Profile cover photo
Profile photo
Elham Yavari
18 followers -
webdesigner & seo specialist
webdesigner & seo specialist

18 followers
About
Posts

Post has shared content
سئو و بهینه سازی سایت یکی از مهمترین را ههای افزایش فروش در بازاریابی اینترنتی می باشد . شاید در دنیای امروز هر وب مستری باید اشنایی کاملی از سئو سایت داشته باشد تا بتواند در موفقیت سایت خود توانا باشد
Add a comment...

Post has shared content
کلمات کلیدی مهمترین پارامتر در سئو سایت می باشد یک سئو کار حرفه ای باید با دقت و آنالیز دقیق بهترین کلمات کلیدی را برای سایت خود انتخاب نماید
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content

تشکیل پرونده مالیاتی www.sabtehoma.com
هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس در حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی وپرداخت مالیات سرمایه می باشد و در واقع تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به اداره مالیات اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید، در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی میشود.
در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده دارایی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر اینصورت، مودی مشمول جریمه مالیاتی می شود.اگر مکان دفتر شرکت به صورت صوری یا غیر واقعی اعلام شده باشد، نمی توان تشکیل پرونده دارایی داد . همچنین برای تشکیل پرونده حتما احتیاج به اجاره نامه و سند مالکیت،آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد و حتی در بعضی از حوزه های مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود.
Photo
Add a comment...

Post has shared content
ثبت شرکت با مسئولیت محدود www.sabtehoma.com
به شرکتی که بین دو نفر یا چند نفر برای امور تجاری شکل بگیرد و افراد با ثبت شرکت و مسولیت محدود به امور بازرگانی ،خدماتی ، تولید ،مهندسی ، پیمانکاری اقدام نمایند شرکت با مسئولیت محدود گویند ، در شرکت با مسولیت محدود هر یک از شرکا بنا به میزان سرمایه وسهم خود مسئول قرض و تعهدات هستند.در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود)قید شود.

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود:
در شرکت با مسئولیت محدود،تعداد شرکا حداقل دو نفر می باشد
حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود100000 ریال می باشد
باید کل سر مایه تحویل مدیر عامل داده شده ومدیر عا نل اقرار به دریافت آن نماید
انتخاب بازرس اصلی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری می باشد
مدیران در این شرکت ها برای مدت نا محدود انتخاب می شوند
انتخاب روز نامه کثیر الا نتشا ر برای درج آگهی نیز اختیاری می باشد
درشرکت با مسئولیت محدود افزایش سرمایه باز اختیاری می باشد

باید به این نکته توجه کنیم که در صورت نیاز در موضوعات تخصصی احتیاج به ارایه مجوز از ارگانهای ذی ربط الزامی می باشد.مدیران در این شرکت ها به صورت موظف یا غیر موظف ،از بین شرکا شرکت یا از خارج انتخاب می شوند ،تقسیم سود بین اعضاء وشرکا به میزان سرمایه آن ها می باشد.
مراحل ثبت نام شرکت با مسولیت محدود
کپی شناسنامه وکارت ملی برابر با اصل ،حداقل دو نفر از اعضاء
گواهی عدم سویه پیشه برای کلیه اعضاء (پلیس +10)
پس از کسب اطلا عات لازم اسناد تنظیم می شود (اساسنامه ،تقاضا نامه، شرکت نامه)
Photo
Add a comment...

Post has shared content
ثبت شرکت با مسئولیت محدود www.sabtehoma.com
به شرکتی که بین دو نفر یا چند نفر برای امور تجاری شکل بگیرد و افراد با ثبت شرکت و مسولیت محدود به امور بازرگانی ،خدماتی ، تولید ،مهندسی ، پیمانکاری اقدام نمایند شرکت با مسئولیت محدود گویند ، در شرکت با مسولیت محدود هر یک از شرکا بنا به میزان سرمایه وسهم خود مسئول قرض و تعهدات هستند.در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود)قید شود.

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود:
در شرکت با مسئولیت محدود،تعداد شرکا حداقل دو نفر می باشد
حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود100000 ریال می باشد
باید کل سر مایه تحویل مدیر عامل داده شده ومدیر عا نل اقرار به دریافت آن نماید
انتخاب بازرس اصلی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری می باشد
مدیران در این شرکت ها برای مدت نا محدود انتخاب می شوند
انتخاب روز نامه کثیر الا نتشا ر برای درج آگهی نیز اختیاری می باشد
درشرکت با مسئولیت محدود افزایش سرمایه باز اختیاری می باشد

باید به این نکته توجه کنیم که در صورت نیاز در موضوعات تخصصی احتیاج به ارایه مجوز از ارگانهای ذی ربط الزامی می باشد.مدیران در این شرکت ها به صورت موظف یا غیر موظف ،از بین شرکا شرکت یا از خارج انتخاب می شوند ،تقسیم سود بین اعضاء وشرکا به میزان سرمایه آن ها می باشد.
مراحل ثبت نام شرکت با مسولیت محدود
کپی شناسنامه وکارت ملی برابر با اصل ،حداقل دو نفر از اعضاء
گواهی عدم سویه پیشه برای کلیه اعضاء (پلیس +10)
پس از کسب اطلا عات لازم اسناد تنظیم می شود (اساسنامه ،تقاضا نامه، شرکت نامه)
Photo
Add a comment...

Post has shared content

تشکیل پرونده مالیاتی www.sabtehoma.com
هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس در حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی وپرداخت مالیات سرمایه می باشد و در واقع تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به اداره مالیات اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید، در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی میشود.
در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده دارایی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر اینصورت، مودی مشمول جریمه مالیاتی می شود.اگر مکان دفتر شرکت به صورت صوری یا غیر واقعی اعلام شده باشد، نمی توان تشکیل پرونده دارایی داد . همچنین برای تشکیل پرونده حتما احتیاج به اجاره نامه و سند مالکیت،آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد و حتی در بعضی از حوزه های مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود.
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
کلمات کلیدی مهمترین پارامتر در سئو سایت می باشد یک سئو کار حرفه ای باید با دقت و آنالیز دقیق بهترین کلمات کلیدی را برای سایت خود انتخاب نماید
Add a comment...

Post has attachment
سئو و بهینه سازی سایت یکی از مهمترین را ههای افزایش فروش در بازاریابی اینترنتی می باشد . شاید در دنیای امروز هر وب مستری باید اشنایی کاملی از سئو سایت داشته باشد تا بتواند در موفقیت سایت خود توانا باشد
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded