Profile cover photo
Profile photo
CZECH RECYKLING
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
Informujemy, że w związku z zawarciem umowy z Wydziałem Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urządu Miasta Jasła, zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych baterii w dniach 15-16 maja 2017 roku.
Zużyte baterie będą odbierane z placówek oświatowych na terenie Miasta Jasła.
Photo
Add a comment...

Nowa cena skupu akumulatorów Pb samochodowych, ciężarowych itp.
Cena skupu do 100 kg - 2,90 zł/kg !!!
Cena skupu powyżej 100 kg - 3,00 zł/kg !!!
Płatność gotówką
Szczegóły pod nr tel. 691-100-730
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do zapoznania się z nowym cennikiem skupu podzespołów elektronicznych.
Skup komputerów Łódź
Skup płyt głównych Łódź
Skup dysków twardych Łódź
Skup baterii Łódź
Skup procesorów Łódź
Photo
Photo
04.04.2017
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Czy komputer może być trujący?

Jednym z najbardziej toksycznych składników komputerów jest ołów, który może przedostawać się do atmosfery i wód gruntowych. Stosowany jest w elektronice jako składnik stopów lutowniczych, szkła balonów kineskopowych i lamp oscyloskopowych.

Innym groźnym składnikiem są polibromowane etery difenylowe (PBDE), stosowane m.in. jako środki uniepalniające tworzywa sztuczne, z których wykonuje się w elektronice obudowy elementów, laminaty, powłoki ochronne, masy zalewowe itp. PBDE działają niekorzystnie na układ hormonalny, a w konsekwencji mogą powodować otyłość i nowotwory.

Aby zapobiegać negatywnym skutkom złego zagospodarowania elektroodpadów (np. składowanie na nielegalnych wysypiskach), należy zadbać, aby nasz zużyty sprzęt trafił do zakładu przetwarzania, w którym zostanie zdemontowany.

Jeśli nie wiesz, jak bezpiecznie pozbyć się swojego starego komputera, zadzwoń pod nr 885-302-302. Więcej informacji na naszej stronie:

https://czech-recykling.pl/15,recykling-odbior-elektrosmieci.html
Add a comment...

Post has attachment
CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
JAK INTERPRETOWAĆ ART. 6 UST. 3 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2 ustawy). Stosownie do ust. 3 powołanego przepisu, informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu i działań. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, wystarczające do jej ustalenia. Daną osobową będzie taka informacja, która pozwala na ustalenie tożsamości danej osoby, bez nadzwyczajnego wysiłku i nakładów, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł. Poza zakresem przedmiotowej definicji znajdzie się zatem taka informacja, na podstawie której identyfikacja osoby wymagać będzie nieracjonalnych, nieproporcjonalnie dużych nakładów kosztów, czasu lub działań.
W świetle powyższej definicji należy przyjąć, że danymi osobowymi nie będą pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy i numer domu czy wysokość wynagrodzenia. Informacja ta będzie jednak stanowić daną osobową wówczas, gdy zostanie zestawiona z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby. Przykładem pojedynczej informacji stanowiącej daną osobową jest natomiast numer PESEL, który zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r. poz. 388) jest 11-cyfrowym symbolem numerycznym, jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery - liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do elektronicznej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego. Można więc stwierdzić, że numer PESEL ex definitione stanowi daną osobową, a jej przetwarzanie podlega wszelkim rygorom przewidzianym w ustawie o ochronie danych osobowych.
Ustawodawca formułując art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych posłużył się klauzulą generalną. Tym samym nie określił zamkniętego katalogu informacji stanowiących dane osobowe. Dlatego też przy rozstrzyganiu czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe, w większości przypadków, nieuniknione jest dokonanie zindywidualizowanej oceny, przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności oraz rodzaju środków czy metod potrzebnych w określonej sytuacji do identyfikacji osoby.
Źródło: http://www.giodo.gov.pl/
Add a comment...

Post has attachment
Chcesz pozbyć się elektrosmieci w punkcie zbierania w Łodzi?
Zapraszamy w soboty na parking przy ul. Zgierskiej 104 (Centrum Handlowym Kaufland) zbieramy elektrośmieci w godzinach 10.00 -14.00. Do punktu zbierania można dostarczyć wszystko co jest zasilane na prąd lub baterie oraz zużyte baterie.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Czy wiesz jak uzyskać wyższą cenę skupu płyt głównych?
Wystarczy że usuniesz z niej Fe (stal) oraz Al (aluminium), a co dokładnie to oznacza zobacz na zdjęciach przedstawiających płytę "główną ciężką" oraz płytę główną "lekka"
Photo
Photo
2016-07-31
2 Photos - View album
Add a comment...

Zapraszamy do zapoznania się z nowym cennikiem skupu płyt głównych, skupu procesorów, skupu podzespołów elektronicznych dostępnym na naszej stronie internetowej:
http://elektroodpady-lodz.pl/skup-odpadow/skup-podzespolow-komputerowych-lodz-zgierz/
Add a comment...

Post has attachment
Ochrona danych osobowych pacjentów to podstawowy obowiązek nałożony na wszystkie placówki medyczne przychodnie zdrowia, gabinety stomatologiczne, szpitale i inne podmioty lecznicze. Jakie dane są chronione i jak rozumieć zapisy prawa więcej informacji w niżej przedstawionym artykule.

http://www.rp.pl/Dane-osobowe/306049981-Ochrona-danych-osobowych-pacjentow.html?#ap-2
Add a comment...

Przetwarzanie danych osobowych w celach osobistych lub domowych obecnie i w przyszłości GDPR nowe rozporządzenie unijne jakie przyniosło ze sobą zmiany?

http://e-ochronadanych.pl/przetwarzanie-danych-osobowych-celach-osobistych-lub-domowych-obecnie-przyszlosci/
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded