Profile cover photo
Profile photo
Phuonglan Tran
14 followers
14 followers
About
Posts

Post has attachment
Kiểm sát hoạt động điều tra - Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn (trên cơ sở nghiên cứu số liệu tại địa bàn tỉnh Nam Định)
Title:  Kiểm sát hoạt động điều tra - Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn (trên cơ sở nghiên cứu số liệu tại địa bàn tỉnh Nam Định) Authors:  Phạm, Đức Trung Nguyễn, Khắc Hải Keywords:  Luật hình sự;Án treo;Tố tụng hình sự;Thi hành hình phạt tù Issue Date...
Add a comment...

Post has attachment
Tội cướp tài sản theo Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (Trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)
Title:  Tội cướp tài sản theo Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (Trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) Authors:  Nguyễn, Thị Hương Nguyễn, Khắc Hải Keywords:  Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội cướp tài sản;Bộ luật hình sự Việt ...
Add a comment...

Post has attachment
Quyết định hình phạt tù có thời hạn theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn của địa bàn thành phố Hà Nội)
Title:  Quyết định hình phạt tù có thời hạn theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn của địa bàn thành phố Hà Nội) Authors:  Nguyễn, Mạnh Tuấn Nguyễn, Khắc Hải Keywords:  Luật hình sự;Quyết định hình phạt;Luật tố tụng hình sự;Phạt tù có thời...
Add a comment...

Post has attachment
Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu không có tính chất chiếm đoạt tài sản trong Luật hình sự Việt Nam
Title:  Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu không có tính chất chiếm đoạt tài sản trong Luật hình sự Việt Nam Authors:  Đinh, Thị Thương Nguyễn, Khắc Hải Keywords:  Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Luật tố tụng hình sự;Trách nhiệm hình sự;Tội...
Add a comment...

Post has attachment
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam
Title:  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam Authors:  Hoàng, Đức Ngọc Keywords:  Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Phạm tội Issue Date:  2010 Publisher:  Đại học Quốc gia Hà Nội Citation:  127 tr. Abstract:  Chươn...
Add a comment...

Post has attachment
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam
Title:  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40 Authors:  Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn Hoàng, Đức Ngọc Keywords:  Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Phạm tội Issue Date:  2010 Publisher: ...
Add a comment...

Post has attachment
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt trong luật hình sự Việt Nam
Title:  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt trong luật hình sự Việt Nam Authors:  Hoàng, Đức Ngọc Keywords:  Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Phạm tội Issue Date:  2010 Publisher:  Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội Citation:  24 tr. Abstr...
Add a comment...

Post has attachment
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam
Title:  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam Authors:  Hoàng, Đức Ngọc Keywords:  Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Phạm tội Issue Date:  2010 Publisher:  Đại học Quốc gia Hà Nội Citation:  127 tr. Abstract:  Chươn...
Add a comment...

Post has attachment
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam
Title:  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam Authors:  Hoàng, Đức Ngọc Keywords:  Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Phạm tội Issue Date:  2010 Publisher:  Đại học Quốc gia Hà Nội Citation:  127 tr. Abstract:  Chươn...
Add a comment...

Post has attachment
Vai trò của Viện kiểm sát trong việc khởi tố vụ án hình sự
Title:  Vai trò của Viện kiểm sát trong việc khởi tố vụ án hình sự Authors:  Nguyễn, Khắc Quang Đỗ, Ngọc Quang Keywords:  Luật hình sự;Viện Kiểm sát;Luật tố tụng hình sự Issue Date:  2014 Publisher:  Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội Citation:  6 tr. URI: ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded