ryszard Jabłoński
2,103 followers
2,103 followers
About
Ryszard's interests
Ryszard's posts

Post has attachment
Patron wspominany w liturgii sobotniej to św. Jan Chrzciciel.
Poprzedził Jezusa Chrystusa.
Przygotowywał drogę dla Zbawiciela, wzywając do nawrócenia.
Każdy nowonarodzony człowiek jest darem od Boga.
Człowiek chce sam decydować, kto ma żyć, a kto na życie nie zasługuje.
Człowiek nie chce przyjąć, że to Bóg daje życie, a człowiek jest tylko „narzędziem w ręku Boga”.
Rodzice zostają przez Stwórcę wyposażeni w jedyny i niepowtarzalny dar przekazywania życia, ale zawsze dawcą jest tylko Bóg.
https://youtu.be/puF_isESxic - Brzeźno – 4k - Oktawa Bożego Ciała – Procesja i dekoracja.

Post has attachment
Jezus ma serce ciche i spokojne.
Za cichego uważa się człowieka, który nie zwraca na siebie uwagi otoczenia, jest skromny, małomówny, skłonny do ustępstw.
Król Dawid zachwalał cichość i pokorę.
Król Salomon uważał cichość i pokorę za mądrość i skarb.
Jezus realizował proroctwa o pokornym Słudze Jahwe.
Pokora nie polega na naturalnej łagodności, ale jest źródłem gorliwej gotowości do służenia:
„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać życie na okup za wielu”.
Módlmy się o łaskę bycia pokornymi i cichymi sercem jak Jezus. 
Photo

Post has attachment
To, co mówił Jezus nie mieściło się w dotychczasowym sposobie pojmowania Boga.
Jesteśmy zaproszeni przez samego Boga, by być z Nim najbliżej, jak tylko się da, relacji.
Wielu wydaje się dziś, że są niegodni być w tak bliskiej relacji z Bogiem.
Mają świadomość swoich grzechów i słabości.
Zastanawia się, czy jest coś, co może nas z Bogiem łączyć.
Bóg zaprasza nas do intensywnej relacji ze sobą.
On pragnie takiej bliskiej relacji.
On pragnie być blisko nas, mimo tego, że nie zasługujemy na nią.
Jest hojny w swoje dary dla tych, których kocha.

Post has attachment
Potrzeba nam spojrzenia na świętych, jaki posiadał patron wspominany we środę – św. Alojzy Gonzaga.
Serce miłosierne ma bowiem odwagę, by porzucić wygodę.
Serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie innych.
Potrafi objąć wszystkich.
Potrafi być schronieniem dla tych, którzy nie mieli domu lub go utracili.
Potrafi stworzyć atmosferę domu dla tych, którzy musieli emigrować.
Jest zdolne do czułości i współczucia.
Święty ten zaprasza nas do życia miłosierdziem, nie patrząc na własne zdrowie i życie.
Życie jego jest wezwaniem , abyśmy czynili miłosierdzie.
Photo

Post has attachment
Jezus nakazał: „ Miłujcie waszych nieprzyjaciół”.
Najważniejsze jest przykazanie miłości.
Każdy, kto pragnie być dziedzicem królestwa niebieskiego powinien miłować wszystkich.
„Ten zwycięża” kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze.
Zwyciężył już dziś ten, kto miłuje i przebacza.
Jezus wzorem miłości, która nie oczekuje na wyrazy wdzięczności.
Photo

Post has attachment
Bóg wyposażył nas we wszystko, co jest nam potrzebne do szczęścia i do zrealizowania naszego powołania.
Bóg się nie pomylił, powołując nas z miłości do życia i wyposażył nas w takie, a nie inne cechy.
Każdy człowiek jest ukoronowaniem dzieła stwórczego Boga.
Jesteśmy na szczycie doskonałości stworzeń.
Nosimy w sobie obraz i podobieństwo Boże.
Jesteśmy chciani przez Boga.
Pomnażajmy wszystkie talenty, by całym sobą służyć Bogu.

Post has attachment
Bóg niósł Naród Wybrany „na skrzydłach orlich” i wywiódł z ziemi egipskiej.
Zapewniał Pan - „ będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów”.
Mają gorliwie przestrzegać przykazań Bożych, by zasłużyć na miano ludu świętego.
Św. Paweł przypomina: „ Chrystus umarł za nas jako za grzeszników”.
Bóg zgodził się na męczeńska śmierć na drzewie krzyża swojego Syna Jednorodzonego, Jezusa z Nazaretu.
Pojednał ludzkość ze Sobą.
Przez krew Chrystusa zostaliśmy usprawiedliwieni.
Ofiara z życia jest najwyższym miernikiem miłości. 
Photo

Post has attachment
Adam Bernard Hilary Chmielowski – wielki syn naszej Ojczyzny.
Na płótnie ukazywał piękno Miłosierdzia Boga.
Poszedł do ubogich i sam stał się ubogim.
Swoja miłością zaraził innych braci i siostry.
Umiłowanie wolności Ojczyzny zaowocowała wolnością ducha, od wartości materialnych, od wygód, własnych przyjemności.
Człowiek prawdziwie wolny może być szczęśliwy i top szczęście daje innym.
Św. Jan Paweł II nazwał go „Brat naszego Boga”.
Poszedł do ludzi szczególnie boleśnie dotkniętych przez los.
https://youtu.be/gjp8_2fmoWM - Brzeźno – 4k - Boże Ciało – Msza i procesja. 

Post has attachment
Świat nastawiony jest na wygodę i korzystanie z życia.
By dogodzić ciału, pięknie wyglądać, dobrze zjeść i wypocząć.
Reklamy manipulują kobiecym ciałem, reklamując towar.
Surowo brzmią słowa Jezusa: „ Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”.
Te słowa Jezusa wielu wkreślili by z kart Ewangelii.
W tych słowach Jezusa dostrzegamy troskę o godność ludzkiego ciała.
Św. Paweł powie, że człowiek jest stworzony dla Boga, a rozpusta, czyli grzech, od Boga go oddziela.
Przeznaczeniem całego człowieka, duszy i ciała, jest zmartwychwstanie.
Dlatego nie można bezcześcić swojego ciała grzechem.
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded