Profile cover photo
Profile photo
نوآوران گرمی همیار دانشجو
158 followers -
نوآوران گرمی | مرجع پروژه های دانشجویی www.noavarangermi.ir
نوآوران گرمی | مرجع پروژه های دانشجویی www.noavarangermi.ir

158 followers
About
Posts

Post has attachment
زمان بندی کنترل کننده SDN تحت حملات DDoS
ترجمه مقاله زمان بندی کنترل کننده SDN تحت حملات DDoS در این آدرس http://www.noavarangermi.ir/?p=22517

Post has attachment
زمان بندی کنترل کننده SDN تحت حملات DDoS
ترجمه مقاله زمان بندی کنترل کننده SDN تحت حملات DDoS در این آدرس http://www.noavarangermi.ir/?p=22517

Post has attachment
ارزیابی اثر شبکه اجتماعی اعتماد محور در شبکه های اجتماعی
ترجمه مقاله ارزیابی اثر شبکه اجتماعی اعتماد محور در شبکه های اجتماعی در این آدرس http://www.noavarangermi.ir/?p=22498

Post has attachment
ارزیابی اثر شبکه اجتماعی اعتماد محور در شبکه های اجتماعی
ترجمه مقاله ارزیابی اثر شبکه اجتماعی اعتماد محور در شبکه های اجتماعی در این آدرس http://www.noavarangermi.ir/?p=22498

Post has attachment

بهینه سازی پوشش K برای شبکه WSN
ترجمه مقاله بهینه سازی پوشش K برای شبکه WSN در این آدرس http://www.noavarangermi.ir/?p=22387

Post has attachment

Post has attachment
مقاله شبکه های نرم افزاری
ترجمه مقاله شبکه های نرم افزاری در این آدرس http://www.noavarangermi.ir/?p=22362

Post has attachment
مقاله شبکه های نرم افزاری
ترجمه مقاله شبکه های نرم افزاری در این آدرس http://www.noavarangermi.ir/?p=22362

Post has attachment
استراتژی مناقصه بهینه برای میکروگرید ها
ترجمه مقاله استراتژی مناقصه بهینه برای میکروگرید ها در این آدرس http://www.noavarangermi.ir/?p=22348

Post has attachment

استراتژی مناقصه بهینه برای میکروگرید ها
ترجمه مقاله استراتژی مناقصه بهینه برای میکروگرید ها در این آدرس http://www.noavarangermi.ir/?p=22348
Wait while more posts are being loaded