http://www.myastrodata.biz/ - Прогнозите от бюлетин 13: "Обобщение: За индексите: 26.03 и 30.03. За петрола: 28.03. За EUR/USD: 26.03 и 30.03. За ценните метали: 29.03. APPL: 28.03. +/- 1 ден." -- индексите с връх ( цена CLOSE ) - 26.03. Петролът, typo грешка, всъщност е 29.03 - 29.03 е пробив на зоната на консолидацията, формирана от 05.03. EUR/USD - връх цена CLOSE 26.03. Златото и среброто с дъно на 29.03. Акциите на APPL - [exhaustion] gap с отварянето на 28.03, връх и 20$ надолу след това. Как са прогнозите?
Shared publicly