Profile cover photo
Profile photo
Blogoslawieni pl
About
Posts

Post has attachment
List do Hebrajczyków, rozdział 11, przedstawia bohaterów wiary, którzy głoszą dramatycznie odmienne poselstwo wiary od tego, które cieszy się wielką popularnością we współczesnym zachodnim kościele.
Add a comment...

Post has attachment
Poszukiwaniem i radością naszych serc powinno być to, aby Bóg był uwielbiony w swoich dziełach, gdy objawiają się słuszne i sprawiedliwe Jego sądy, aby Boża wola działa się na ziemi tak jak dzieje się w niebie.

Są też rzeczy, nad którymi powinniśmy płakać - ale wiedzmy, że świat nad nimi nie płacze.
Add a comment...

Post has attachment
"[...] Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest na zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest zdzierstwa i nieprawości. Głupcy, czyż ten, który uczynił to, co jest na zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz? Raczej z tego, co jest wewnątrz, dawajcie jałmużnę, a wszystko będzie dla was czyste." (Łk 11:39-41)

Spójrzmy na to co jest we wnętrzu misy, nie bądźmy jak faryzeusze, którzy czyścili tylko zewnątrz. Pozwólmy aby Boże Słowo osądziło to co jest w naszych sercach i aby Bóg wskazał nam co wymaga jeszcze oczyszczenia.
Add a comment...

Post has attachment
Stało się powszechne we wszystkich Kościołach nazywanie chrześcijaństwa „religią łaski”. W chrześcijańskiej nauce truizmem jest powiedzenie, że łaska - nie będąc bezosobową siłą ani swego rodzaju „elektrycznością niebiańską”, uzyskiwaną, jak w przypadku ładowania baterii, przez „podłączenie” się do sakramentów - jest osobistym, pełnym miłości działaniem Boga wobec ludzi. W książkach i kazaniach często powtarza się, że greckie słowo Nowego Testamentu oznaczające łaskę (charis), podobnie jak słowo miłość (agape), jest terminem wybitnie chrześcijańskim, wyrażającym pojęcie spontanicznej, dobrowolnej dobroci, która wcześniej była całkowicie nieznana etyce i teologii grecko-rzymskiej. Mimo to nie wydaje się, by w naszych Kościołach było wieku tych, którzy wierzą w łaskę.
Add a comment...

Post has attachment
Modlitwa Pańska - jak się ją często nazywa, czy modlitwa Ojcze nasz, odgrywa w szeroko pojętym chrześcijaństwie znaczącą rolę. Recytuje się ją przy wielu sposobnościach. Nawet w ewangelicznych zborach odmawia się ją przy Wieczerzy Pańskiej, przy chrzcie, podczas uroczystości ślubnej, na pogrzebie, na rozpoczęcie zakończenie nabożeństwa.
Add a comment...

Post has attachment
Przeczytajmy fragment Księgi Aggeusza 2:11-14 .

Pan Bóg przekazując przez proroka Aggeusza te słowa daje bardzo cenną lekcję. Pokazuje, jakimi prawami rządzi się świat duchowy.

Tak, jak na Ziemi działają różne prawa, tak też jest w rzeczywistości duchowej.
Add a comment...

Post has attachment
„Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za nasze grzechy. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować” (1J 4:7-11 ).

Miłość od niepamiętnych czasów stanowiła inspirację poetów, muzyków, malarzy i innych artystów, którzy swymi dziełami starali się oddać piękno tego zjawiska.
Add a comment...

Post has attachment
Zawołam, będę się modlić, będę głośno wołać (będę narzekać i jęczeć) - te trzy hebrajskie czasowniki wyrażają determinację psalmisty by zwrócić się do Boga i nie tylko Go poinformować o swoim problemie, ale „nastawać na Niego” i „nie odpuszczać” w przekonaniu, że Bóg wysłucha usilnej modlitwy i pomyślnie na nią odpowie!
Add a comment...

Post has attachment
Modlitwa to szczere, wrażliwe, pełne uczucia wylewanie serca lub duszy przed Bogiem, poprzez Chrystusa, w mocy i przy wsparciu Ducha Świętego, w celu otrzymania tego, co Bóg obiecał lub co jest zgodne z Jego Słowem, dla dobra Kościoła, przy podporządkowaniu się w wierze woli Bożej.

W powyższym opisie można znaleźć siedem punktów. Modlitwa to: (1) szczere, (2) wrażliwe, (3) pełne uczucia wylewanie serca lub duszy przed Bogiem, poprzez Chrystusa, (4) poprzez moc lub wsparcie Ducha Świętego, (5) w celu otrzymania tego, co Bóg obiecał lub co jest zgodne z Jego Słowem, (6) dla dobra Kościoła, (7) przy podporządkowaniu się w wierze woli Bożej.
Add a comment...

Post has attachment
Pewien człowiek zadał niegdyś pytanie Panu Jezusowi Chrystusowi: „Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych?". Odpowiedź Pana Jezusa jest bardzo ważna. Powiedział: „Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli" (Łk 13:24 BW).
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded