Φωτογραφία εξωφύλλου του προφίλ
Φωτογραφία προφίλ
MP IT | Information Technology
Εταιρικές Λύσεις, Σεμινάρια, Graphic Design, Web Development, Ιnternet Μarketing
Εταιρικές Λύσεις, Σεμινάρια, Graphic Design, Web Development, Ιnternet Μarketing
Πληροφορίες
Αναρτήσεις

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Τα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ έχουν ως στόχο την εκπαίδευση ώστε ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ να είναι πλήρως καταρτισμένος αλλά και εξοικειωμένος στις νέες αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Πλέον οι απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση από την ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ είναι ο υπάλληλος γραφείου να είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο!

Υπάλληλοι γραφείου ή γραμματειακής υποστήριξης ζητούνται συνεχώς, αλλά οι απαιτήσεις των εργοδοτών έχουν αλλάξει. Απαιτείται πολύ καλή χρήση ενός συνόλου δεξιοτήτων που ξεκινούν από την οργάνωση & επικοινωνία, περνούν στην χρήση του Η/Υ, συνεχίζουν γνωρίζοντας τις βασικές δεξιότητες λογιστικής και καταλήγουν στην διαχείριση διαφόρων τύπων ιστοσελίδων. Οι υπάλληλοι πρέπει να μπορούν να δουλεύουν αποτελεσματικά με τις νέες τεχνολογίες, να αναπτύσσουν ικανότητες και να τις εφαρμόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Προσθήκη σχολίου…

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Προσθήκη σχολίου…

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Προσθήκη σχολίου…

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Προσθήκη σχολίου…

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Προσθήκη σχολίου…
Περιμένετε όσο γίνεται φόρτωση περισσότερων αναρτήσεων