Profile cover photo
Profile photo
IQBAL N
ജലത്തിനും ജീവനും പച്ചയും ആത്മാവും പകെടുക്കുന്ന പ്രാണന്റെ ഉത്സവഗാല്കും വയ്ണ്ടി വക്കുകല്കൊണ്ടേ ഒരു പ്രക്ഷോഭം ..........
ജലത്തിനും ജീവനും പച്ചയും ആത്മാവും പകെടുക്കുന്ന പ്രാണന്റെ ഉത്സവഗാല്കും വയ്ണ്ടി വക്കുകല്കൊണ്ടേ ഒരു പ്രക്ഷോഭം ..........
About
IQBAL's posts

Post has attachment

Post has attachment
sss

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
BAPPU BAITH, NARANCHIRAKKAL HUSSAIN KOYA ( KUNJUTTY) PH : 04952472875 
Home
Wait while more posts are being loaded