იპოთეკური და სალომბარდე სესხები 1,5%
Shared publicly