Profile cover photo
Profile photo
Kerim Vakfı
25 followers -
Kuruluş Tarihi - 2013
Kuruluş Tarihi - 2013

25 followers
About
Posts

Post has attachment
2018 TAG - Oturum 15 & Kapanış Oturumu

Tasavvuf Araştırmaları Günleri I. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 9-11 Mart 2018

Bugün bilimsel çalışmalar ve araştırmalar büyük bir hızla ‘meslek odaklılık’ anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf alanı, temel İslam bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mimariye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset felsefesinden popüler kültüre geniş bir ilgi alanına sahiptir. Tasavvuf Araştırmaları Günleri, bu geniş ilgiler ağını konu alan, bu alanda çalışan ve alana ilgi duyanları buluşturacak bilim ve sanat etkinlikleri gerçekleştirmek üzere planlanmıştır.

11 Mart Pazar

OTURUM 15 14.00 – 15.15
Oturum Başkanı Cemâlnur Sargut
Makoto Sawai
“İlâhî Tevhidde Hayat ve Ölüm Metaforu”
Doktora Sonrası Araştırmacı, Kyoto Üniversitesi, Japon Bilim
Araştırmaları Teşvik Topluluğu, Kyoto, Japonya
Esin Tümer
“Tasavvuf Öğretisinin Dinî Yapılarda Yansımaları Üzerine Bir
Sorgulama: Divriği Ulu Cami ve Kıble (Kuzey) Taç Kapısı”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü,
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Üsküdar
Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Kie Inoue
“Hz. Mevlânâ’dan Sultan Veled’e
Tasavvuf Düşüncesinin Aktarımı”
Doktora Öğrencisi, Tokyo Üniversitesi,
Beşerî Bilimler ve Sosyoloji Enstitüsü, Tokyo, Japonya
A. Murathan Dikel
“Hz. Üftâde’nin Tevhid Anlayışı, Günümüzde
Görünürlüğü ve Yaşanırlığı”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim
Dalı, İstanbul, Türkiye
Değerlendirme ve Sorular 15 dk.
15.15 – 15.30 Ara
KAPANIŞ OTURUMU 15.30 – 17.30

Tarih: 9/10/11 Mart 2018
Yer: Üsküdar Üniversitesi, Nermin Tarhan Salonu
**Sempozyum canlı yayını, Nefes Yayınevi A. Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

http://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/tasavvuf-arastirmalari-gunleri-1-uluslararasi-lisansustu-ogrenci-sempozyumu/
Add a comment...

Post has attachment
2018 TAG - Oturum 13 & Oturum 14

Tasavvuf Araştırmaları Günleri I. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 9-11 Mart 2018

Bugün bilimsel çalışmalar ve araştırmalar büyük bir hızla ‘meslek odaklılık’ anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf alanı, temel İslam bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mimariye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset felsefesinden popüler kültüre geniş bir ilgi alanına sahiptir. Tasavvuf Araştırmaları Günleri, bu geniş ilgiler ağını konu alan, bu alanda çalışan ve alana ilgi duyanları buluşturacak bilim ve sanat etkinlikleri gerçekleştirmek üzere planlanmıştır.

11 Mart Pazar

OTURUM 13 09.30 – 10.45
Oturum Başkanı Muhammed Bedirhan, Yrd. Doç. Dr.
Hümeyra Livatyalı
“İbn-i Arabî’de ‘Muhabbet’ Kavramının
Ontolojik Kemâlât ile İrtibatı”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Mithat Özçakıl
“Gelenekte Uygulanmış Mevlevi Mukabelesi ve Günümüzde
İcra Edilen Sema Ayini Karşılaştırması”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlânâ
Araştırmaları Enstitüsü, Mevlânâ ve Mevlevîlik Araştırmaları
Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Ercan Tanrıtanır
“Gülhane’de Bir Gizli Hazine: Ünsî Hasan Şa’bânî”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
N. Tuhfe Toçoğlu Akgül
“Garîb-nâme’de Dört Sayısının İşlevi”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Değerlendirme ve Sorular 15 dk.
10.45 – 11.00 Ara

OTURUM 14 11.00 – 12.15
Oturum Başkanı Niyazi Beki, Doç. Dr.
Nilgün Kâtipoğlu
“Mahur Beste Romanında Tasavvufî Karakterler”
Doktora Öğrencisi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Yeşim Timur
“Tasavvufta Vakt Kavramı”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Eren Bayar
“Sun’ullâh-ı Gaybî’nin Dîvân’ında Âyet ve Hadis İktibasları”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, Türkiye, İstanbul
Vafa Mammadova
“Modern Bağlamında İslâmi Geometrik Desenler:
Anlam ve Biçimin Değişimleri”
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Değerlendirme ve Sorular 15 dk.

Tarih: 9/10/11 Mart 2018
Yer: Üsküdar Üniversitesi, Nermin Tarhan Salonu
**Sempozyum canlı yayını, Nefes Yayınevi A. Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

http://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/tasavvuf-arastirmalari-gunleri-1-uluslararasi-lisansustu-ogrenci-sempozyumu/
Add a comment...

2018 TAG - Oturum 5 & Oturum 6 & Oturum 7

Tasavvuf Araştırmaları Günleri I. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 9-11 Mart 2018

Bugün bilimsel çalışmalar ve araştırmalar büyük bir hızla ‘meslek odaklılık’ anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf alanı, temel İslam bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mimariye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset felsefesinden popüler kültüre geniş bir ilgi alanına sahiptir. Tasavvuf Araştırmaları Günleri, bu geniş ilgiler ağını konu alan, bu alanda çalışan ve alana ilgi duyanları buluşturacak bilim ve sanat etkinlikleri gerçekleştirmek üzere planlanmıştır.

10 Mart Cumartesi

OTURUM 5 13.30 – 15.00
Oturum Başkanı Ercan Alkan, Yrd. Doç. Dr.
Deniz Mater Deuss
“Sivil Toplum Kuruluşunun Tasavvuf Kültürü Açısından
İncelenmesi: TÜRKKAD Kurucusu Sâmiha Ayverdi’ye göre
Tasavvuf Kültürü”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E. Ebru Arslan
“Türk İş Dünyasındaki Değerler Sisteminin Anadolu İrfanı
Işığında Yeniden Tesisi”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Kazunori Matsuda
“Reformist Tasavvuf veya ‘Vahhabi’ Düşüncesi: Seyyid Ahmed
Barelvî’nin Ahmed Rıza Han Tarafından Tenkidi”
Doktora Öğrencisi, Kyoto Üniversitesi, Asya ve Afrika Saha
Araştırmaları Enstitüsü, Kyoto, Japonya
Melike Türkân Bağlı
“Modern Eğitim ve Tasavvuf: Ken’an Rifâî’nin Tekke
Anlayışından Ne Öğreniyoruz?”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Michael Arnold
“Tasavvuf ve Memlüklülerde Öğretim Kurumu”
Doktora Öğrencisi, Arap ve Orta Doğu Tarihi, Beyrut Amerikan
Üniversitesi, Beyrut, Lübnan
Değerlendirme ve Sorular 15 dk.
15.00 – 15.15 Ara

OTURUM 6 15.15 – 16.45
Oturum Başkanı Bedri Mermutlu, Yrd. Doç. Dr.
M. Hüseyin Çelebi
“Süleymaniye’den Bakınca”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Nilgün Yalım Eren
“Ressam Erol Akyavaş’ın Sanatında Kutsal Semboller ve Kâbe”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Rıza Çaylı
“Hamidullah Üzerinden Asr-ı Saadet Dönemi İle Günümüz
Hukuk Kurallarının Mukayesesi”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Hümânur Bağlı
“Anadolu’nun Tasavvuf Büyüklerinin Modern Çağdaki
Temsilleri: Görsel Kimlik Konusuna Yeniden Bakış”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Lâle Yıldır
“Galata Mevlevihanesi Hamuşan’daki
Mezar Taşlarının Tezyinatı”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü,
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Üsküdar
Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Değerlendirme ve Sorular 15 dk.
16.45 – 17.00 Ara

OTURUM 7 17.00 – 18.15
Oturum Başkanı Ahmet Murat Özel, Yrd. Doç. Dr.
Hamdi al-Bulqini
“Hamka Görüşünde Modern Tasavvuf”
Doktora Öğrencisi, Din Usûlü ve Karşılaştırmalı Din Bölümü,
Uluslararası İslâm Üniversitesi, Malezya
Nazende Yılmaz
“Türk ve Japon Kültürlerinde Mekânı Biçimlendiren Mânevi
Unsurların Karşılaştırılması”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ValiAllah Kavusi
“İlhanlı Döneminde İran’da Sufilere Türbe Yapımının
Başlangıcı: Natanz’da Şeyh Abdüssamed’in Türbe Külliyesi”
Doktora Öğrencisi, Tahran Üniversitesi, İslâm Sanat Tarihi
Bölümü, Tahran, İran
Gülfem Alıcı
“Unutulmuş bir Osmanlı Mutasavvıfı: Halepli Kâsım b.
Salâhaddîn el-Hânî (v. 1697) – Biyografik Bir Yaklaşım”
Doktora Sonrası Araştırmacı, Eberhard Karls Üniversitesi,
Tübingen, Almanya
Değerlendirme ve Sorular 15 dk

Tarih: 9/10/11 Mart 2018
Yer: Üsküdar Üniversitesi, Nermin Tarhan Salonu
**Sempozyum canlı yayını, Nefes Yayınevi A. Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

http://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/tasavvuf-arastirmalari-gunleri-1-uluslararasi-lisansustu-ogrenci-sempozyumu/
Add a comment...

Post has attachment
2018 TAG - Panel 5 & Panel 6 & Panel 7

1ST INTERNATIONAL SUFI STUDIES GRADUATE STUDENT SYMPOSIUM

Institute for Sufi Studies, 9-11 Mart 2018

10 March Saturday

PANEL 5 13.30 – 15.00
Chairperson Ercan Alkan, Asst. Prof.
Deniz Mater Deuss
“Examining a Civil Society Organization from The Viewpoint
of Sufi Vulture: Sufi Culture According to Samiha Ayverdi,
Founder of The Turkish Women’s Cultural Association
(TURKKAD)”
MA Student, Üsküdar University, Institute for Sufi Studies, Sufi
Culture and Literature, Istanbul, Turkey
E. Ebru Arslan
“Reconstruction of Moral Values in Turkish Business Life in
Light of Anatolian Wisdom”
MA Student, Üsküdar University, Institute for Sufi Studies,
Sufi Culture and Literature,
Istanbul, Turkey
Kazunori Matsuda
“Reformist Sufism or ‘Wahhabi’ Thought: The Criticism of
Saiyid Aḥmad Barelvī by Aḥmad Riẓā Khān”
PhD. Candidate, Kyoto University, Graduate School of Asian and
African Area Studies, Kyoto, Japan
Melike Türkan Bağlı
“Modern Education and Tasawwuf: What do We Learn from
Kenan Rifai’s Understanding of Lodge?”
MA Student, Üsküdar University, Institute for Sufi Studies, Sufi
Culture and Literature
Istanbul, Turkey
Michael Arnold
“Sufism and the Mamluk Learned Institution”
PhD Student, American University of Beirut, Arab and Middle
Eastern History, Beirut, Lebanon
Q&A, 15 mins
15.00 – 15.15 Break

PANEL 6 15.15 – 16.45
Chairperson Bedri Mermutlu, Asst. Prof.
M. Hüseyin Çelebi
“Looking from Süleymaniye”
MA Student, Üsküdar University, Institute for Sufi Studies, Sufi
Culture and Literature, Istanbul, Turkey
Nilgün Yalım Eren
“Sacred Symbols and the Kaaba in Painter Erol Akyavaş’ art”
MA Student, Üsküdar University, Institute for Sufi Studies,
Sufi Culture and Literature,
Istanbul, Turkey
Rıza Çaylı
“Rule of Law in the Time of the Prophet and Today:
Hamidullah’s Example”
MA Student, Üsküdar University, Institute for Sufi Studies, Sufi
Culture and Literature, Istanbul, Turkey
Hümânur Bağlı
“Representations of Anatolian Sufis in the Modern Age:
A Reconsideration of Visual Identity”
MA Student, Üsküdar University,
Institute for Sufi Studies, Sufi Culture and Literature,
Istanbul, Turkey
Lâle Yıldır
“Embellishments around the Tombstones in Hamushan of the
Galata Mevlevihane”
MA Student, Üsküdar University, Institute for Sufi Studies, Sufi
Culture and Literature, Istanbul, Turkey
Q&A, 15 mins
16.45 – 17.00 Break

PANEL 7 17.00 – 18.15
Chairperson Ahmet Murat Özel, Asst. Prof.
Hamdi al-Bulqini
“The Modern Tasawwuf in the Perspective of Hamka”
PhD Student, International Islamic University, Usul al-Din and
Comparative Religion, Malaysia
Nazende Yılmaz
“A Comparison of the Spiritual Elements Shaping Space in
Turkish and Japanese Culture”
MA Student, Üsküdar University, Institute for Sufi Studies, Sufi
Culture and Literature, Istanbul, Turkey
ValiAllah Kavusi
“The Flourishing of Construction of Sufi Shrines during
Ilkhanid Period Iran: The Case of Sheikh Abd al-Samad’s Shrine
Complex at Natanz, Iran”
PhD Student, University of Tehran, Encyclopædia Islamica
Foundation Department of Art and Architecture, Islamic Art
History, Tehran, Iran
Gülfem Alıcı
“A forgotten Ottoman Sufi: The Aleppine Qāsim b. Salāhaddīn
al-Khānī (d. 1697) – A Biographical Approach”
Post-Doctoral Researcher Eberhard Karls University,
Tübingen, Germany
Q&A, 15 mins

9/10/11 Mart 2018
Üsküdar University, Nermin Tarhan Conference Hall
***Live Broadcast is brought to you by Nefes Publishing House.

http://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/tasavvuf-arastirmalari-gunleri-1-uluslararasi-lisansustu-ogrenci-sempozyumu/
Add a comment...

Post has attachment
2018 TAG - Oturum 3 & Oturum 4

Tasavvuf Araştırmaları Günleri I. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 9-11 Mart 2018

Bugün bilimsel çalışmalar ve araştırmalar büyük bir hızla ‘meslek odaklılık’ anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf alanı, temel İslam bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mimariye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset felsefesinden popüler kültüre geniş bir ilgi alanına sahiptir. Tasavvuf Araştırmaları Günleri, bu geniş ilgiler ağını konu alan, bu alanda çalışan ve alana ilgi duyanları buluşturacak bilim ve sanat etkinlikleri gerçekleştirmek üzere planlanmıştır.

10 Mart Cumartesi

OTURUM 3 09.00 – 10.15
Oturum Başkanı F. Cangüzel Güner Zülfikar, Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Fidan
“Tasavvuf Kültüründe Esmâ-i Hüsnâ’nın Yeri ve Edebî Eserlerimize
Yansıması: Kuddûsî Dîvânı Örneği”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı,
Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Konya, Türkiye
Vedide Fanosçu
“İlâhiyât-ı Ken’ân’da Aşk Kavramının İşlenişi”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim
Dalı, İstanbul, Türkiye
Semanur Bal
“Annemarie Schimmel’in Türkiye’de Geçirdiği Dönem”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim
Dalı, İstanbul, Türkiye
A. Eylül Yalçınkaya
“Hz. Peygamber Ahlâkının Bir Örneği Olarak: Semiha Cemâl
Hanım’ın anlatımıyla Ken’ân Rifâî’nin Meşreb-i Şerifleri”
Doktora Öğrencisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf Anabilim
Dalı, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye
Değerlendirme ve Sorular 15 dk.
10.15 - 10.30 Ara

OTURUM 4 10.30 – 11.45
Oturum Başkanı Atif Khalil, Doç. Dr.
Elvida Ünal
“Çin’de Nakşibendilik: Cehriyye ve Hufiyye”
Doktora Öğrencisi, Pekin Üniversitesi, Arap Dili ve Kültürü
Bölümü, Pekin, Çin
M. Ajmal Hanif
“Ticâniyye İdrâkinde Cevâhir el-Meʿānī’nin Dönüşümü”
Doktora Öğrencisi, Bayreuth Üniversitesi, Bayreuth Uluslararası
Afrika Çalışmaları, İslâm Araştırmaları Bölümü,
Bavyara, Almanya
Nazlı Kayahan
“İbn Arabî’de Fütüvvet”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Saadet Mammadova
“Modern Fizikte ve İbnü’l-Arabî Düşüncesinde Fiziksel
Gerçeklik, Zaman ve Mekân Kavramlarının Karşılaştırılması”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Değerlendirme ve Sorular 15 dk.

Tarih: 9/10/11 Mart 2018
Yer: Üsküdar Üniversitesi, Nermin Tarhan Salonu
**Sempozyum canlı yayını, Nefes Yayınevi A. Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

http://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/tasavvuf-arastirmalari-gunleri-1-uluslararasi-lisansustu-ogrenci-sempozyumu/
Add a comment...

Post has attachment
Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, I. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu'nda "Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesi ve Çalışmalarının Önemi" başlıklı konuşmasını yaptı.
Program, ÜÜ TV ve Kerim Vakfı tarafından canlı yayınlanıyor.

https://tv.uskudar.edu.tr/ -> Üsküdar Üniversitesi TV (Türkçe Yayın)

http://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/tasavvuf-arastirmalari-gunleri-1-uluslararasi-lisansustu-ogrenci-sempozyumu/ -> Kerim Vakfı Sitesi (Türkçe ve İngilizce Yayın)

Bilgi için: tasavvuf.uskudar.edu.tr
#üsküdarüniversitesi @uskudaruni
#tasavvufaraştırmalarıensitüsü
#2018TAG
#MahmudErolKılıç
#tasavvuf #lisansüstü #sempozyum #canlıyayın #akademi #ilim #islam #insan #oku #araştırma #sufi #tasavvufaraştırmalarıgünleri #kerimvakfı #uskudaruniversiy #uluslararasısempozyum #öğrencisempozyumu #sufistudies #sufistudiesweek #istanbul #kenangürsoy #julianehammer #mahmuderolkılıç #atifkhalil
#canlıyayın
@trtdiyanet @ibnhalduni @istanbuluniversitesi @istanbuluni_etkinlikhavuzu
@marmara_univ
@bahcesehiruniversity
@ybuankara
@mimarsinanguzelsanatlar
@fsmvukutuphane
@ibbkultursanat @cnnturk @ntv @trthaber @anadoluajansi @uskudaruni_genclik @uskudarunietkinlik
Photo
Add a comment...

Post has attachment
2018 TAG - Açılış Konuşması & Oturum 1 & Oturum 2

Tasavvuf Araştırmaları Günleri I. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 9-11 Mart 2018

Bugün bilimsel çalışmalar ve araştırmalar büyük bir hızla ‘meslek odaklılık’ anlayışından uzaklaşmaktadır. Birçok disiplin din bilimleri konuları ve metodolojisi ile daha fazla ilişki içerisine girmektedir. Tasavvuf alanı, temel İslam bilimlerinin yanı sıra, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, psikolojiye, müzikten mimariye, bilimin ve sanatın diğer dallarına, siyaset felsefesinden popüler kültüre geniş bir ilgi alanına sahiptir. Tasavvuf Araştırmaları Günleri, bu geniş ilgiler ağını konu alan, bu alanda çalışan ve alana ilgi duyanları buluşturacak bilim ve sanat etkinlikleri gerçekleştirmek üzere planlanmıştır.

9 Mart Cuma

14.30 Açılış Konuşması
Juliane Hammer, Doç. Dr.
“Tanınabilir ve Tanımsız: Dinî Akademik Çalışmalar
Üzerine Düşünceler”
Chapel Hill North Carolina Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü,
İslâmî Araştırmalar, Chapel Hill, Kuzey Karolayna, ABD

15.15 Açılış Oturumu
OTURUM 1 15.15 – 16.15
Oturum Başkanı Juliane Hammer, Doç. Dr.
Banu Büyükcıngıl
“Görmedi göz ile, Kemâli gördü Aşk ile”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Annika Schmeding
“Afganistan’da Tartışmalı Dinî Söylemlerde
Tasavvufun Yerini Bulmak”
Doktora Öğrencisi, Boston Üniversitesi,
Antropoloji Bölümü, Boston, ABD
Micah Hughes
“Nurettin Topçu’da (1909-1975) Bergson’cu Tasavvuf Anlayışı”
Doktora Öğrencisi, İslâmî Araştırmalar, Dinî Etüdler Bölümü,
Chapel Hill North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill, Kuzey
Karolayna, ABD
Değerlendirme ve Sorular 15 dk.
16.15 – 16.35 Ara

OTURUM 2 16.35 – 17.50
Oturum Başkanı Emine Yeniterzi, Prof. Dr.
Hülya Taştekin
“Niyâzî-i Mısrî Dîvânında Fenâ Makamlarında Aşk”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Kotoko Madono
“Niyâzî-i Mısrî Hazretlerine Göre İnsân-ı Kâmil ve Eskatolojisi”
Doktora Öğrencisi, Asya ve Afrika Saha Araştırmaları Enstitüsü,
Kyoto Üniversitesi, Kyoto, Japonya
Gülcan Koç
“Mesnevî’de Yer Alan Donmuş Ejderha Hikâyesinin Farklı
Şerhlere Göre Yorumu ve Tahlili”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Mevlâna
Araştırmaları Enstitüsü, Mevlâna ve Mevlevîlik Araştırmaları
Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
H. Kerim Güç
Müslüman Kaynakların Dante ve Temel Eseri Olan İlahi
Komedya Üzerinde Etkileri”
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Değerlendirme ve Sorular 15 dk.

Tarih: 9/10/11 Mart 2018
Yer: Üsküdar Üniversitesi, Nermin Tarhan Salonu
**Sempozyum canlı yayını, Nefes Yayınevi A. Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

http://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/tasavvuf-arastirmalari-gunleri-1-uluslararasi-lisansustu-ogrenci-sempozyumu/
Add a comment...

Post has attachment
Doç. Dr. Juliane Hammer, I. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu'nda “Din'de Tasavvufun Yeri" başlıklı konuşmasını yapıyor.
Program, ÜÜ TV ve Kerim Vakfı tarafından canlı yayınlanıyor.

https://tv.uskudar.edu.tr/ -> Üsküdar Üniversitesi TV (Türkçe Yayın)

http://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/tasavvuf-arastirmalari-gunleri-1-uluslararasi-lisansustu-ogrenci-sempozyumu/ -> Kerim Vakfı Sitesi (Türkçe ve İngilizce Yayın)

Bilgi için: tasavvuf.uskudar.edu.tr
#üsküdarüniversitesi @uskudaruni
#tasavvufaraştırmalarıensitüsü
#2018TAG

#tasavvuf #lisansüstü #sempozyum #canlıyayın #akademi #ilim #islam #insan #oku #araştırma #sufi #tasavvufaraştırmalarıgünleri #kerimvakfı #uskudaruniversiy #uluslararasısempozyum #öğrencisempozyumu #sufistudies #sufistudiesweek #istanbul #kenangürsoy #julianehammer #mahmuderolkılıç #atifkhalil
#canlıyayın
@trtdiyanet @ibnhalduni @istanbuluniversitesi @istanbuluni_etkinlikhavuzu
@marmara_univ
@bahcesehiruniversity
@ybuankara
@mimarsinanguzelsanatlar
@fsmvukutuphane
@ibbkultursanat @cnnturk @ntv @trthaber @anadoluajansi @uskudaruni_genclik @uskudarunietkinlik
Photo
Add a comment...

Post has attachment
2018 TAG - Keynote Speech & Opening Session & Panel 2

1ST INTERNATIONAL SUFI STUDIES GRADUATE STUDENT SYMPOSIUM

Institute for Sufi Studies, 9-11 Mart 2018

9 March Friday

14.30 Keynote Speech
Juliane Hammer, Assoc. Prof.
“The Discernable and the Ineffable:
Reflections on the Academic Study of Religion”
University of North Carolina at Chapel Hill, Islamic Studies in
the Department of Religious Studies, Kenan Rifai Scholar of
Islamic Studies, North Carolina, USA

15.15 Opening Session
PANEL 1 15.15 – 16.15
Chairperson Juliane Hammer, Assoc. Prof.
Banu Büyükcıngıl
“He didn’t see by eye, but Kemâlî saw by Love.”
MA Student, Üsküdar University, Institute for Sufi Studies,
Sufi Culture and Literature, Istanbul, Turkey
Annika Schmeding
“Finding Their Place: Sufism in Contested
Religious Discourse in Afghanistan”
PhD. Candidate, Department of Anthropology,
Boston University, Boston, USA
Micah Hughes
“The Bergsonian Mysticism of Nurettin Topçu (1909-1975)”
PhD Candidate, Islamic Studies in the Department of Religious
Studies, University of North Carolina at Chapel Hill, North
Carolina, USA
Q&A, 15 mins
16.15 – 16.35 Break

PANEL 2 16.35 – 17.50
Chairperson Emine Yeniterzi, Prof.
Hülya Taştekin
“Divine Love in Annihilation Station in Niyāzī-i Misrī’s Dīvān”
MA Student, Institute for Sufi Studies,
Sufi Culture and Literature, Üsküdar University,
Istanbul, Turkey
Kotoko Madono
“Niyâzî-i Mıṣrî’s Views on The Perfected Man and His
Eschatology”PhD Student, Graduate School of Asian and
African Area Studies at Kyoto University, Kyoto, Japan
Gülcan Koç
“Interpretation and analysis of the frozen dragon story in the
Masnavi according to various commentaries”
MA Student, Selçuk University,
Institute of Rumi Studies, Rumi and Mevlevi Researches,
Konya, Turkey
H. Kerim Güç
“Influence of Muslim sources on Dante and his opus
The Divine Comedy”
MA Student, Üsküdar University, Institute for Sufi Studies, Sufi
Culture and Literature,
Istanbul, Turkey
Q&A, 15 mins

9/10/11 Mart 2018
Üsküdar University, Nermin Tarhan Conference Hall
***Live Broadcast is brought to you by Nefes Publishing House.

http://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/tasavvuf-arastirmalari-gunleri-1-uluslararasi-lisansustu-ogrenci-sempozyumu/
Add a comment...

Post has attachment
Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Kerim Vakfı Kurucusu Cemâlnur Sargut, I. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu'nda açılış konuşması yapmıştır.
Program, ÜÜ TV ve Kerim Vakfı tarafından canlı yayınlanmaktadır.

https://tv.uskudar.edu.tr/ -> Üsküdar Üniversitesi TV (Türkçe Yayın)

http://kerimvakfi.org/vakfin-calismasi/tasavvuf-arastirmalari-gunleri-1-uluslararasi-lisansustu-ogrenci-sempozyumu/ -> Kerim Vakfı Sitesi (Türkçe ve İngilizce Yayın)

Bilgi için: tasavvuf.uskudar.edu.tr
#üsküdarüniversitesi
#tasavvufaraştırmalarıensitüsü
#2018TAG

#tasavvuf #lisansüstü #sempozyum #canlıyayın #akademi #ilim #islam #insan #oku #araştırma #sufi #tasavvufaraştırmalarıgünleri #kerimvakfı #uskudaruniversiy #uluslararasısempozyum #öğrencisempozyumu #sufistudies #sufistudiesweek #istanbul #kenangürsoy #julianehammer #mahmuderolkılıç #atifkhalil
#canlıyayın
@trtdiyanet @ibnhalduni @istanbuluniversitesi @istanbuluni_etkinlikhavuzu
@marmara_univ
@bahcesehiruniversity
@ybuankara
@mimarsinanguzelsanatlar
@fsmvukutuphane
@uskudarbld @pendikbelediyesi @kadikoybelediye @ibbkultursanat @cnnturk @ntv @trthaber @anadoluajansi @uskudaruni_genclik @uskudarunietkinlik
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded