Profile cover photo
Profile photo
Janos Bokföringsbyrå
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment
UppgiftsInventeringsPaket inför #GDRP är nu framtaget i samarbete med +Janos International Service
KontaktInfo på Janos.se

Post has shared content

Post has attachment
9 myter om #GDPR avslöjade ~ +CIO / +IDG Knowledge Hub

Har du koll på konsekvenserna av GDPR? Nu är det dags att sticka hål på nio av de myter som florerar.

Post has attachment

Post has shared content

Post has attachment
+Skatteverket Vägleder ~ Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, #Mervärdesskatt / #MOMS - Dnr: 131 171296-17/111

" Följande fem rekvisit ska vara uppfyllda för att undantaget från skatteplikt för vissa interna tjänster ska kunna tillämpas.

1. Det ska vara fråga om en fristående grupp.
2 .Medlemmarna ska bedriva verksamhet som inte medför skattskyldighet.
3. Tjänsterna som tillhandahålls medlemmarna ska vara direkt nödvändiga för den verksamhet som inte medför skattskyldighet.
4. Tjänsterna ska tillhandahållas till självkostnadspris.
5. Undantaget från skatteplikt får inte i sig medföra snedvridning av konkurrensen.

Det är enligt Skatteverket viktigt att undantaget tolkas på ett sådant sätt att ändamålet med undantaget uppfylls och att undantaget inte förlorar sin effekt.
Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster” från den 3 juli 2009, dnr 131 521627-09/111. Ställningstagandet innebär ett förtydligande av hur verket anser att bestämmelsen i 3 kap. 23 a § ML ska tolkas. Rekvisitet rörande konkurrens har dessutom tolkats på ett sådant sätt att tillämpningsområdet för bestämmelsen blir vidare. "

"... Med fristående grupper avses grupper som kan utgöra självständiga juridiska personer, till exempel #ideella #föreningar ..."

Post has attachment
+Länsstyrelsen Skåne har #Informationsmöte om #penningtvätt och ekonomisk brottslighet i #Jönköping 23 maj 2017

Välkommen till informationsmöte!

Härmed inbjudes ni till informationsmöte om penningtvätt och ekonomisk

brottslighet. Mötet sker i samverkan med Länsstyrelsen Skåne,

Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polismyndigheten.

Informationen gäller ekonomisk brottslighet, dess risker, företeelser samt den

enskilde företagarens ansvar ur respektive myndighets perspektiv.

Informationsmötet kommer att äga rum tisdagen den 23 maj kl. 13.00-16.00 i

Jönköping i Kronofogdens hörsal/auktionssal på Trädgårdsgatan 41, vån 2.

Man går in via Kronofogdens reception.

Vi bjuder på fika! Föranmälan krävs då antalet platser är begränsat.

Vänligen ange namn och telefonnummer i anmälan.

Anmälan sker till: penningtvatt.skane@lansstyrelsen.se ~ lansstyrelsen.se/skane/penningtvatt

Post has attachment

Post has shared content

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded