Profile cover photo
Profile photo
Janos Bokföringsbyrå
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
#Borgenärsrollen ~ Skatteverket är #borgenär för statens fordringar. Det innebär att vi bevakar statens fordringar i en konkurs. Det är också Skatteverket som ansöker om konkurs för statens räkning om det skulle bli aktuellt.

Rollen som borgenär för statens fordringar innebär att Skatteverket företräder de flesta övriga statliga verk och myndigheter när en skuld till staten ska betalas. Likaså är det #Skatteverket som företräder staten vid #företagsrekonstruktion, #skuldsanering, #likvidation, #ackord, #preskriptionsförlängning och ansöker om boutredningsman.

Skatteverket bör därför kontaktas i ett tidigt skede vid t ex Konkurs där " #Företrädaransvar " kan bli aktuellt för #styrelseledamot.

Utdelning i konkurs ska betalas till Skatteverket.

Skatteverkets bankgironummer för utdelning i konkurs: 5053-1169

#Borgenärsarbetet är indelat på geografiska områden, ock är huvudsakligen fördelat på regioner. Kontakt med respektive regionkontor kan du se om du följer länken
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
+Skatteverket informerar:
Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående skatt, mervärdesskatt ~ #Moms #VMB

2018-08-24 ~ Dnr: 202 179878-18/111
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
🇸🇪 Riksdagen har #Beslutat:
#Ränteavdragen i bolagssektorn #begränsas och #bolagsskatten sänks (SkU25)

Ränteavdragen i bolagssektorn begränsas. Begränsningen ska ske enligt den så kallade EBITDA-regeln som innebär att avdragen baseras på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar. Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30 procent. Dessutom får företag dra av negativa räntenetton på upp till fem miljoner kronor. Det blir också avdragsförbud för ränteutgifter i vissa situationer. Det gäller till exempel när företagen utnyttjar olikheter i andra länders skatteregler på ett sätt som lagstiftaren inte förutsett.

Förändringarna bygger på tvingande EU-regler och syftar till att minska skatteflykten. Förändringarna i ränteavdragen kombineras med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten från 22 procent till 20,6 procent. Av offentligfinansiella skäl kommer bolagsskattesatsen
under de första två åren dock att vara 21,4 procent.

Samtidigt ändras reglerna om värdeminskningsavdrag för hyreshus. Utöver ordinarie avdrag för värdeminskning får 12 procent av byggnadens anskaffningsvärde dras av. Detta inom en sexårsperioden från det att hyreshuset byggts klart.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjra gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Add a comment...

Post has attachment
GDPR

Janos BokföringsByrå försöker behandla personuppgifter enligt GDPR. Då företaget agerar som RedovisningsKonsult behandlas personuppgifterna i enlighet med Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism | Svensk författningssamling 2017:630 t.o.m. SFS 2018:332 ~ 5 kap 2§ ock 3§ samt 4§.

GDPR-kontakt: Lennarrrt | upptaget@03661561.se
Photo
Add a comment...

Post has attachment
+Sveriges Riksdag informerar:
Beslut ~ Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- & sjukvård (SkU20)
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded