Profile cover photo
Profile photo
Viorel Furtuna - Адвокат Кишинев Молдова
755 followers
755 followers
About
Posts

Post has attachment
Регистрация Общества с Ограниченной Ответственностью (ООО);
Регистрация Акционерного Общества (АО);
Регистрация Закрытого Акционерного Общества (ЗАО);
Регистрация филиалов и представительств иностранных компаний;

Post has attachment
законодательство Республики Молдова поясняет понятие трудовая миграция как добровольное перемещение граждан Республики Молдова за рубеж, а также добровольное прибытие иностранных граждан или лиц без гражданства в Республику Молдова с целью осуществления временной трудовой деятельности.

Post has attachment
законодательство Республики Молдова поясняет понятие трудовая миграция как добровольное перемещение граждан Республики Молдова за рубеж, а также добровольное прибытие иностранных граждан или лиц без гражданства в Республику Молдова с целью осуществления временной трудовой деятельности.

Post has attachment
Реорганизация проводится, чаще всего в целях повышения эффективности фирмы, налоговым мотивам, покупке активов ниже цены их возмещения, диверсификации, получения контроля над более крупным предприятием, и т.д.,

Post has attachment
17 июля 2016 года вступил в силу ряд изменений в Законе о внутренней торговле, которые существенно упрощают процедуру начала торговой деятельности, также сокращает для предпринимателей время и затраты.

Post has attachment
În articol sînt trecute în revistă formele organizatorico-juridice ale activităţii de antreprenoriat din Republica Moldova, aspectele la care ar trebui să atragă atenţia potenţialii întreprinzători în procesul alegerii formei optimale organizatorico-juridice a întreprinderii, actele necesare la înregistrare şi nemijlocit, etapele procedurii de înregistrare.

Post has attachment
Oricare investitor străin, care intenţionează, sau deja şi-a înfiinţat o societate în Republica Moldova, automat îşi pune întrebarea privitor la legalizarea şederii sale în ţară. În articol sînt trecute în revistă prevederile legislaţiei naţionale relevante şederii investitorilor străini, dar şi altor categorii de persoane.
Legislaţia Republicii Moldova în domeniul migraţiei prevede Dreptul de şedere provizorie şi Dreptul de şedere permanent.

Post has attachment
“licenţă – act oficial, eliberat de autoritatea pentru licenţiere, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă determinată, genul de activitate indicat în acesta, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere.”

Post has attachment
Закон определяет гражданство как постоянную политико-правовую связь между физическим лицом и Республикой Молдова, порождающую взаимные права и обязанности
Гражданство Республики Молдова сохраняется как на территории Республики Молдова, так и на территории других государств, а также на территории, на которой не осуществляется суверенитет ни одного государства.

Post has attachment
Закон определяет гражданство как постоянную политико-правовую связь между физическим лицом и Республикой Молдова, порождающую взаимные права и обязанности
Гражданство Республики Молдова сохраняется как на территории Республики Молдова, так и на территории других государств, а также на территории, на которой не осуществляется суверенитет ни одного государства.
Wait while more posts are being loaded